fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Lineaarinen malli osatyökyvyttömyyseläkkeeseen ja täyteen työkyvyttömyyseläkkeeseen

24.11.2017, 11:46

Kannustinloukut-projektissa on selvitetty työnteon lisäämisen kannusteita työkyvyttömyyseläkkeellä, jotta eläkkeensaajan jäljellä oleva työkyky saataisiin paremmin käyttöön. Työryhmä ehdottaa osatyökyvyttömyyseläkkeellä olevien työnteon kannusteiden parantamiseksi lineaarista mal...

Lue lisää >

Lausunto sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta

24.11.2017, 09:31

Sosten lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain väliaikaisesta muuttamisesta.

Lue lisää >

Budjettilakiesityksissä useita heikennyksiä pienituloisimpien toimeentuloon

21.11.2017, 09:22

Eduskunnan käsittelyssä on useita lakiesityksiä, jotka heikentäisivät pienituloisimpien ihmisten toimeentuloa. SOSTE katsoo, että sitä on kohtuutonta vaikeuttaa etenkin nyt, kun taloudessa menee paremmin kuin aikoihin ja työssä olevat hyötyvät palkankorotuksista ja veronalennuksi...

Lue lisää >

Sote-järjestöt Suomessa: uusi videosarja esittelee järjestöjen toimintaa

21.11.2017, 08:24

Kolmiosainen videosarja esittelee sote-järjestöjä kaikille alasta kiinnostuneille ja etenkin sote-alaa opiskeleville. Kotimaisissa sote-järjestöissä on monipuolista ammatillista osaamista ja laajaa kokemustietoa. Tämä tieto ei aina parhaalla mahdollisella tavalla tavoita sosiaal...

Lue lisää >

Alkoholijuomien valmisteveron korotukset vähentävät alkoholihaittoja

20.11.2017, 16:53

Alkoholijuomien valmisteveroa esitetään korotettavaksi siten, että alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat keskimäärin noin viisi prosenttia. SOSTE kannattaa esitystä. Veronkorotukset tukevat Suomen soveltaman alkoholipolitiikan tavoitteiden toteutumista vähentämällä alk...

Lue lisää >

Vain pieni osa hyvinvoinnista syntyy palveluista

17.11.2017, 10:47

Anteeksi, otan vielä tämän puhelun, puheenjohtaja sanoo. Itä-Häme-lehdessä on ollut ilmoitus yhdistyksen retkestä ja kiinnostuneet soittelevat toinen toisensa perään. Teen SOSTEn seuraavaan Järjestöbarometriin haastattelua heinolalaisesta paikallisyhdistyksestä. Barometri kartoi...

Lue lisää >

Mahdollisuuksien tasa-arvo - myös vammaiseille nuorille

15.11.2017, 14:26

Hyvinvoivat ihmiset -blogi Vammaisten lasten ja nuorten arjessa toimivat palvelut ovat ensisijaisen tärkeitä. Ilman palveluita ei onnistu koulunkäynti, opiskelu eikä itsenäistyminen. Suomen ratifioima YK:n vammaissopimus edellyttää luomaan entistä parempia lapsen ja nuoren muu...

Lue lisää >

Tuotoista voidaan tinkiä, jos pelihaittoja voidaan vähentää

13.11.2017, 11:50

Blogi Väkevästi yhdessä. Syksyllä on jälleen saatu uutta tietoa ja virinnyt aktiivista keskustelua rahapelihaitoista Suomessa. Keskustelu on aiheellista, suomalaiset pelaavat maailmankin mittakaavassa paljon per asukas ja pelaaminen on kasvanut vuosi vuodelta, vaikka tulokehit...

Lue lisää >

Kuntoutusjärjestöt vaativat vastuuta väliinputoajista sote- ja maakuntapalveluissa

09.11.2017, 12:00

Kuntoutuksen haasteena on pirstoutunut järjestelmä. Monet heikoimmassa asemassa olevat ovat jääneet vaille tarvitsemiaan palveluja. Kuntoutusjärjestöt vaativat sote- ja maakuntauudistuksessa vastuuta väliinputoajista. Järjestöt peräänkuuluttavat yhdenvertaisempaa järjestelmää ja vahvaa roolia järjestölähtöiselle kuntoutukselle.

Lue lisää >

Alkoholilaki tarvitsee lapsivaikutusten arvioinnin

07.11.2017, 10:00

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys pitää välttämättömänä, että alkoholilakiesitykselle tehdään kunnollinen lapsivaikutusten ennakkoarviointi. Alkoholilain kokonaisuudistuksen eräillä ehdotuksilla on selkeitä negatiivisia vaikutuksia niin lasten terveyteen ja hyvinvointiin kuin heidän tulevaisuutensakin.

Lue lisää >