fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Maailman onnellisin kansa

21.03.2018, 15:04

Viime viikolla YK julkaisi jälleen vuotuisen onnellisuusraporttinsa. Suomalaisille siinä oli ilouutisia. YK:n käyttämien mittareiden, kuten elinajanodotteen, bruttokansantuotteen ja kansalaisvapauksien tulokulmista tarkastellen vaikuttaa nimittäin siltä, että me olemme maailman o...

Lue lisää >

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan byrokratiaa – raportointi kuormittavinta

20.03.2018, 15:07

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia h...

Lue lisää >

Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

20.03.2018, 09:01

SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä. Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään li...

Lue lisää >

Suomessa katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

16.03.2018, 12:21

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finassipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on edennyt jälleen vaiheeseen, jossa Euroopan komissio julkaisee jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportin. Esisijaisesti raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspol...

Lue lisää >

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

15.03.2018, 14:46

Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopusta maaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3. Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toiminta...

Lue lisää >

Synkin hetki

15.03.2018, 14:45

Kävin pari viikkoa sitten hyvän ystäväni kanssa katsomassa Synkin hetki -elokuvan, joka sittemmin palkittiin mm. miespääosa-Oscarilla. Elokuva kertoo keväästä 1940, jolloin Saksa valtasi Ranskan, brittien siirtoarmeijaa uhkasi tuho ja toisaalta hallitusta uudelleenjärjesteltiin. ...

Lue lisää >

Laajeneeko elinluovuttajien piiri?

13.03.2018, 12:42

Lieneekö sattumaa, että kudoslain muutosesitys on lausuntokierroksella samanaikaisesti viime viikolla vietettävän maailman munuaispäivän kanssa? Niin tai näin, olisi esitetyillä muutoksilla suuri merkitys munuaispotilaille. Lakimuutoksen seurauksena elävältä luovuttajalta tehtävi...

Lue lisää >

Asiakas keskiöön tulevissa maakunnissa – kuinka se tehdään?

12.03.2018, 14:29

Järjestöt tuottavat usein erilaisia toimintaa ja palvelukokonaisuuksia, joiden tuotteistaminen on vaikeaa. Järjestöt ovat huolissaan jäsenistöstä ja siitä, kuinka uudistuksessa turvataan järjestöjen edustamien eri ihmisryhmien tuen, avun, hoivan ja hoidon prosessit. Maakuntien p...

Lue lisää >

Sari Sarkomaa: järjestöt uudistavat sotea joka päivä

09.03.2018, 12:05

Sote- ja maakuntauudistus on määrä saada käsiteltyä eduskunnassa kesäkuun aikana. Aikataulu on huolelliselle käsittelylle vaativa mutta mahdollinen. Listallani on useampi kysymys, joka on eduskuntakäsittelyssä läpivalaistava. Yksi sellainen on järjestöjen toimintamahdollisuudet. ...

Lue lisää >

SOSTE: Maakunnille riittävästi aikaa valmistautua muutokseen

08.03.2018, 14:08

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry toivoo ratkaisua sote- ja maakuntauudistukseen kevään eduskuntakäsittelyssä. Nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa perustuslain mukaisia riittäviä sote-palveluita asuinpaikasta riippumatta. SOSTEn mielestä uudistus on tärkeä saada aikaan - mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Lue lisää >