fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Nyt on aika panostaa perusturvaan ja terveyden tasa-arvoon

05.04.2018, 10:08

SOSTEn kehysriihiehdotuksessa korjataan indeksijäädytysten aiheuttamia ongelmia ja puututaan korkeisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin. Terveyteen ja toimeentuloon tehdyt lisäsijoitukset kompensoidaan kansanterveyttä tukevilla veronkorotuksilla.

Lue lisää >

Työttömyys on monen tekijän summa

04.04.2018, 12:50

Professori Juho Saaren työryhmä käsittelee työttömyyttä ja työllistymistä monesta eri näkökulmasta. Työryhmä nostaa esiin kannustinloukut, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, osaamistason nostamisen sekä useita osatyökyisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Paljon hyviä tavoitteit...

Lue lisää >

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

04.04.2018, 10:27

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue lisää >

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

29.03.2018, 13:12

Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti tänään blogissaan THL:n tutkimuspäällikön Jussi Tervolan ja Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen tuoreesta tutkimuksesta. Siinä on tarkasteltu hallituskauden talouspolitiikan vaikutuksia tulonjakoon siten, että myös politiikan työllisyysvaikutuks...

Lue lisää >

Lapset ja nuoret ovat eriarvoistumisen ehkäisyn keskiössä

29.03.2018, 12:34

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palvelujen toimintatavat, sisällöt ja lainsäädäntö ovat keskeisessä roolissa vaikutettaessa ylisukupolvisen eriarvoisuuden kulkuun, suuntaan tai toiseen. Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportissa esitetään hyviä rakenteellisia ja lain...

Lue lisää >

Järjestöt, Suomen unohdettu kansallisvarallisuus

28.03.2018, 12:24

”Kansallisin varoin tuetun hanketoiminnan edellytyksinä ovat täsmälliset tavoitteet, pitkäjänteisyys, monitoimijaisuus, kansalaislähtöisyys, vaikuttavuus, koordinaatio, seuranta ja arviointi. Hallitusohjelman politiikkaohjelmia / kärkihankkeita sekä kansalaisjärjestöjen hankeraho...

Lue lisää >

Eriarvoisuustyöryhmältä ehdotuksia perusturvan selkiyttämiseen – myös tasoa korotettava

27.03.2018, 11:51

Eriarvoisuustyöryhmä luovutti raporttinsa 21.3.2018. Ryhmä esittää perusturvan uudistamista niin, että minimitason etuuksia yhdistettäisiin vaiheittain. Tavoitteena on selkeyttää järjestelmää, vähentää kannustinloukkuja ja väliinputoamisia. Ensin ehdotetaan uudistettavan toimeen...

Lue lisää >

Sari Multala: liikuntapoliittisella selonteolla mahdollisuus edistää hyvinvointia ja terveyttä

23.03.2018, 12:59

Viime syksynä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti liikuntapoliittisen selonteon laatimisen. Selontekoa ehdotti työryhmä, jonka tehtävänä oli tarkastella valtion ohjausmekanismeja osana liikunta- ja urheilupolitiikkaa. Selonteko on historiansa ensimmäinen liikunnan saralla ja...

Lue lisää >

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

23.03.2018, 09:31

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Lue lisää >

Paraskaan työryhmä ei nujerra eriarvoisuutta ilman lisäpanostuksia

22.03.2018, 15:00

Professori Juho Saaren johdolla työskennellyt eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä luovutti eilen raporttinsa pääministeri Juha Sipilälle. Työryhmän tehtävä oli etsiä uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja...

Lue lisää >