fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

03.05.2018, 09:39

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi kliinisistä lääketutkimuksista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue lisää >

Kehittämällä elinympäristöä voimme tukea lapsen oikeutta terveyteen

02.05.2018, 10:51

YK:n Lapsen oikeuksien sopimuksen 24. artikla sisältää lapsen oikeuden elää mahdollisimman terveenä ja saada tarvittaessa hoitoa. Artiklan 3 mukaan taas kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotk...

Lue lisää >

Luonnos hallituksen esitykseksi biopankkilain kokonaisuudistukseksi

30.04.2018, 09:19

Luonnos hallituksen esitykseksi biopankkilain kokonaisuudistukseksi

Lue lisää >

Menestyksen nälkää etsimässä – iso kuva järjestöistä sote-uudistuksessa

27.04.2018, 11:37

Sote-järjestöjen tulevaisuutta muuttuvassa maailmassa on viime aikoina pohdittu paljon. Samoja kysymyksiä mekin puimme jatkuvasti täällä SOSTEssa, ja siksi purankin nyt tässä blogissa isoa kuvaa pienempiin paloihin. Sote-järjestöjen osallisuutta maakunta- ja soteuudistukseen työ...

Lue lisää >

SOSTEn uusi hallitus valittu

26.04.2018, 14:00

SOSTEn helmikuussa valittu valtuusto on ensimmäisessä kokouksessaan nimennyt SOSTElle uuden hallituksen toimintakaudelle 2018-2021. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Näkövammaisten liiton toimitusjohtaja Jukka Tahvanainen ja varapuheenjohtajana Suomen mielenterveysseuran toiminn...

Lue lisää >

Sosiaalibarometri 2018: Sote-uudistuksen edetessä usko tavoitteiden toteutumiseen heikkenee

26.04.2018, 09:54

Samalla, kun sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelu etenee maakunnissa, arviot sen tavoitteiden toteutumisesta ovat heikentyneet. Tämä selviää vuoden 2018 Sosiaalibarometrin ennakkotuloksista. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt sosiaali- ja terveysj...

Lue lisää >

Kuntoutuksen blogisarja alkaa: kuntoutuspsykoterapian hyödyt

25.04.2018, 12:55

Mielenterveyden häiriöiden hoitoon Suomessa on tällä hetkellä mahdollista saada Kelan tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa. Sitä voi saada 1-3 vuotta ja maksimissaan 200 kertaa. Kuntoutuspsykoterapiaa säätelee lainsäädäntö ja sitä on subjektiivinen oikeus saada tiettyjen edellytysten t...

Lue lisää >

Uusi tietosuoja-asetus astuu voimaan pian

23.04.2018, 15:00

Tietosuoja-asetus (GDPR) tulee automaattisesti suoraan sovellettavaksi lainsäädännöksi 25.5.2018 alkaen kaikissa EU-maissa. Asetuksen ja sitä täydentävän tietosuojalain sekä muun erityissääntelyn lisäksi Tietosuojavaltuutettu ja EU:n tietosuojaryhmä antavat ohjeita asetuksen sove...

Lue lisää >

Nuoret haastavat sote-palvelut: ystävyyssuhteet kunniaan

23.04.2018, 12:49

Osalle nuorista sosiaali- ja terveyspalvelut merkitsevät hetkellisiä etappeja, toisille ne ovat elinympäristöjä. Olipa nuoren asema palveluissa millainen tahansa, palveluilla voisi olla nykyistä olennaisempi rooli nuorten sosiaalisten suhteiden kannattelijoina. Nuorten kokemuksia...

Lue lisää >

Kohti kestävää kehitystä tukevia päätöksiä

19.04.2018, 13:58

Kestävä kehitys on yhteinen asia ja sen pitäisi olla osa kaikkea päätöksentekoa. Kuulostaa sinänsä helpolta ja kannatettavilta tavoitteelta, mutta miten se saadaan osaksi arkista päätöksentekoa yhteiskunnan kaikilla tasoilla. Yksi keino on tiedon tuottaminen kestävän kehityksen t...

Lue lisää >