fi | sv | eng

60-vuotias Euroopan unioni etsii yhteistä tulevaisuutta

31.03.2017, 09:56

Rooman sopimus, josta Euroopan unioni sai alkunsa, allekirjoitettiin 25.3.1957. Perustajajäseniä olivat Saksan, Belgia, Ranska, Italia, Luxemburg ja Alankomaat. Nyt 60-vuotta myöhemmin Euroopan unionin jäsenvaltioiden johtajat kokoontuvat 25.3.2017 Roomaan juhlimaan unionin perustamista. Tämän päivän unioniin kuuluu 28 jäsenmaata ja yli 500 miljoonaa kansalaista.

Juhlapäivänä on paikallaan katsoa taaksepäin ja todeta, että paljon on ehtinyt tapahtua kuudenkymmenen vuoden aikana, mutta ennen kaikkea on katsottava eteenpäin, sillä unionin haasteet eivät osoita vähenemisen merkkejä. Epävarmuustekijät liittyvät talouteen, pakolaistilanteeseen, terrorismin ja populismin nousuun ja brexitiin. Huomioitava on myös se tosiseikka, että Euroopan paikka ja painoarvo maailmassa kutistuu, kun maailman muut osat kasvavat. Vuonna 1900 Euroopassa asui noin 25 prosenttia maailman väestöstä. Vuonna 2060 osuus tulee olemaan vähemmän kuin 5 prosenttia. Nykyinen Euroopan kriisi ei ole mitenkään poikkeava tilanne Euroopan historiassa vaan unionia on ennenkin rakennettu kriisien kautta. Unioni on usein ollut tienhaarassa, mutta aina tähän asti on onnistuttu menemään eteenpäin.

EU:n neljä vapautta ja muita edelleen kantavia ajatuksia Euroopasta

Eurobarometrin 2016 mukaan yli kaksi kolmesta eurooppalaisesta pitää EU:ta edelleen vakaana alueena levottomassa maailmassa. Yli 80 prosenttia kannattaa EU:n neljää perusvapautta (ihmisten, tavaroiden, pääomien ja palveluiden vapaa liikkuvuus).  Esimerkiksi kaikilla EU:n kansalaisilla on oikeus työskennellä ja opiskella missä tahansa jäsenmaassa. Euroalueen asukkaista 70 prosenttia kannattaa yhteistä valuuttaa.

EU:ta ei ole helppo ymmärtää

Maailman muuttuminen ja turvattomuuden lisääntyminen lisäävät ihmisten huolta ja epäluuloa ja sitä kautta luottamus instituutioita kohtaan vähenee. Kymmenen vuotta sitten EU:hun luotti joka toinen kansalainen. Nyt määrä on pudonnut kolmannekseen. Brysseliä on helppo syyttää asiasta kuin asiasta. Monet eurooppalaiset pitävät unionia etäisenä ja kyseenalaistavat sen lisäarvon. Ehkä kyse on siitä, että unionia pidetään kasvottomana ja hallitsemattomana toimijana, jonka liittymistä ihmisten arkeen ei osata tunnistaa. EU:ta ei ole helppo ymmärtää. Unionin tason ja jäsenvaltioiden kansallisen tason myönteisiä vaikutuksia ihmisten jokapäiväiseen elämään ei ole selitetty kyllin selvästi. Ihmisten on aina helpompi hyväksyä asioita, jos niistä kerrotaan paikallisin esimerkein. Kun heille selviää, että paikallinen maatila, koulu tai tiestö saa rahoitusta EU:lta, unioniin kuuluminen saa konkreettisemman muodon.

Valkoinen kirja käynnistää pohdinnan Euroopan tulevaisuudesta

Eurooppa luo itse oman tulevaisuutensa. Euroopan komissio onkin käynnistänyt prosesseja, joiden avulla Eurooppa etsii uutta suuntaa. Näitä uusia avauksia ovat mm. sosiaalisten oikeuksien pilari, johon liittyvään julkiseen kuulemiseen myös SOSTE vastasi vuoden lopussa. Maaliskuun alussa julkaistiin Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta - pohdintaa ja skenaarioita EU27 vuoteen 2025 mennessä. Tämän vuoden aikana aiheista käydään laajaa keskustelua ympäri Eurooppaa. Keskustelua käydään myös Suomessa ja tuohon keskusteluun toivotaan kansalaisyhteiskuntaa mukaan.

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: