fi | sv | eng

Aikataulu valinnanvapauden toteutukselle on edelleen liian tiukka

09.05.2017, 15:09

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys katsoo, että hallituksen päivitetty lakiesitys sote-uudistuksen valinnanvapaudesta antaa hieman paremmat lähtökohdat sote-integraation ja asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien toteuttamiselle.

Sote-keskusten palveluvalikoimasta on säädetty yksityiskohtaisemmin. Myös sosiaalipalvelujen ohjausta ja neuvontaa on lisätty täyden sote-keskuksen palveluihin.

”Maakunnan liikelaitoksen ja palveluntuottajien välinen vuoropuhelu on ehdottomasti varmistettava, jotta ihmiset saavat tarvitsemansa kokonaisvaltaisen hoidon ja palvelun, eikä väliinputoamisia tule", SOSTEn johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi painottaa.

Tulevien sote-keskusten palveluvalikoima on laaja ja sen seurauksena niiden tuottajat tulevat käytännössä olemaan maakunnan liikelaitoksen yhtiöt tai isot yksityiset yritykset.

”Nähtäväksi jää, kuinka hyvin pienet ja keskisuuret yritykset sekä järjestöt pääsevät mukaan sote-keskusten palvelutuotantoon esimerkiksi yhteistyösopimusten kautta. Potentiaali on asiakassetelipalveluissa ja henkilökohtaisen budjetin kautta tuotettavissa palveluissa”, johtaja Knaapi lisää.

SOSTEn Knaapi korostaa, että valinnanvapauden onnistuminen punnitaan vain ja ainoastaan siinä, kuinka hyvin se onnistuu vastaamaan sote-uudistukselle asetettuihin tavoitteisiin esimerkiksi hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisessa ja palvelujen yhdenvertaisuudessa sekä hoitoon pääsyn nopeutumisessa. Maakunnille on annettava riittävästi aikaa tehdä tarvittavat uudistukset.

Tiedon liikkuvuus ja saatavuus kriittisiä valinnanvapauden onnistumiseksi

Oikea-aikainen palvelutarpeen arviointi ja asiantunteva palveluohjaus ovat tärkeitä kysymyksiä asiakaslähtöisten palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa. Asiakassuunnitelma on keskeisessä asemassa.

Palveluohjaus on ensiarvoisen tärkeää niille ihmisille, joilla on rajallinen kyky hankkia tietoa, tehdä valintoja ja vertailla palveluntuottajia. Järjestelmä on monelle vaikeaselkoinen ja monimutkainen ja siksi tarvitaan alusta alkaen ohjausta ja ymmärrettävää tietoa valintojen tekemiseksi.

Tietojärjestelmien yhteensopivuus on olennaista katkeamattomien ja sujuvien hoitoketjujen varmistamiseksi. SOSTEn Knaapin mukaan tässä onnistuminen on välttämätöntä.

Lisätietoja

johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapi, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 1942 518
erityisasiantuntija Ulla Kiuru, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, p. 040 744 0888

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: