fi | sv | eng

Sosiaalibarometri

Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksista

Sosiaalibarometri on tehty vuosittain vuodesta 1991. Nopealla aikataululla tehtävä tutkimus on kertonut, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometri käsittelee ajankohtaisia teemoja. Sosiaalibarometri tehdään joka toinen vuosi, vuorovuosina Järjestöbarometrin kanssa.

SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan ja sote-palveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta.

Ajankohtainen barometri löytyy alta. Katso myös edelliset Sosiaalibarometrit. Käytä somessa tägiä #sosbaro.


Sosiaalibarometri 2017

Vuoden 2017 Sosiaalibarometri julkaistaan 12.6. Sen teemoja ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus, toimeentulotuen Kela-siirto, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut, eriarvoisuus, tulonsiirtojärjestelmän kehittäminen ja työllisyyspolitiikka.

Arvioita teemoista kerätään sosiaali- ja terveysjohtajilta, TE- johtajilta, Kela- johtajilta ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Lisäksi kysyimme toimeentulotuen Kela- siirrosta ensimmäistä kertaa Kelan etuusratkaisijoilta ja palveluneuvojilta.

Kevään aikataulua tahdittaa useampi välietappi ennen Sosiaalibarometri 2017:n julkistusta.

Ensituloksia julkaistiin Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 28.3.2017

Sosiaalibarometrin ensituloksissa huomio keskittyy sote- uudistuksen vaikutuksiin kansalaisten palveluihin ja talouteen. Näiden lisäksi tarkastelemme sote- johtajien arvioita uudistuksen aikataulusta ja eräistä keskeisistä ratkaisuista. Kyselyyn vastasi 145 sote- johtajaa, eli 49 prosenttia kaikista Suomen sote-johtajista.

Sote- johtajista 70 prosenttia arvioi, että sote- palveluiden järjestämisvastuun siirtäminen maakuntiin on hyvä ratkaisu. Lähes yksi viidestä (18 %) pitää maakuntaratkaisua jossain määrin huonona, ja yksi kymmenestä (10 %) valitsi neutraalin ’ei hyvä eikä huono’ vaihtoehdon.

Sote- johtajista 70 prosenttia katsoo, että julkisten sote- palveluiden lakisääteinen yhtiöittäminen, eli niin kutsuttu pakkoyhtiöittäminen, on huono ratkaisu. Kymmenesosa sote- johtajista pitää pakkoyhtiöittämistä hyvänä ratkaisuna, ja 15 prosenttia valitsi neutraalin ’ei hyvä eikä huono’ vaihtoehdon.

Sote- johtajista 72 prosenttia katsoo, että sote- uudistus toteutuu huonosti sille asetetussa aikataulussa. Uudistuksen toteutumiseen aikataulussa uskoo seitsemän prosenttia vastaajista

Sote- johtajista yli puolet (57 %) arvioi, että sote ei onnistu hillitsemään kustannusten nousua. Noin kymmenesosa (12 %) arvioi, että uudistus onnistuu tässä tavoitteessa.

Asiakasmaksujen nousuun sote- uudistuksen seurauksena uskoo noin kolme neljästä (74 %) Suomen sote- johtajasta.

Valinnanvapaus lisää sote- johtajien enemmistön (65 %) mukaan palvelujen laatua. Palvelujen laadun heikkenemiseen uskoo vain noin yksi kymmenestä (9 %) sote- johtajasta. Neljäsosa (26 %) arvioi, ettei valinnanvapaus vaikuta palveluiden laatuun.

Valinnanvapauden ajatellaan heikentävän palvelujen yhdenvertaista saatavuutta valtakunnallisesti liki puolen (46 %) sote- johtajan arvion. Noin neljäs (25–27 %) arvioi, että palveluiden yhdenvertainen saatavuus pysyy ennallaan tai paranee valinnanvapauden lisääntyessä.

Lähes puolet (45 %) Suomen sote- johtajista arvioi heikoimmassa asemassa olevien palveluun pääsyn heikentyvän valinnanvapauden lisääntymisen vuoksi. Yli kolmannes (36 %) arvioi asian pysyvän ennallaan, ja lähes yksi viidestä (17 %) arvioi heikoimmassa asemassa olevien palveluun pääsyn parantuvan valinnanvapauden lisäämisen seurauksena.

Lisämateriaalit

Uutisia Sosiaalibarometri 2017:stä

28.3. Sosiaalibarometri 2017: Sote-uudistus ei vähennä eriarvoisuutta

24.1. Sosiaalibarometri 2017 tuottaa pikavauhtia arvioita meneillään olevista uudistuksista

 

Ensimmäisiä ennakkotuloksia Sosiaalibarometrista 2017 julkaistaan Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 28.-29.3.

Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan pian!