fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

16.02.2018, 15:38

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on loppusuoralla. Reformi myös muuttaa julkisen hallinnon dynamiikkaa, kun kuntien ja valtion rinnalle tulee uudet kansanvaltaiset toimijat eli maakunnat. Viime vaalikauden lopulla kaatuneen sote-mallin yksi raskaimmista puutt...

Lue lisää >

Demokrati och samarbete centrala för reformen

16.02.2018, 15:35

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformernas lagberedning är på slutrakan. Reformen förändrar också den offentliga förvaltningens dynamik i och med att nya, demokratiska aktörer (dvs. landskapen) sällar sig till kommunerna och staten. Enligt grundlagsutskottet var bristen p...

Lue lisää >

Järjestöt Satasoten ytimessä

15.02.2018, 13:49

Järjestöt on otettu mukaan Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun poikkeuksellisen hyvin. Mukaan ottamisella tarkoitan niin järjestöjen asiantuntemuksen arvostamista, varsin avointa nimityspolitiikkaa työryhmiä perustettaessa kuin aitoa vastuun antamistakin uudistuk...

Lue lisää >

SOSTEn liittokokous: Perusturvaetuuksien indeksijäädytykset on lopetettava

14.02.2018, 14:36

Helsingissä 14.2. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n liittokokoukseen kokoontuneet järjestöt vaativat perusturvaetuuksien indeksijäädytysten lopettamista. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ovat huolissaan yhteiskunnallisen eriarvoisuuden lisääntymisestä. Yksi keskeisistä eri...

Lue lisää >

Arkkipiispa Kari Mäkinen on valittu SOSTEn valtuuston puheenjohtajaksi

14.02.2018, 14:13

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n valtuuston puheenjohtajaksi on valittu arkkipiispa Kari Mäkinen. Mäkinen toimii valtuuston puheenjohtajana kolmivuotiskauden 2018 - 2020. Mäkistä esitti tehtävään Kirkkopalvelut.

Lue lisää >

SOSTEn selvitys: Tuloerot kääntyneet kasvuun – työttömät, lapsiperheet ja opiskelijat kärsijöinä

14.02.2018, 07:52

Pienituloisten toimeentulo on vaikeutunut viime vuosien aikana. Perusturvaetuuksia on heikennetty erilaisilla toimenpiteillä, erityisesti indeksijäädytyksillä. Perusturvaetuuksien ostovoima on jäänyt jälkeen ja tulee jäämään jälkeen tulevina vuosina. Lisäksi perusturvaetuuksien varassa elävien ryhmien toimeentuloa on vaikeuttanut etuustulojen verotuksen kiristäminen. SOSTEn selvityksen mukaan leikkaukset ovat osuneet etenkin työttömiin, lapsiperheisiin ja opiskelijoihin.

Lue lisää >

Merja Mäkisalo-Ropponen: Terveys- ja hyvinvointivaikutusten arvioinnin lisääminen lainsäädäntötyössä

09.02.2018, 09:06

Vaikka yleisesti jo ymmärretään terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen merkitys kansanterveydelle, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen nähdään edelleen liian usein kulueränä. Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ei ole kuitenkaan kuluerä, vaan investointi tulevaisuuteen. Suomi...

Lue lisää >

Sanoista ja teoista

08.02.2018, 09:20

On asioita, joita mielellään teen yksin pohdiskellen ja toteuttaen – niin töissä kuin vapaa-aikana. Paljon enemmän on asioita, joita teen mieluummin yhdessä muiden kanssa. Yleensä yhdessä tulee myös helpommin parempi lopputulos. Turhaan ei sanota, että yhteistyössä on voimaa. Yh...

Lue lisää >

Genomitiedon käyttö yleistyy

07.02.2018, 14:18

Emme ole niin uniikkeja kuin ehkä haluaisimme olla. Perimästämme eli genomistamme noin 99.5% on samanlaista kuin satunnaisella vastaantulijalla. Genomimme linkittääkin meidät toisiimme sukupolvien ja miljoonien vuosien mittaisessa ketjussa. Pienet, yksilölliset erot genomissamme...

Lue lisää >

Suomi on osa YK-perhettä myös sosiaaliasioissa

06.02.2018, 18:00

Usein kuulee sanottavan, että ihmisen ei ole hyvä olla yksin. Sama pätee myös maailman maihin. Ne tarvitsevat toisiaan ja niiden on hyvä tehdä yhteistyötä. Kansainvälisen yhteistyön areenana YK on ainutlaatuinen, sillä sen jäsenistö kattaa lähes kaikki maailman maat. YK:n perusta...

Lue lisää >