fi | sv | eng

Aktiivimallista omatoimisen työnhaun malliin – vai sittenkin toisinpäin?

16.01.2018, 16:00

Vuoden alusta astui voimaan työttömyysturvan aktiivimalli, joka on herättänyt paljon epätietoisuutta ja vastustusta.

STM:n valmistelema työttömyysturvan aktiivimalli oli lausunnoilla yhtä aikaa TEM:n valmisteleman työnhaun aktiivimallin kanssa viime kesänä. TEM:n aktiivisen työnhaun malli on osa isompaa kasvupalveluiden sisältölakiuudistusta ja sai tuolloin enemmän julkista keskustelua aikaan. STM:n valmistelema työttömyysturvan aktiivimalli pääsi täten livahtamaan eduskuntakäsittelyyn ilman sen suurempaa porua. 

Koska molemmissa esityksissä käytettiin termiä aktiivimalli ei ihme, että asiat menivät ja yhä menevät myös julkisuudessa sekaisin. SOSTE korosti lausunnoissaan, että nämä molemmat työttömyysturvaan kohdistuvat uudistukset olisi pitänyt käsitellä yhtä aikaa ja valmisteluiden olisi tullut olla yhteneväiset.

Kannustetaanko vaiko pakotetaanko aktiivisuuteen?

Nyt jo hyväksytyn työttömyysturva aktiivimallin ja tulossa olevan omatoimisen työnhaun mallin (ent. työnhaun aktiivimalli) tarkasteluajanjaksot eikä raportointivelvoitteet ole yhteneväiset. Suurin ongelma on kuitenkin, että aktiivisuuden määritelmä on erilainen. Tämä johtaa siihen, että vaikka työtön olisi aktiivinen työnhakija TE-hallinnon mukaan, mutta ei saisi töitä tai pääse toimenpiteeseen, hänen työttömyysetuuttaan leikataan.

Vaikka tulevassa omaehtoisen työnhaun mallissa on vielä monta käytännön ongelmakohtaa ja kysymystä liittyen esim. raportointivelvollisuuteen ja mahdolliseen työhakemustehtailuun, se on lähtökohtaisesti asiakaslähtöisempi kuin työttömyysturvan aktiivimalli. Se on myös monelta osin joustavampi ja selkeämpi kuin nykymalli työtarjouksineen ja työllistymissuunnitelmineen. TEM:n esitys ottaa myös huomioon, ettei työpaikkoja tai palveluita ole välttämättä tarjolla. Tällöin palveluntuottaja ja työtön voivat sopia muista tavoista, joilla työnhakija edistää omatoimisesti osaamistaan, työnhakuaan, työllistymistään tai yritystoiminnan aloittamista.

Tällä hetkellä, emme tiedä vielä varmuudella millaisena ja milloin omatoimisen työnhaun malli tulee voimaan tai ovatko nämä koskaan päällekkäisiä toimenpiteitä. Kysymys on kuitenkin siitä kuka ohjaa venettä - työtön vai viranomainen. Onko työ oikeus vai velvollisuus? Johtuuko työttömyys oikeasti siitä, ettei työtön ole aktiivinen vai kenties kohtaanto-ongelmasta, niin työpaikkojen kuin palveluiden suhteen? Ovatko nykyiset palvelut tarpeeksi laadukkaita ja monipuolisia ottaen huomioon erilaiset työttömät?

Sosiaalibarometri 2017 mukaan TE-palvelujen johtajatkaan eivät usko sanktioiden voimaan työllisyyden lisäämisessä, vaan panostus tulisi tehdä mm. työvoimapalveluiden laajentamiseen ja tehostamiseen.

Olisikohan kuitenkin ollut parempi kokeilla ”aktivointia” ensin omatoimisen työnhaun mallilla - kannustamista pakottamisen sijaan?

Lisätietoja ja SOSTEn lausuntoja ja kannanottoja

Päivi Kiiskinen

SOSTE, erityisasiantuntija (työllisyys-, elinkeino-, asunto- ja vammaispolitiikka)
puhelin: 0400 516 018
sähköposti: paivi.kiiskinen@soste.fi
Twitter: @PKiiskinen

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: