fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

SOSTEblogi: Sote-uudistuksen kohtalonhetket

08.12.2017, 13:59

Lausuntokierros hallituksen valinnanvapausesityksestä on parhaillaan käynnissä. SOSTE jätti oman, asiaa laajasti tarkastelevan lausuntonsa viime viikolla. Sen sisältö on kriittinen – ja syystäkin. Vaikka muutamat asiat olivat uudessa esityksessä menneet parempaan päin, suurimmaksi ihmetyksen kohteeksi muodostuivat asiakassetelit. Hallitus teki jokseenkin erikoisen liikkeen esittäessään asiakasseteleitä laajasti erikoissairaanhoitoon.

Lue lisää >

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja SOSTE: Faktoja alkoholilain uudistuksen lapsiin kohdistuvista uhista ei voi sivuuttaa

08.12.2017, 12:57

Alkoholilain uudistuksen lapsivaikutusten arviointiin on selvästi kirjattu lapsiin kohdistuvat uhat. ”Näin selvää faktaa ei voi sivuuttaa”, sanoo Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston lastensuojelutyöryhmän puheenjohtaja Pia Sundell. Sundell on Barnavårdsföreningen -järjestön toiminnanjohtaja.

Lue lisää >

Yksinkertaisempi järjestelmä, perusturva korkeammalle tasolle

05.12.2017, 14:00

Perusturvan tärkeimmät ratkaistavat ongelmat ovat sosiaali- ja terveysjärjestöille tehdyn kyselyn mukaan järjestelmän monimutkaisuus ja byrokraattisuus, sen hidas reagointi ihmisten muuttuviin elämäntilanteisiin ja ihmisten putoamien eri etuuksien väliin sekä perusturvan alhainen...

Lue lisää >

Landskapsvalen borde intressera var och en av oss

05.12.2017, 09:51

Social- och hälsovårdsreformen och landskapsreformen har stötts och blötts länge och väl. I somras blev regeringen tvungen att omarbeta sin tidtabell eftersom valfrihetslagen krävde en kompletterande redogörelse och ett samråd. Om valfrihetslagen och landskapsreformen godkänns vå...

Lue lisää >

Maakuntavaalien pitäisi kiinnostaa meitä kaikkia

04.12.2017, 11:44

Sote- ja maakuntauudistusta on väännetty pitkään ja hartaudella. Hallitus joutui laittamaan aikataulunsa kertaalleen uusiksi kesällä, koska valinnanvapauslaki vaatikin vielä täydentävän esityksen ja lausuntokierroksen. Jos valinnanvapauslaki ja maakuntauudistus hyväksytään kevääl...

Lue lisää >

Återigen ett nytt förslag till valfrihetslagstiftning

04.12.2017, 11:42

Regeringen har nyligen offentliggjort ett utkast till lagstiftning om valfrihet inom social- och hälsovården. Då jag först tog del av texten infann sig en väldigt påtaglig känsla av déjà vu. Det är ändå inte helt oväntat eftersom det torde vara fråga om sjätte eller sjunde versio...

Lue lisää >

Asiakasmaksu-uudistuksella tulee vähentää eriarvoisuutta

04.12.2017, 10:04

Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopulla. Lainsäädäntöä hiotaan vielä ensi vuoden puolella. Uudet asiakasmaksut otettaisiin käyttöön vuoden 2020 alussa. Asiakasmaksusäädännön uudistamisen tavoitteet on esitetty työryh...

Lue lisää >

Pohjois-Pohjanmaalla tuetaan kuntien ja järjestöjen strategista yhteistyötä

04.12.2017, 09:36

Järjestöjä ei vielä täysin tunnisteta kuntien strategisina kumppaneina, vaikka mm. Tulevaisuuden kunta –visioissa yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa erottaa hyvin selviytyvät kunnat heikommin pärjäävistä. Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne –hankkeessa tuetaan kuntien ja järje...

Lue lisää >

Oikeusministeri Häkkänen: järjestöt tärkeässä roolissa sote- ja maakuntauudistuksessa

04.12.2017, 09:32

Laki asiakkaan valinnanvapaudesta on parasta aikaa lausunnolla. Toivon todella, että kuntien lausunnoissa aidosti keskitytään arvioimaan valinnanvapauden hyviä ja mahdollisia huonoja puolia sekä tekemään mahdollisia kehittämisehdotuksia. Ihmisten mahdollisuus vapaaseen valintaan ...

Lue lisää >

SOSTEn avustusehdotus uhkaa järjestöjen muutostukea

01.12.2017, 15:54

SOSTEn avustusehdotus uhkaa järjestöjen muutostukea Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA on julkaissut ehdotuksen SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n avustuksista vuodelle 2018. Ehdotettu kokonaisavustus on 3,365 miljoonaa euroa, joka jakautuu yleisavustukseen se...

Lue lisää >