Järjestötoiminnan koulutukset

Koulutukset tarjoavat ideoita järjestöjen näkyvyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseksi, osaamisen vahvistamiseksi ja kumppanuuksien kehittämiseksi. Tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia toimia tulokselliseksi, vahvistaa arviointia ja kehittää työotetta sekä edistää keskinäistä yhteistyötä ja verkostoitumista.

Arviointi ja kehittäminen

Vuosittain järjestettävissä Arviointifoorumeissa käsitellään järjestöarvioinnin ajankohtaisia teemoja asiantuntijoiden johdolla. Arviointifoorumi järjestettiin M/S SOSTElla vuonna 2016. Lue lisää


Järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinto

Järjestöjohtamisen erikoisammattitutkinnon koulutusohjelma on käytännönläheinen ja paneutuu johtamisen haasteisiin. Kokonaisuus muodostuu lähiopetuspäivistä, etätehtävistä ja työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta. Viralliseen näyttötutkintojärjestelmään kuuluvan tutkinnon suorittamiseen valmistavan koulutuksen toteuttavat SOSTE, Allianssi ja Valo yhdessä Rastorin kanssa. Lue lisää


Järjestön johtajien valmentava mentorointi

Valmentava mentorointi on yhdessäoppimisen prosessi kahden yksilön välillä. Vuoden kestävä prosessi sisältää ohjattuja valmennus- ja keskustelutilaisuuksia. Ilmoittautuminen on päättynyt ja ohjelma käynnistynyt. Lue lisää


Järjestötoiminnan kehittäminen! -koulutuskiertue

Vuosittain järjestettävä Järjestötoiminnan kehittäminen -koulutuskiertue tarjoaa ideoita ja näkökulmia järjestötoiminnan kehittämiseen vaihtuvista teemoista. Ohjelma sisältää alustuksia ja ryhmätöitä. Vuonna 2017 koulutuskiertue järjestetään teemalla Tunne kohderyhmäsi, osallista porukkasi, tunnista tuloksesi! Lue lisää


Järjestötreenit

Järjestötreenit ovat parituntisia dynaamisia ja keskustelevia kohtaamisia ajankohtaisia järjestöjä puhuttelevista aiheista. Lue lisää


Talous- ja hallintopäivät

Tapahtuma tarjoaa järjestöille tietoa ja tukea taloutta koskevissa kysymyksissä sekä foorumin näiden asioiden parissa työskentelevien verkostoitumiselle. Lue lisää


Verkkoluennot

Verkkoluennot ovat tiiviitä tunnin mittaisia katsauksia yhdistystoiminnan sisältöihin luottamushenkilöiden tueksi. Tietoiskuja voi seurata netin kautta suorana tai katsella tallenteena myöhemmin. Verkkoluentoja toteutetaan muutaman kuukauden välein. Lue lisää