fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

Järjestöt, Suomen unohdettu kansallisvarallisuus

28.03.2018, 12:24

”Kansallisin varoin tuetun hanketoiminnan edellytyksinä ovat täsmälliset tavoitteet, pitkäjänteisyys, monitoimijaisuus, kansalaislähtöisyys, vaikuttavuus, koordinaatio, seuranta ja arviointi. Hallitusohjelman politiikkaohjelmia / kärkihankkeita sekä kansalaisjärjestöjen hankeraho...

Lue lisää >

Eriarvoisuustyöryhmältä ehdotuksia perusturvan selkiyttämiseen – myös tasoa korotettava

27.03.2018, 11:51

Eriarvoisuustyöryhmä luovutti raporttinsa 21.3.2018. Ryhmä esittää perusturvan uudistamista niin, että minimitason etuuksia yhdistettäisiin vaiheittain. Tavoitteena on selkeyttää järjestelmää, vähentää kannustinloukkuja ja väliinputoamisia. Ensin ehdotetaan uudistettavan toimeen...

Lue lisää >

Sari Multala: liikuntapoliittisella selonteolla mahdollisuus edistää hyvinvointia ja terveyttä

23.03.2018, 12:59

Viime syksynä opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti liikuntapoliittisen selonteon laatimisen. Selontekoa ehdotti työryhmä, jonka tehtävänä oli tarkastella valtion ohjausmekanismeja osana liikunta- ja urheilupolitiikkaa. Selonteko on historiansa ensimmäinen liikunnan saralla ja...

Lue lisää >

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

23.03.2018, 09:31

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Lue lisää >

Paraskaan työryhmä ei nujerra eriarvoisuutta ilman lisäpanostuksia

22.03.2018, 15:00

Professori Juho Saaren johdolla työskennellyt eriarvoisuutta käsitellyt työryhmä luovutti eilen raporttinsa pääministeri Juha Sipilälle. Työryhmän tehtävä oli etsiä uusia toimintatapoja ja keinoja, joilla luodaan edellytykset kaikkien Suomessa asuvien henkilöiden pärjäämiselle ja...

Lue lisää >

Maailman onnellisin kansa

21.03.2018, 15:04

Viime viikolla YK julkaisi jälleen vuotuisen onnellisuusraporttinsa. Suomalaisille siinä oli ilouutisia. YK:n käyttämien mittareiden, kuten elinajanodotteen, bruttokansantuotteen ja kansalaisvapauksien tulokulmista tarkastellen vaikuttaa nimittäin siltä, että me olemme maailman o...

Lue lisää >

SOSTE selvitti kansalaistoiminnan byrokratiaa – raportointi kuormittavinta

20.03.2018, 15:07

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on selvittänyt eri viranomaisten aiheuttamaa hallintokuormaa sosiaali- ja terveysjärjestöille. Tulosten mukaan yhdistys- ja säätiörekisteri sekä verottaja saavat lähes puhtaat paperit. Suurimmat byrokratiaongelmat liittyvät järjestöavustuksia h...

Lue lisää >

Perusturvan uudistamisessa tarvitaan arvokeskustelua – taloudelliset perustelut eivät yksin riitä

20.03.2018, 09:01

SOSTE on tänään julkaissut perusturvan roolia ja oikeutusta pohtivan raportin. Raportin voit lukea täältä. Perusturvaa koskevassa keskustelussa sen taustalla vaikuttavat arvovalinnat unohtuvat usein: Se, miksi perusturva on tarpeellista ja perusteltua. Debatissa keskitytään li...

Lue lisää >

Suomessa katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

16.03.2018, 12:21

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finassipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on edennyt jälleen vaiheeseen, jossa Euroopan komissio julkaisee jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportin. Esisijaisesti raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspol...

Lue lisää >

SOSTEn yt-neuvottelut ovat päättyneet / SOSTE:s samarbetsförhandlingar har avslutats

15.03.2018, 14:46

Yhteistoimintaneuvottelut SOSTEssa ovat päättyneet. Neuvotteluja on käyty tammikuun lopusta maaliskuulle. Työnantaja on kertonut neuvottelujen tuloksesta henkilökunnalle torstaina 15.3. Yhteistoimintamenettely johtuu organisaation kulujen vähennystarpeesta, sillä SOSTEn toiminta...

Lue lisää >