fi | sv | eng

Blogi: Kehysriihi vauhdittaa kuntauudistusta?

ti 27. maaliskuuta 2012 14.14.00

Maamme hallitus löi viime torstaina kehysriihessään lukkoon valtiontalouden suuntaviivat ja pienemmätkin askelmerkit vaalikauden loppuun. Leikkauksia ja veronkorotuksia tehdään paljon, vaikka eri lähteet hämmentävästi käyttävätkin erilaisia lukuja. Veronkorotukset olisi voitu kohdistaa oikeudenmukaisemmin painottamalla niitä suurituloisempiin. Lapsilisien vasta tullut indeksointi näyttää jäävän kuolleeksi kirjaimeksi. Paljon hyvääkin on.

Viime vuosien talouspäätöksissä hyvää on erityisesti se, että on viimein tunnustettu, että jatkuvalla veroasteen laskulla ei voida pitää yllä hyvinvointiyhteiskuntaa tulonsiirtoineen ja palveluineen. Suomalaiset ovat pitkään ja yhdenmukaisesti eri kyselyissä viestittäneet halunsa maksaa ennemmin vähän enemmän veroja kuin leikata palveluista. Hyvä, että tämä viesti on alettu ottaa vakavasti myös päättäjien keskuudessa.

Erityisen hyviä panostuksia ovat nuorisotakuun toteuttaminen – aidosti monen hallinnonalan yhteistyöllä voidaan kohtuullisen pienin panostuksin saada paljon aikaan. Nuorisotakuu on hyvä esimerkki SOSTEn ajattelusta, jossa panostukset hyvinvointiin eivät ole kuluja vaan investointeja – talletuksia hyvinvointitalouteen, jotka tuottavat hyvän koron syrjäytymisen vähentymisenä, parantuneena työllisyytenä, lisääntyneenä osallisuutena.

Se mikä kehysriihessä oli huolestuttavinta, on kuntien valtionosuuksien leikkaus. Meillä on lukuisia viestejä viime vuosilta siitä, että koko maassa ei nytkään ole saatavilla yhdenvertaisia palveluja. On kestämätön tie, jos kuntarakenne säilyy samana, kuntien tehtävät säilyvät samana, mutta niiden rahoituspohjaa nakerretaan. Toivottavasti kuntakeskustelussa aletaan keskustella rakenteen sijasta myös tehtävistä ja rahoituksesta, muutoin lopputulos ei voi olla hyvä.

Pääsihteeri
Vertti Kiukas

Kommentointi

Otsikko:
Kommentti:
Nimi:
 

Hyvinvointitalous

Hyvinvointitalouden teesit:

Hyvinvointitalous rakennetaan investoimalla hyvinvointiin.

Hyvinvoinnin mittaaminen tekee hyvinvointi-investointien tulokset näkyviksi.

Hyvinvointitaloudessa hyvinvoinnin ja talouden suhde kirkastuu.


 SOSTEblogissa:

Kunta-järjestö -yhteistyön kehittämisellä kohti tulevaisuuden hyvinvointikuntaa

Talouden ja hyvinvointitalouden vuosi 2017

Monien mielestä vuoden 2016 päättyminen oli pelkästään hyvä asia. Erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut meillä ja muualla olivat yllättäviä ja useassa tapauksessa varsin synkkiä.

Ikäpommia rakentamassa ja tulevaisuutta nakertamassa, voiko politiikalla vaikuttaa?

Hyvinvointitalous tarvitsee hyvinvoivia ihmisiä, myös tulevaisuudessa. Onko heitä riittävästi pitämään yllä hyvinvointivaltiota? Onko yhteiskuntamme uuden, syvemmän kestävyysvajeen kuilulla kun ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja työikäisten osuus pienenee. Väestönkasvun hiipuessa kantokyky on koetuksella.