Ajankohtaista - uutiset

Suomen paras ja Euroopan kiinnostavin

22.02.2017, 10:39

Otsikon lause on Pirkanmaan sote-ja maakuntauudistuksen visio. Emme ole siis lähteneet liikkeelle vaatimattomilla tavoitteilla. Meillä on kuitenkin perusteet tähän. Visiomme lähtee ajatuksesta, että Pirkanmaalle on mahdollisuus rakentaa omaleimainen ja menestyvä maakunnan palvelumalli, joka tukee niin Tampereen kaupunkiseudun kuin maakunnan muidenkin kuntien elinvoimaisuutta.

Lue lisää >

Ett samhälle i förändring utmanar till bättre välbefinnande i arbetslivet

20.02.2017, 09:30

Det pågår stora förändringar i vårt samhälle som kommer att påverka oss alla, såväl på individnivå som på grupp- och samhällsnivå. Många av oss är delaktiga i intressegrupper eller tillhör minoriteter på grund av tex språktillhörighet eller funktionsnedsättning. Vi jobbar inom ol...

Lue lisää >

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksen rakentajina

17.02.2017, 11:48

Sote-uudistusta maakunnissa tekevät järjestötoimijat kokoontuivat Tampereelle 16.2. keskustelemaan roolistaan ja tehtävistään uudistuksessa. Ensimmäistä kertaa järjestetyssä tilaisuudessa maalattiin kuvaa järjestöistä muuttuvassa toimintaympäristössä ja keskusteltiin siitä, mite...

Lue lisää >

SOSTE hakee viestintäpäällikköä ja vaikuttamistyön erityisasiantuntijaa

16.02.2017, 11:39

SOSTE hakee joukkoonsa lisää osaajia vakituiseen työsuhteeseen. Tarjoamme hyvät resurssit, kiinnostavan toimintaympäristön sosiaali- ja terveysalan järjestökentällä, monipuolisia tehtäviä sekä mahdollisuuden onnistua, kehittää ja luoda uutta. Viestintäpäällikkö toimii nelihenkis...

Lue lisää >

SOSTEen uusia jäseniä

15.02.2017, 14:40

SOSTE-perhe kasvaa ja laajenee! Uusimmat jäsenet ovat Pienperheyhdistys ry, Lyhytkasvuiset – Kortväxta ry, Leijonaemot ry ja Suomen Kinestiikkayhdistys ry. Yhteistyöjäseniksi liittyivät Hannah ry ja Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry. Tervetuloa mukaan toimintaan! :) Iholiitto ...

Lue lisää >

Esitys avustusasioiden neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston nimeämiseksi

15.02.2017, 14:20

Vuoden vaihteessa lakkautetun Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Samalla STM:n yhteyteen on perustettu nelivuotiskaudeksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustusja...

Lue lisää >

Miten ne tekevät sen Ruotsissa?

14.02.2017, 09:32

Ratkottaessa vaikeaa yhteiskunnallista ongelmaa, lähes jokaisessa keskustelussa joku keksii kysyä: “Kuinka tämä on ratkaistu Ruotsissa?”. Jos tarkastellaan työmarkkinoiden toimintaa, tuo kysymys on vielä aiheellisempi kuin monilla muilla politiikkasektoreilla. Ruotsalainen SNS-...

Lue lisää >

Ihmisen oma vastuu ja vapaus

10.02.2017, 10:00

Minua on pyydetty useisiin tilaisuuksiin puhumaan ruoan ja liikunnan merkityksestä terveydelle. Entisenä ammattiurheilijana tunnen teeman läpikotaisin, mutta puhujapyynnöt on osoitettu kansanedustaja Kososelle.

Lue lisää >

Tutkimusryhmä esittää osallistumistuloa – SOSTE kannattaa mallin kokeilua

09.02.2017, 09:12

Helsingin yliopiston tutkimusryhmä suosittelee osallistavan sosiaaliturvan malliksi osallistumistuloa. Ryhmä esittää, että osallistumistulon kautta sosiaaliturvajärjestelmää, erityisesti työttömyysturvaa ja aikuissosiaalityötä, voitaisiin käyttää nykyistä laajemmin työttömien osa...

Lue lisää >

Huhtikuussa luvassa arvioita toimeentulotuen Kela-siirron onnistumisesta

07.02.2017, 08:41

Perustoimeentulotuki siirtyi vuoden alusta kunnista Kelan maksettavaksi. Mediassa on tuotu esiin siirron asiakkaille aiheuttamia ongelmia. SOSTEn Sosiaalibarometri selvittää kevään aikana tuoreeltaan siirron onnistumista. Ensimmäisiä tuloksia on odotettavissa huhtikuun lopulla.

Lue lisää >