fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Kunta- ja soteuudistukseen ripeyttä ja selkeyttä

03.10.2013, 15:34

Kuntien heikko taloustilanne, laskevat valtionosuudet sekä rakennepoliittisessa kokonaisohjelmassa sovitut lisäsäästöt vaikuttavat SOSTEn mielestä huolestuttavasti ihmisten hyvinvointiin ja arkeen, jossa sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden toimivuus ovat keskeisiä. Tästä syyst...

Lue lisää >

Laajempi terveysperusteinen elintarvikeverotus tarpeen

01.10.2013, 16:06

Sokerin verottamisella tulee tavoitella valtion tulojen kartuttamisen ohella terveellisen ravitsemuksen edistämistä ja sitä kautta edistää kansanterveydellisiä tavoitteita. SOSTE toivoo, että tulevaisuudessa terveysperusteiseen verotukseen liittyvää selvitystyötä jatketaan. Lähtö...

Lue lisää >

Järjestöjen kampanja alkaa: Hae ajoissa apua mielenterveys- ja päihdeongelmiin

30.09.2013, 08:00

Kukaan ei välty vastoinkäymisiltä, jotka voivat koetella myös mielenterveyttä. Julkisten palvelujen ohella tukea tarjoavat järjestöt. Esimerkiksi paikallisten mielenterveys- ja päihdeyhdistysten toiminnan kysyntä on kahdessa vuodessa kasvanut tuntuvasti, kertoo ennakkotieto SOSTE...

Lue lisää >

Alkoholin kokonaiskulutusta tulee vähentää merkittävästi

27.09.2013, 16:38

Alkoholijuomien saatavuutta on lisätty kaikissa Suomen alkoholilainsäädännön uudistuksissa. Samaan aikaan kulutus ja haitat ovat koko ajan lisääntyneet. Kuitenkin alkoholilainsäädännön tavoitteena on aina ollut alkoholihaittojen vähentäminen. Selvää siis on, että tavoitteessa on ...

Lue lisää >

Pienituloisten ja pitkäaikaissairaiden omavastuuosuudet eivät saa kasvaa

27.09.2013, 16:09

Koko maan kattava lääkehuolto tulee turvata, toteaa SOSTE lääketaksasta. Syrjäseutujen apteekkien toimintaympäristö on aidosti haasteellinen eikä kannattavan toiminnan uhkia voi vähätellä. SOSTE pitää kuitenkin tärkeänä, että apteekkitoiminnan kannattavuuttarahoiteta potilaiden m...

Lue lisää >

Uudenlaista ajattelua, rakenteellisia muutoksia lastensuojeluun

27.09.2013, 15:09

Lapsuus on yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta investointia elinikäiseen hyvinvointiin. Siksi Toimiva lastensuojelu -selvitysryhmän loppuraportista antamassaan lausunnossa SOSTE haluaa nähdä työryhmän korostaman lapsuuden erityisyyden ja lapsuuden kunnioittamisen ja suojelun kok...

Lue lisää >

Alkoholimainonnan rajoitukset perusteluja kansanterveyden näkökulmasta

25.09.2013, 10:26

Alkoholilain kokonaisuudistuksessa pitää vahvistaa toimia, jotka tähtäävät alkoholin saatavuuden rajoittamiseen ja siten kokonaiskulutuksen laskemiseen sekä lasten ja nuorten suojelemiseen alkoholihaitoilta, toteaa SOSTE lausunnossaan.  Alkoholimainonnan rajoittaminen vastaa myös...

Lue lisää >

Järjestöjen palvelut asiakaspalvelupisteisiin

19.09.2013, 10:23

Järjestöjen ja kuntien yhteispalvelupisteiden kehittämisestä saamansa kokemuksen perusteella SOSTE totesi haluavansa jatkossakin edistää valtion, kuntien ja kansalaisjärjestöjen yhteistyötä, jotta kansalaisilla on ajankohtainen tieto olemassa olevista sosiaali- ja terveyspalvelui...

Lue lisää >

Hae Innopalkintoa - jaossa 4000 euroa!

11.09.2013, 08:00

Innokylä jakaa Innopalkinnon Innokylän kehittämisympäristöön ytimekkäästi kuvatulle toimintamallille, joka on luotu Innokylän keskeisimpiä periaatteita noudattaen. Kilpailun myötä Innokylä haastaa toimijoita etsimään ja kuvaamaan hankkeissa ja perustyössä syntyneitä toimintamalle...

Lue lisää >

Talous ja ihmisten hyvinvointi tasapainoon EU:ssa

10.09.2013, 16:17

SOSTE tukee Suomen linjaa Euroopan yhdentymisestä siten, että talous ja ihmisten hyvinvointi ovat tasapainossa. Lausunnossaan valtioneuvoston EU-politiikan selonteosta SOSTE totesi arvostavansa sitä, että sosiaalinen ulottuvuus mielletään tärkeäksi ja toivoi, että sen kehittämise...

Lue lisää >