fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

SOSTEtalk!-blogi: Kokeilut työkaluna – ratkaisuja vaikeisiin haasteisiin?

22.09.2017, 09:00

SOSTEtalk!-blogi Perustulokokeilu on herättänyt paljon yhteiskunnallista keskustelua siitä, miten meidän hyvinvointivaltion jatkuvuus pitäisi varmistaa. Vai onko sittenkin kyse holhousvaltiosta, jossa voidaan ottaa sivustaseuraajan rooli, ja odottaa ratkaisujen tulevan suora...

Lue lisää >

Satavuotisjuhlat järjestöjen rahoilla

19.09.2017, 19:49

SOSTEn Väkevästi yhdessä -blogi Valtakunnassa valmistaudutaan juhlimaan satavuotisuutta perinteisesti myös juhlapäätöksellä. Päätöksen otsikoksi kaavailtu perheiden tukeminen sekä lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisy ovat erittäin kannatettavia. Työhön on tarkoitus saada vi...

Lue lisää >

Auttaa voi aina

19.09.2017, 10:38

Suomessa oleskelee paperittomia ihmisiä, mutta ihmisinä he eivät ole laittomia. Kaikilla on oikeus ihmisyyteen riippumatta oikeudellisesta asemasta. Avun antaminen tai saaminen ei voi olla riippuvaista etnisestä taustasta, uskonnosta tai oikeudellisesta asemasta. Tämä pitää muistaa keskustelussa, jossa vaaditaan paperittomien ihmisten auttamisen kriminalisointia.

Lue lisää >

Tukea maakunnallisiin strategioihin vaikuttamiseksi

19.09.2017, 09:52

Strategiatyö on maakunnissa meneillään ja käsittelyssä on sosiaali- ja terveysjärjestöille keskeisiä asioita. SOSTEssa on tuotettu materiaalia järjestövaikuttamisen tueksi.  Perustuslakivaliokunnan lausunnon vuoksi sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulo siirtyy vuodella et...

Lue lisää >

Också social- och hälsovårdsorganisationer kan anlita utvecklingstjänster för företag

19.09.2017, 09:44

Utvecklingstjänster för företag är avgiftsbelagda konsulterings- och utbildningstjänster som NTM-centralerna erbjuder för att aktivera och stödja små och medelstora företag och deras utveckling. Också organisationer som inte bolagiserat sin verksamhet men som bedriver företagsverksamhet kan anlita dessa tjänster.

Lue lisää >

Tieto ja poliittinen valmistelu eivät kohdanneet toimeentulotuen Kela-siirron valmistelussa

18.09.2017, 16:16

Kela-siirron alkuvaiheen ongelmat olisi voitu välttää uudistuksen vaiheistamisella, henkilöstön kouluttamisella, paremmalla tiedottamisella ja resurssoinnilla. Tätä mieltä ovat Sosiaalibarometrin aineistoa tarkastelleet tutkijat Minna Ylikännö Kelasta ja Ari-Matti Näätänen SOSTEs...

Lue lisää >

Nyt voi vaikuttaa ensi vuoden Järjestöbarometriin

18.09.2017, 15:53

SOSTEn Järjestöbarometri ilmestyy taas vuoden päästä syksyllä. Barometrissa kysytään valtakunnallisten järjestöjen ja paikallisyhdistysten ajankohtaistilanteen lisäksi vaihtuvia teemoja ja kysymyksiä, joihin voi nyt vaikuttaa.  Tämän syksyn aikana viimeistellään Järjestöbaro...

Lue lisää >

Asiakasmaksut eivät saa automaattisesti päätyä ulosottoon

18.09.2017, 09:36

Sosiaali- ja terveyspalveluista perittävät asiakasmaksut johtivat viime vuonna peräti 400 000 ulosottoon. Ulosottojen määrä kasvoi edellisvuodesta lähes viidenneksen. Kasvun taustalla arvellaan olevan asiakasmaksujen lähes 30 prosentin korotus vuonna 2016 ja useat etuusleikkaukse...

Lue lisää >

Yritysten kehittämispalvelut ovat myös sosiaali- ja terveysjärjestöjen saatavilla

15.09.2017, 16:35

Yritysten kehittämispalvelut ovat ELY-keskuksen maksullisia konsultointi- ja koulutuspalveluja, joilla aktivoidaan ja tuetaan pk-yritysten kehittymistä. Niitä voivat hyödyntää myös sellaiset järjestöt, jotka eivät ole yhtiöittäneet toimintaansa, mutta harjoittavat yritystoimintaa.

Lue lisää >

SOSTEtalk!-blogi: Yhteistyöosaamisesta järjestön menestystekijä – neljä kysymystä yhteistyöstä

15.09.2017, 09:00

Hyvää elämää edistetään yhdessä, yhteistyöllä - mutta mitä yhteistyö oikein on? Yhteistyö on ollut yksi keskeisiä termejä pitkään, ja on selvää, että yhteistyötä tarvitaan myös jatkossa. Kun yhteistyön tavoitteeksi asetetaan hyvän elämän edistäminen, yhdessä, se saattaa auttaa me...

Lue lisää >