fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Järjestöjen yhteinen kannanotto: Järjestöjen auttamistyön edellytykset turvattava sote-uudistuksessa

22.06.2017, 12:05

Sote-uudistuksen myötä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen merkitys korostuu järjestöjen toiminnassa. Elinvoimainen kansalaisyhteiskunta on erottamaton osa suomalaista hyvinvointia ja yhteisten asioiden hoitoa. Järjestöjen organisoima ja ohjaama vapaaehtoistyö on yksi kustannustehokkaimmista tavoista lisätä kansalaisten hyvinvointia ja ehkäistä ongelmia.

Lue lisää >

Rahankeräyslakiin ehdotetaan jakoa jatkuviin keräyksiin ja pienkeräyksiin

20.06.2017, 13:29

Rahankeräyslain uudistamista pohtiva työryhmä on selvittänyt erilaisia tapoja sujuvoittaa rahankeräysmenettelyä. Työryhmän alustavan näkemyksen mukaan lähtökohtana uudelle rahankeräysmenettelylle olisi jako jatkuviin rahankeräyksiin ja pienkeräyksiin. Jatkuvien rahankeräysten jä...

Lue lisää >

Arvot ja hyveet – eväitä järjestötyöhön

20.06.2017, 12:45

Hyveiden tutkija ja työyhteisökehittäjä Antti Kylläinen osallistuu omalla, Aristoteleen hyve-etiikkaan perustuvalla panoksellaan Työelämä 2020 -verkoston toimintaan. Toukokuussa me hankkeen toimijat kuulimme Työ- ja elinkeinoministeriössä Kylläisen esityksen aiheesta ja keskustel...

Lue lisää >

Sosiaali- ja terveysjärjestöt aloittavat oman sosiaaliturvamallin kehittämisen

19.06.2017, 14:05

SOSTE ja sen jäsenjärjestöt ovat huolissaan sosiaaliturvaetuuksien tasosta ja riittävyydestä. Huolta on myös siitä, miten ne vastaavat ihmisten vaihtuviin ja moninaisiin elämäntilanteisiin sekä työmarkkinoiden muutokseen. SOSTEn hallitus päätti kokouksessaan 5. kesäkuuta, että SO...

Lue lisää >

Lausunto julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista

16.06.2017, 12:40

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n lausunto koskien lausuntopyyntöä: luonnos hallituksen esitykseksi laiksi julkisista rekrytointi- ja osaamispalveluista, laiksi alueiden kehittämisen ja kasvupalveluiden rahoittamisesta ja yksityisistä rekrytointipalveluista sekä eräiden siihe...

Lue lisää >

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

16.06.2017, 12:36

Lausunto hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta.

Lue lisää >

Asiantuntijapyyntö koskien tuettua palveluasumista ja alv:a

15.06.2017, 12:33

Asiantuntijapyyntö/kirjallinen lausunto koskien tuettua palveluasumista ja alv:a.

Lue lisää >

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

13.06.2017, 15:59

SOSTEn lausunto asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa

Lue lisää >

Palkkatukityön avulla kiinni työ- tai opiskelupaikkaan

13.06.2017, 10:00

Järjestöjen palkkatukityöllistäminen ei ole pitkäaikaistyöttömien tempputyöllistämistä, kunhan johonkin töihin pääsee, vaan rahoittaja edellyttää työhönvalmennusta ja asettaa tulostavoitteet. ”Tavoitteena on, että työjakson päättyessä 40 prosentilla on työ -tai opiskelupaikka”, sanoo palvelujohtaja Ritva Rusi Pohjois-Karjalan TE-toimistosta.

Lue lisää >

Sosiaalibarometri 2017: TE-palvelujen johtajat eivät usko sanktioiden voimaan työllisyyden lisäämisessä

12.06.2017, 09:44

Nuorten ja pitkäaikaistyöttömien työllistymiseen vaikuttaa eniten se, ettei kokopäivätyötä ole tarjolla. Näin arvioivat TE-palvelujen johtajat, jotka vastasivat alkuvuonna SOSTEn Sosiaalibarometriin. Kun työtä ei ole, työttömyysturvan alentamisella ja sen keston lyhentämisellä on...

Lue lisää >