fi | sv | eng

Ajankohtaista - uutiset

SOSTEn varjosuositukset Suomen maaraporttiin: katse kiinnitettävä köyhyyteen ja eriarvoisuuteen

12.04.2018, 10:36

Euroopan unionin vuotuinen talous- ja finanssipolitiikkaa koordinoiva ohjausjakso on siinä vaiheessa, että  Euroopan komissio julkaisi jokaiselle jäsenmaalle laatimansa maaraportin maaliskuussa. Raportissa analysoidaan jäsenmaiden taloudellista tilannetta ja talouspolitikan suunt...

Lue lisää >

SOSTE kehysriihestä: Oikeat toimet eivät auta ilman riittävää rahoitusta

11.04.2018, 23:19

Pääministeri Juha Sipilän hallitus on julkaissut tänään kehysriihineuvotteluiden lopputuloksen. Kohenevan taloustilanteen myötä budjettikehys sisältää lukuisia positiivisia päätöksiä. SOSTE Suomen sosiaali ja terveys muistuttaa, että perusturvan indeksijäädytys ja aiemmat leikkau...

Lue lisää >

Mihin unohtui oikeudenmukaisuus ja inhimillisyys?

10.04.2018, 15:46

Sipilän hallitusohjelmassa on kirjaus eläkkeensaajien asumistuen yhdistämisestä yleiseen asumistukeen. Tavoitteena on vähentää valtion menoja ja yhdenmukaistaa asumistukijärjestelmää. Hallituskauden alussa tehty esitys asumistukien yhdistämisestä kaatui lopulta kovan kritiikin ed...

Lue lisää >

Järjestöjen osuus yksityisistä sosiaalipalvelujen tuottajista viidesosa

06.04.2018, 09:58

SOSTE kartoitti järjestöjen palvelutoimintaa vuoden 2017 Valviran rekisteritietojen pohjalta. Edellinen selvitys tehtiin kaksi vuotta sitten. Tarkastelussa ei ole mukana järjestöjen yhtiöitettyä palvelutoimintaa. Päivitetyn selvityksen mukaan vuonna 2017 sosiaali- ja terveyspalv...

Lue lisää >

Nyt on aika panostaa perusturvaan ja terveyden tasa-arvoon

05.04.2018, 10:08

SOSTEn kehysriihiehdotuksessa korjataan indeksijäädytysten aiheuttamia ongelmia ja puututaan korkeisiin sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakasmaksuihin. Terveyteen ja toimeentuloon tehdyt lisäsijoitukset kompensoidaan kansanterveyttä tukevilla veronkorotuksilla.

Lue lisää >

Työttömyys on monen tekijän summa

04.04.2018, 12:50

Professori Juho Saaren työryhmä käsittelee työttömyyttä ja työllistymistä monesta eri näkökulmasta. Työryhmä nostaa esiin kannustinloukut, työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen, osaamistason nostamisen sekä useita osatyökyisiin kohdistuvia toimenpiteitä. Paljon hyviä tavoitteit...

Lue lisää >

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

04.04.2018, 10:27

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Lue lisää >

Hallituksen politiikka ei ole parantanut heikoimmassa asemassa olevien tilannetta

29.03.2018, 13:12

Pääministeri Juha Sipilä kirjoitti tänään blogissaan THL:n tutkimuspäällikön Jussi Tervolan ja Nordean ekonomistin Olli Kärkkäisen tuoreesta tutkimuksesta. Siinä on tarkasteltu hallituskauden talouspolitiikan vaikutuksia tulonjakoon siten, että myös politiikan työllisyysvaikutuks...

Lue lisää >

Lapset ja nuoret ovat eriarvoistumisen ehkäisyn keskiössä

29.03.2018, 12:34

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien palvelujen toimintatavat, sisällöt ja lainsäädäntö ovat keskeisessä roolissa vaikutettaessa ylisukupolvisen eriarvoisuuden kulkuun, suuntaan tai toiseen. Professori Juho Saaren eriarvoisuustyöryhmän raportissa esitetään hyviä rakenteellisia ja lain...

Lue lisää >

Järjestöt, Suomen unohdettu kansallisvarallisuus

28.03.2018, 12:24

”Kansallisin varoin tuetun hanketoiminnan edellytyksinä ovat täsmälliset tavoitteet, pitkäjänteisyys, monitoimijaisuus, kansalaislähtöisyys, vaikuttavuus, koordinaatio, seuranta ja arviointi. Hallitusohjelman politiikkaohjelmia / kärkihankkeita sekä kansalaisjärjestöjen hankeraho...

Lue lisää >