fi | sv | eng

Järjestöjen rahoitus

Veikkaus ja kunnat rahoittavat järjestöjä

Vuoden 2017 alussa Raha-automaattiyhdistys, Veikkaus ja Fintoto yhdistyvät yhdeksi isoksi rahapeliyhtiöksi, jonka nimi on Veikkaus. Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustukset jakaa sosiaali- ja terveysministeriö ja käytännön avustustyötä siellä tekee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Veikkauksen toiminnasta kertyvät valtionavut ovat valtakunnallisten sosiaali- ja terveysjärjestöjen keskeisin rahoituslähde.

Muita järjestöjen tulonlähteitä ovat julkiset avustukset, joita voi hakea mm. ELY-keskuksista ja Euroopan Unionin ohjelmista, asiakaspalvelumaksut, vuokratuotot, toiminnan muut tuotot ja varainhankinnan eri muodot, kuten lahjoitukset ja yritysyhteistyö. Myös säätiöt ja kotimaiset rahastot myöntävät järjestöavustuksia. Paikallisyhdistysten toiminnan pääasiallisin tulonlähde ovat henkilöjäseniltä perittävät jäsenmaksut.

Tärkein ulkopuolinen rahoituslähde on kuntien avustukset: yli puolet yhdistyksistä saa kunnalta toiminta-avustusta. Kuntien toiminta-avustus on kohtalaisen pieni, keskimäärin 550 euroa. Suurimmat kunta-avustukset kohdistuvat yhdistysten ylläpitämiin, etenkin vanhusten, työttömien ja lapsiperheiden toimintaan varattuihin toimintapaikkoihin. Osa paikallisyhdistyksistä on palveluntuottajia, joille asiakas- ja palvelumaksut ovat tärkein tulonlähde.

Avustusjärjestelmän ja rahankeräyslain uudistaminen ajankohtaisina agendalla

Järjestöjen taloudellisten toimintaedellytysten tukemiseksi SOSTE toimii järjestöjen edunvalvojana mm. tekemällä tiivistä yhteistyötä Sosiaali- ja terveysministeriön kanssa sekä vaikuttamalla avustusjärjestelmän kehittämiseen ja rahapelitoiminnan tuottojen täysimääräiseen ohjautumiseen järjestöjen toiminnan tueksi. Avustusjärjestelmän ja –käytäntöjen hallinnollinen taakka kuormittaa etenkin pieniä järjestöjä ja SOSTE pyrkiikin vaikuttamistyössään tuomaan esille järjestöjen näkökulmia järjestelmien kehittämiseksi.

Myös rahankeräyslakia ollaan uudistamassa. Sisäministeriö on asettanut esiselvityshankkeen, jonka tehtävänä on kartoittaa rahankeräystoiminnan nykytila ja kehittämiskohteet. Hankkeen toimikausi on 18.8.2016–31.5.2017. SOSTE on aktiivisesti mukana hankkeen kuulemisprosesseissa.

>> Rahankeräyslain muuttaminen (Sisäministeriö)

Järjestöjen rahoitusverkosto

Järjestöjen rahoitusverkosto on SOSTEn koordinoima avoin oppimisverkosto, joka on tarkoitettu järjestöjen rahoituksesta ja varainhankinnasta vastaaville ja kaikille muille järjestörahoituksesta kiinnostuneille. Verkoston toimintaan on hyvä liittyä Innokylässä, jotta saa aina ensimmäisenä tiedon kokoontumisista sekä tapaamisissa läpikäydyt materiaalit.

Verkoston tarkoituksena on

  • perehtyä järjestöjen erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin
  • käydä vuoropuhelua ja tutustua eri rahoittajiin, mm. opintokäynnit ja vierailevat puhujat
  • tarjota osallistujille kokemusten ja tiedon vaihtamisen ja jakamisen paikkoja, mm. rahoitusten hakemisessa
  • kannustaa järjestöjä entistä tiiviimpään keskinäiseen yhteistyöhön
  • ideoida ja toimia kaikupohjana varainhankinnan käsikirjan työstämisessä

Lisätietoa

Kansalaisyhteiskunta.fi sivuston hakemisto erilaisista järjestöjen toimintaa rahoittavista tahoista

Ajankohtaistietoa järjestöjen taloudellisista toimintaedellytyksistä Vala ry:n Taloustutkimuksella teettämässä tutkimuksessa, jossa SOSTE oli yhteistyökumppanina.

Verkossa

Järjestöt uskovat ja panostavat yksityisrahoituksen kasvuun

Lue lisää

Vaatimattomia tavoitteita

Lue lisää

Rahapelifuusio etenee.

Lue lisää

(Klikkaa suuremmaksi)