fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Sosiaaliturvaetuusjärjestelmän oltava selkeämpi, joustavampi ja riittävän toimeentulon takaava

01.03.2018, 15:42

OECD:n eilen julkistamassa Suomen maaraportissa todetaan Suomen verotuksen ja sosiaaliturvan kaipaavan uudistamista. Suomen haasteena nähdään erityisesti muita Pohjoismaita heikompi työllisyysaste. Monimutkaisen sosiaaliturvaetuusjärjestelmän nähdään heikentävän työnteon kannusti...

Lue lisää >

Suomi edelläkävijä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä

28.02.2018, 15:15

Suomi on näkyvästi esillä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä parin seuraavan vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila nimettiin äskettäin komissaariksi WHO:n korkean tason tarttumattomien sairauksien komissioon. Komission tehtävänä on antaa suosituksia ja t...

Lue lisää >

Mureneeko perusturva?

26.02.2018, 10:30

SOSTE julkaisi pari viikkoa sitten selvityksen, jossa tarkasteltiin sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia vuosina 2012–2019. Selvityksessä todetaan harjoitetun politiikan kasvattaneen tuloeroja vuoden 2016 jälkeen. Perusturvaan tehdyt leikkaukset ovat osuneen erityisesti työttöm...

Lue lisää >

Odottavan aika on pitkä

23.02.2018, 12:20

Jokainen tuntee vanhan sanonnan ”odottavan aika on pitkä”. Sotenkin valmistumista odotetaan kuin kuuta nousevaa, mutta nyt ajatuksissani ovat vanhukset, jotka odottavat kodissaan yksinään hoitajan muutaman minuutin vierailua. Ympäri Suomea on kuulunut uutisia kotihoidon kriisist...

Lue lisää >

Kuntoutus uudistuu – mutta miten ja kenen ehdoilla?

22.02.2018, 14:51

Kuntoutuksen palvelujärjestelmää uudistettaessa erityistä huomiota tulee kiinnittää kuntoutumisen prosesseihin, jotta kuntoutuja saa tarvitsemansa palvelut ja tuen. Oikeus kuntoutukseen ei kuitenkaan riitä, vaan uudistuksella tulee turvata ennen kaikkea kuntoutujan oikeus kuntout...

Lue lisää >

Järjestöillä on osaamista, jota tarvitaan juuri nyt

20.02.2018, 11:20

Väitän, että maakunta- ja sote-uudistuksen todellinen menestys konkretisoituu palvelunkäyttäjän ja ammattilaisen kohtaamisessa: Millainen palvelukokemus ihmiselle jäi? Kokiko hän, että hänen asiaansa suhtauduttiin vakavasti, tuli kuulluksi ja havaituksi ihmisenä? Ylittyikö odotuk...

Lue lisää >

SOSTEn lausunto lääkelakiin

16.02.2018, 15:46

Hallituksen esityksessä ehdotetaan tehtäväksi pääosin apteekkitoimintaan vaikuttavia muutoksia lääkelakiin. Esitys on osa pidempää apteekkitoimintaan vaikuttavaa muutosten prosessia ja nyt lausuttavana olevan esityksen merkittävimmät muutokset ovat apteekkitoiminnan entistä joust...

Lue lisää >

Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

16.02.2018, 15:38

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on loppusuoralla. Reformi myös muuttaa julkisen hallinnon dynamiikkaa, kun kuntien ja valtion rinnalle tulee uudet kansanvaltaiset toimijat eli maakunnat. Viime vaalikauden lopulla kaatuneen sote-mallin yksi raskaimmista puutt...

Lue lisää >

Demokrati och samarbete centrala för reformen

16.02.2018, 15:35

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformernas lagberedning är på slutrakan. Reformen förändrar också den offentliga förvaltningens dynamik i och med att nya, demokratiska aktörer (dvs. landskapen) sällar sig till kommunerna och staten. Enligt grundlagsutskottet var bristen p...

Lue lisää >

Järjestöt Satasoten ytimessä

15.02.2018, 13:49

Järjestöt on otettu mukaan Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun poikkeuksellisen hyvin. Mukaan ottamisella tarkoitan niin järjestöjen asiantuntemuksen arvostamista, varsin avointa nimityspolitiikkaa työryhmiä perustettaessa kuin aitoa vastuun antamistakin uudistuk...

Lue lisää >