fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Pysyykö asiakas mukana työvoima- ja yrityspalveluiden kokeilussa?

24.03.2017, 10:00

Hallituksen lakiesitys julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta on lausuntokierroksella. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden alueellista tarjoamista ja työelämäkokeilua koskevasta kokeilusta. Laki olisi voimassa vuoden 2018 loppuun asti.

Lue lisää >

Järjestöjen vetoomus ministeri Rehulalle: Sosiaalihuollon asemaa vahvistettava sote-uudistuksessa

23.03.2017, 13:41

Huoltaja-säätiö, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ja SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ovat vedonneet perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehulaan, jotta sosiaalihuollon asemaa vahvistetaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksessa. Vetoomus lähetettiin ministeri Rehulalle torstaina 23. maaliskuuta.

Lue lisää >

SOSTE: Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun

23.03.2017, 13:09

Sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE vaatii aikalisää valinnanvapauslain valmistelulle. SOSTEn mukaan valinnanvapaus ehdotetulla tavalla vaarantaa sote-uudistukselle asetettujen tavoitteiden toteutumisen.

Lue lisää >

Järjestötoiminnan avustaminen pelituotoista vaatii erityishuomiota

21.03.2017, 16:13

Järjestöjen avustamista on päätetty selvittää osana koko valtionavustusjärjestelmän digitalisointia. SOSTE pitää välttämättömänä, että työn tueksi organisoidaan selkeä työryhmärakenne, joka keskittyy nimenomaan kansalaisjärjestötoiminnan avustamiseen rahapelituotoista.

Lue lisää >

Alkoholilakilausuntojen enemmistö esitystä vastaan

21.03.2017, 11:40

Sosiaali- ja terveysministeriö julkisti eilen yhteenvedon (pdf) koskien alkoholilakiluonnosta. Osa ehdotetuista muutoksista on ristiriidassa lain tarkoituspykälän, hallitusohjelman terveyden ja hyvinvoinnin edistämistavoitteiden sekä WHO:n alkoholihaittojen vähentämistavoitteiden kanssa ja vie Suomen alkoholipolitiikkaa naapurimaista poikkeavaan suuntaan.

Lue lisää >

Järjestöt vetoavat: Heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien palvelut turvattava maakuntauudistuksessa

15.03.2017, 08:51

Maakuntauudistuksen myötä työllisyyspalvelut tuotetaan jatkossa markkinoilla, mikä avaa kilpailun yksityisille palveluntuottajille. Suuri osa tukea työllistymiseen tarvitsevien työllisyyspalveluista tuotetaan tällä hetkellä kuntien ylläpitämissä työpajoissa, yhdistyksissä ja säätiöissä. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä on huolissaan näiden palveluntuottajien edellytyksistä kilpailla markkinaehtoisesti toimivilla palvelumarkkinoilla.

Lue lisää >

Pricka in förbundsmötet i kalendern

14.03.2017, 10:11

SOSTEs förbundsmöte ordnas den 14 februari 2018 i Helsingfors. Förbundsmötet hålls med tre års mellanrum och det fungerar som SOSTEs högsta beslutande organ. Varje medlem kan skicka en delegat till förbundsmötet. Strategin uppdateras SOSTES strategi sträcker sig till år 2021. E...

Lue lisää >

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tärkein tavoite

14.03.2017, 09:00

Sosiaali- ja terveysjärjestöjä ja kuntia yhdistää päämäärä, ihmisten hyvinvointi. Kuulemalla, tukemalla ja ottamalla järjestöjä mukaan valmisteluun saavutetaan yhteinen tavoite. Kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen tulee olla kunnan ensisijainen tavoite. SOSTEn tavoite huhtikuun kuntavaaleissa on hyvinvointikunta, joka rakentuu järjestöjen ja kuntien yhteistyöllä.

Lue lisää >

Liittokokous kalenteriin

13.03.2017, 09:28

SOSTEn liittokokous järjestetään 14. helmikuuta 2018 Helsingissä. Liittokokous järjestetään kolmen vuoden välein ja se toimii SOSTEn ylimpänä päättävänä elimenä. Jokainen jäsen voi lähettää liittokokoukseen yhden edustajan. Strategiaa päivitetään SOSTEn strategia ulottuu vuotee...

Lue lisää >

Mihin oikea elämä unohtuu?

10.03.2017, 13:06

TV:n kuntavaalikeskustelussa intetään sotesta ja tasa-arvoisesta avioliittolaista. Ensimmäisestä aiheesta on vaikea ottaa selvää, toinen ei kuulu kuntavaaleihin. Lähden nukkumaan. Usein ihmettelen, mihin kansalainen poliittisista keskusteluista oikein unohtuu. Ymmärtääkö keskive...

Lue lisää >