fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Synkin hetki

15.03.2018, 14:45

Kävin pari viikkoa sitten hyvän ystäväni kanssa katsomassa Synkin hetki -elokuvan, joka sittemmin palkittiin mm. miespääosa-Oscarilla. Elokuva kertoo keväästä 1940, jolloin Saksa valtasi Ranskan, brittien siirtoarmeijaa uhkasi tuho ja toisaalta hallitusta uudelleenjärjesteltiin. ...

Lue lisää >

Laajeneeko elinluovuttajien piiri?

13.03.2018, 12:42

Lieneekö sattumaa, että kudoslain muutosesitys on lausuntokierroksella samanaikaisesti viime viikolla vietettävän maailman munuaispäivän kanssa? Niin tai näin, olisi esitetyillä muutoksilla suuri merkitys munuaispotilaille. Lakimuutoksen seurauksena elävältä luovuttajalta tehtävi...

Lue lisää >

Asiakas keskiöön tulevissa maakunnissa – kuinka se tehdään?

12.03.2018, 14:29

Järjestöt tuottavat usein erilaisia toimintaa ja palvelukokonaisuuksia, joiden tuotteistaminen on vaikeaa. Järjestöt ovat huolissaan jäsenistöstä ja siitä, kuinka uudistuksessa turvataan järjestöjen edustamien eri ihmisryhmien tuen, avun, hoivan ja hoidon prosessit. Maakuntien p...

Lue lisää >

Sari Sarkomaa: järjestöt uudistavat sotea joka päivä

09.03.2018, 12:05

Sote- ja maakuntauudistus on määrä saada käsiteltyä eduskunnassa kesäkuun aikana. Aikataulu on huolelliselle käsittelylle vaativa mutta mahdollinen. Listallani on useampi kysymys, joka on eduskuntakäsittelyssä läpivalaistava. Yksi sellainen on järjestöjen toimintamahdollisuudet. ...

Lue lisää >

SOSTE: Maakunnille riittävästi aikaa valmistautua muutokseen

08.03.2018, 14:08

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry toivoo ratkaisua sote- ja maakuntauudistukseen kevään eduskuntakäsittelyssä. Nykyinen pirstaleinen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ei turvaa perustuslain mukaisia riittäviä sote-palveluita asuinpaikasta riippumatta. SOSTEn mielestä uudistus on tärkeä saada aikaan - mutta ei hinnalla millä hyvänsä.

Lue lisää >

Ennakkotuloksia Järjestöbarometrista: järjestöjen autonomia kaventunut

06.03.2018, 14:36

Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi. Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää j...

Lue lisää >

Sote – notifioidako vai eikö notifioida?

06.03.2018, 14:31

Pitääkö hallituksen sosiaali- ja terveysuudistuksen valinnanvapausesitys lähettää EU-komissiolle? Unionin yleisen tuomioistuimen päätös kumota komission Slovakian sairausvakuutusjärjestelmää koskeva ratkaisu on lisännyt kierroksia keskusteluun sote-notifikaatiosta. SOSTE Suomen s...

Lue lisää >

Innokylä uudistuu

06.03.2018, 10:00

”Uudistuva Innokylä on yhteinen ja konkreettinen työkalu maakuntien toimeenpano- ja uudistumistyössä, esimerkiksi palvelukokonaisuuksien ketjujen valmisteluun ja kuvaamiseen. Uudistamme Innokylää yhdessä kentän kanssa maakuntien ja valmistelijoiden arkeen työkaluksi,” kertoo Inno...

Lue lisää >

EAPN-Fin: Uusi kansalaisaloite takuutulosta perusturvan parantamiseksi

05.03.2018, 12:28

Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin on laittanut vireille kansalaisaloitteen perusturvan parantamiseksi. Kansalaisaloitteella halutaan nostaa syyperusteisten toimeentuloturvaetuuksien vähimmäistasoa ja takuueläkettä noin tuhanteen euroon kuukaudessa.

Lue lisää >

Järjestöt tulevaisuuden kynnyksellä

02.03.2018, 11:41

Toteutin SOSTEn toimeksiannosta järjestöjen ennakoinnin menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuuden odotuksia kartoittavan kyselytutkimuksen ja analyysin. Tuloksista muodostuva selvitys auttaa SOSTEa kehittämään järjestöjen ennakoinnin tukitoimia ja esimerkiksi tekeillä olevaa jär...

Lue lisää >