fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Yritysten kehittämispalvelut ovat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen saatavilla

15.09.2017, 16:35

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen maksullisia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joilla aktivoidaan ja tuetaan pk-yritysten kehittymistä. Niitä voivat hyödyntää myös sellaiset järjestöt, jotka eivät ole yhtiöittäneet toimintaansa, mutta harjoittavat yritystoimintaa.

Lue lisää >

SOSTEtalk!-blogi: Yhteistyöosaamisesta järjestön menestystekijä – neljä kysymystä yhteistyöstä

15.09.2017, 09:00

Hyvää elämää edistetään yhdessä, yhteistyöllä - mutta mitä yhteistyö oikein on? Yhteistyö on ollut yksi keskeisiä termejä pitkään, ja on selvää, että yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa. Kun yhteistyön tavoitteeksi asetetaan hyvän elämän edistäminen, yhdessä, se saattaa auttaa me...

Lue lisää >

SOSTE kannattaa sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnan perustamista

13.09.2017, 12:20

SOSTE kannattaa hallituksen esitystä sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan ja työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan yhdistämisestä sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunnaksi. Lue kirjallinen lausunto asiantuntijakuulemiseen 15.9.2017: Hallituksen esitys eduskunnalle ...

Lue lisää >

SOSTE hjälper sina medlemmar att bli bättre arbetsplatser

12.09.2017, 10:09

Lönearbete i organisationer har vissa särdrag som inte finns på andra arbetsplatser. De gäller exempelvis samarbete mellan anställda och frivilliga, verksamhetens allmännyttiga och ideella grund och förhållandet mellan den förtroendevalda och den operativa ledningen. Organisatio...

Lue lisää >

Kuntien ja järjestöjen yhteistyö esiin Kuntamarkkinoilla

11.09.2017, 13:34

Kuntamarkkinat kerää 13.–14.9. Kuntatalolle yli 7 000 kävijää kunta-alalta, valtionhallinnosta, yrityksistä ja muista yhteisöistä. SOSTE on yhdessä jäsenjärjestöjensä kanssa mukana esiintuomassa kuntien ja järjestöjen yhteistyötä. Kuntia ja järjestöjä yhdistää yhteinen tavoite, ...

Lue lisää >

SOSTE tukee jäseniään työyhteisöjen kehittämisessä

11.09.2017, 13:17

Järjestöissä tehtävässä palkkatyössä on omanlaisiaan, muista työyhteisöistä eroavia piirteitä. Ne liittyvät esimerkiksi ammattilaisten ja vapaaehtoisten rinnakkainoloon, toiminnan yleishyödylliseen ja aatteelliseen perustaan sekä luottamusjohdon ja toimivan johdon suhteeseen. Vu...

Lue lisää >

Nuorissa on tulevaisuus, mutta millainen on nuorten tulevaisuus?

08.09.2017, 13:01

Mahatma Gandhi on todennut, että kansakunnan sivistyksen taso näkyy siitä, kuinka se kohtelee eläimiään. Viime aikojen suomalaista ja eurooppalaista keskustelua seurattuani haluaisin jatkaa Gandhin ajatusta toteamalla, että se, kuinka kansakunta pitää huolen nuoristaan, paljastaa...

Lue lisää >

Lääketieteellistä tutkimusta koskeva lainsäädäntö uudistuu

08.09.2017, 10:23

Hallitus esittää säädettäväksi uutta kliinistä lääketutkimusta ohjaavaa lakia. Tavoitteena on saattaa kansallisesti voimaan kliinisten lääketutkimusten EU-asetuksen edellyttämät toimenpiteet. Samalla esitetään muutoksia myös useisiin muihin lääketieteellistä tutkimusta ohjaaviin ...

Lue lisää >

Kunnan kehittämisen valtti: kunta-järjestö-yhteistyö

07.09.2017, 13:41

Osallistuin SOSTEn edustajana 1.-3.9.2017 ensimmäistä kertaa Suomessa järjestettyyn Maaseutuparlamenttiin Leppävirralla. Maaseutuparlamentti kokosi yhteen maaseudun kehittämisestä kiinnostuneet toimijat eri puolilta Suomea – maaseudun asukkaat ja päättäjät, yhdistykset ja yrittäj...

Lue lisää >

EU perustettiin ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi

06.09.2017, 10:47

Jean Monnet, Euroopan yhteisön perustaja-isä, totesi aikoinaan, etteivät Euroopan maat ole riittävän vahvoja taatakseen yksinään kansalaistensa hyvinvointia ja sosiaalista kehitystä. EU perustettiin tätä varten, eli ihmisten hyvinvoinnin turvaamiseksi. Perus- ja sosiaalisten oik...

Lue lisää >