fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Tuija Brax: Kirje kuntapäättäjille

31.05.2018, 15:47

Rakas kuntapäättäjä, Kirjoitan sinulle siksi, että olen selvitystyössäni sote-uudistuksen vaikutuksista järjestöjen terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kohdannut mutruisia ilmeitä ja kiperiä kysymyksiä siitä, miten kunta tekee uudistuksen myötä hyte-työtä yhdessä sote-järjest...

Lue lisää >

Ministeri Lindström: Kuntien rooli työllisyyden edistämisessä säilyy merkittävinä myös maakuntauudistuksen jälkeen

30.05.2018, 12:21

Maakuntauudistus vaikuttaa kuntien tehtäviin, kun sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät siirtyvät maakuntien järjestämisvastuulle. Vastaavasti TE-hallinnon puoli on muutoksessa, kun nykyiset TE-palvelut uudistuvat osaksi maakuntien järjestämisvastuulle kuuluvia kasvupalveluja. K...

Lue lisää >

Minister Lindström: Kommunernas spelar en viktig roll inom sysselsättningsfrämjandet även efter landskapsreformen

30.05.2018, 12:13

Landskapsreformen påverkar kommunernas uppgifter, när organiseringen av social- och hälsovårdens uppgifter överförs till landskapen. På motsvarande sätt förändras TE-förvaltningen när de nuvarande TE-tjänsterna blir en del av de tillväxttjänster som landskapen ska organisera. Kom...

Lue lisää >

Social- och hälsovårdens organiseringsansvar kan inte centraliseras

25.05.2018, 16:19

Att förslagen till lagstiftning och hur den ska tillämpas och tolkas är komplex och till vissa delar också otydlig är något som säkert också lagberedaren håller med om. Den 11.5.2018 publicerade Kårkulla samkommun en utredning gjord av Marcus Henricson där de huvudsakligen föresl...

Lue lisää >

SOSTE liittyy Sociala Oy:n kantaosakkaaksi

25.05.2018, 14:17

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on liittynyt alustapalvelu Sociala Oy:n kantaosakkaaksi. SOSTEn hallitus päätti osakkuudesta kokouksessaan 23.5.  Sociala Oy toimii yhteiskunnallisena, yleishyödyllisenä ja voittoa tavoittelemattomana yrityksenä sosiaali- ja terveysalalla....

Lue lisää >

Alanko-Kahiluoto: järjestöjen rahoitus ja tulevaisuus sotessa tyhjän päällä

24.05.2018, 13:05

Sote-uudistus vaikuttaa suuresti ihmisten arkipäiväiseen elämään. Silti sen vaikutuksista arkeen ei mielestäni ole ehditty käydä riittävästi julkista keskustelua. Riskit ovat valtavia, mutta hallitus on jättänyt ne analysoimatta ja eduskunnassa sote-lakipakettia pusketaan eteenpä...

Lue lisää >

Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen nostettava Suomen talouspolitiikan keskeiseksi tavoitteeksi

23.05.2018, 16:09

SOSTE ja Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin vaativat Suomea tarttumaan aktiivisesti köyhyys- tai syrjäytymisriskin vähentämiseen, panostamaan laaja-alaisesti työllisyyspolitiikkaan sekä investoimaan hyvinvointiin, koulutukseen ja asuntoihin. Järjestöjen...

Lue lisää >

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet yhdistystoiminnassa

21.05.2018, 13:07

Onko yhdistyksen jäsenyys sopimus? Vai perustuuko jäsenten henkilötietojen käsittely lakisääteisen velvoitteen lisäksi esimerkiksi yhdistysviestintää ja jäsenpalveluja toteutettaessa oikeutettuun etuun? vai molempiin? Minkälaiseen henkilötietojen käsittelyyn tarvitaan rekisteröid...

Lue lisää >

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat potentiaalisia väliinputoajia hoitojärjestelmässä

18.05.2018, 13:24

Toiminnallisista häiriöistä kärsivät henkilöt ovat usein vaikeasti diagnosoitavissa ja hoidettavissa ja he ovat potentiaalisia väliinputoajia hoitojärjestelmässä. Potilaiden hoidon ja hoitoon ohjautumisen ei pitäisi olla sattumanvaraista ja epätarkoituksenmukaista, jollaisena se...

Lue lisää >

Syödään yhdessä

14.05.2018, 13:30

Viikon pyykit on pesemättä ja lapsen koulukirja kateissa. Illalla pitäisi haravoida piha ja kuskata lapsi harrastuksiin. Jossain vaiheessa pitäisi syödäkin ja ruokaa ei ole kaapissa valmiina. Tämä on totisinta totta monen lapsiperheen arjessa. Tapoja syödä yhdessä on onneksi moni...

Lue lisää >