fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

SOSTE: Maakunnille riittävästi aikaa valmistautua muutokseen

08.03.2018, 14:08

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry toivoo ratkaisua sote- ja maakuntauudistukseen kevään eduskuntakäsittelyssä. Nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa perustuslain mukaisia riittäviä sote-palveluita asuinpaikasta riippumatta. SOSTEn mielestä uudistus on tärkeä saada aikaan - mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Lue lisää >

Ennakkotuloksia Järjestöbarometrista: järjestöjen autonomia kaventunut

06.03.2018, 14:36

Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi. Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää j...

Lue lisää >

Sote – notifioidako vai eikö notifioida?

06.03.2018, 14:31

Pitääkö hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapausesitys lähettää EU-komissiolle? Unionin yleisen tuomioistuimen päätös kumota komission Slovakian sairausvakuutusjärjestelmää koskeva ratkaisu on lisännyt kierroksia keskusteluun sote-notifikaatiosta. SOSTE Suomen s...

Lue lisää >

Innokylä uudistuu

06.03.2018, 10:00

”Uudistuva Innokylä on yhteinen ja konkreettinen työkalu maakuntien toimeenpano- ja uudistumistyössä, esimerkiksi palvelukokonaisuuksien ketjujen valmisteluun ja kuvaamiseen. Uudistamme Innokylää yhdessä kentän kanssa maakuntien ja valmistelijoiden arkeen työkaluksi,” kertoo Inno...

Lue lisää >

EAPN-Fin: Uusi kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

05.03.2018, 12:28

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.

Lue lisää >

Järjestöt tulevaisuuden kynnyksellä

02.03.2018, 11:41

Toteutin SOSTEn toimeksiannosta järjestöjen ennakoinnin menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuuden odotuksia kartoittavan kyselytutkimuksen ja analyysin. Tuloksista muodostuva selvitys auttaa SOSTEa kehittämään järjestöjen ennakoinnin tukitoimia ja esimerkiksi tekeillä olevaa jär...

Lue lisää >

Sosiaaliturvaetuusjärjestelmän oltava selkeämpi, joustavampi ja riittävän toimeentulon takaava

01.03.2018, 15:42

OECD:n eilen julkistamassa Suomen maaraportissa todetaan Suomen verotuksen ja sosiaaliturvan kaipaavan uudistamista. Suomen haasteena nähdään erityisesti muita Pohjoismaita heikompi työllisyysaste. Monimutkaisen sosiaaliturvaetuusjärjestelmän nähdään heikentävän työnteon kannusti...

Lue lisää >

Suomi edelläkävijä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä

28.02.2018, 15:15

Suomi on näkyvästi esillä tarttumattomien sairauksien ehkäisyssä parin seuraavan vuoden aikana. Sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila nimettiin äskettäin komissaariksi WHO:n korkean tason tarttumattomien sairauksien komissioon. Komission tehtävänä on antaa suosituksia ja t...

Lue lisää >

Mureneeko perusturva?

26.02.2018, 10:30

SOSTE julkaisi pari viikkoa sitten selvityksen, jossa tarkasteltiin sosiaaliturvan ja verotuksen muutoksia vuosina 2012–2019. Selvityksessä todetaan harjoitetun politiikan kasvattaneen tuloeroja vuoden 2016 jälkeen. Perusturvaan tehdyt leikkaukset ovat osuneen erityisesti työttöm...

Lue lisää >

Odottavan aika on pitkä

23.02.2018, 12:20

Jokainen tuntee vanhan sanonnan ”odottavan aika on pitkä”. Sotenkin valmistumista odotetaan kuin kuuta nousevaa, mutta nyt ajatuksissani ovat vanhukset, jotka odottavat kodissaan yksinään hoitajan muutaman minuutin vierailua. Ympäri Suomea on kuulunut uutisia kotihoidon kriisist...

Lue lisää >