fi | sv | eng

Arpajaislain muutos eduskunnalle, SOSTE vaatii yhdenmukaisia avustamisen pelisääntöjä pikaisesti työn alle

16.09.2016, 16:32

Ensi vuoden alussa aloittavan uuden rahapeliyhtiön valmistelut on aloitettu, mutta muutos vaatii vielä arpajaislain muuttamista. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle 15. syyskuuta. SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas pitää ikävänä, ettei lain valmistelussa ole pidetty kiinni kaikista sovituista asioista. Tästä huolimatta SOSTE pitää tärkeänä, että laki saadaan hyväksyttyä ja uusi yhtiö saa hyvän alun.

Uusi Veikkaus Oy olisi kokonaan valtion omistama yhtiö, jolla olisi yksinoikeus toimeenpanna rahapelejä Suomessa. SOSTE totesi lakiesityksestä antamassaan lausunnossa, että esitetty malli ottaa huomioon pelimaailman kehityksen, antaa nykyistä paremmat mahdollisuudet pitää pelieurot Suomessa ja tehostaa rahapelien aiheuttamien haittojen torjuntaa.

Uuden yhtiön tuotoista 53 prosenttia menisi Veikkauksen nykyisille edunsaajille, 43 prosenttia RAY:n ja 4 prosenttia Fintoton edunsaajille.

Sote-järjestöillä edelleen raskaampaa byrokratiaa

Arpajaislaissa säädettäisiin Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksesta, STEAsta, joka perustettaisiin sosiaali- ja terveysministeriön yhteyteen avustusten valmistelua, maksatusta, seurantaa ja valvontaa varten. RAY:n avustustoiminta siirtyy STEAan.

Tuotonjaossa uutta on, että STM siirtyy noudattamaan valtionavustuslakia, jota valtioneuvosto täsmentää asetuksilla. Järjestöjen tarvitsee tehdä tilintarkastajan raportti avustusten käytöstä vasta, kun avustusten summa yltää 100 000 euroon. Nykyisin raja on 50 000 euroa. Muutos vähentää raporttien määrää sekä järjestöjen hallinnollisia kuluja. Lisäksi ne saavat kuukauden lisäaikaa toimittaa selvitys avustusten käytöstä STEAan.

Kiukas huomauttaa, että jo puolitoista vuotta sitten sovittiin kuitenkin kansalaisjärjestöjen avustamisen pelisääntöjen yhdenmukaistamisesta, mutta valmistelua ei ole edes aloitettu. ”Tässä on edettävä viipymättä.”

Järjestöjen ääni kuuluu neuvottelukunnassa

Lakiesityksen mukaan STM:n yhteyteen perustetaan avustusasioiden neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustusjaosto.

Neuvottelukunta koostuisi sosiaali- ja terveysjärjestöjen ehdottamista henkilöistä. Se antaisi STM:lle lausuntoja avustustoiminnan linjauksista ja suuntaviivoista sekä siitä, miten linjaukset ovat toteutuneet. Neuvottelukunta kehittäisi ja arvioisi avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa sekä välittäisi tietoa järjestökentältä. Kiukas korostaa, että on tärkeää, että kansalaisjärjestöt voivat autonomisesti valita edustajansa neuvottelukuntaan.

Avustusehdotuksiin ottaa kantaa arviointi- ja avustusjaosto, joka perustetaan avustusasioiden neuvottelukunnan yhteyteen. Sen jäsenet eivät saa olla työsuhteessa järjestöissä tai muissa sidossuhteissa avustusten hakijoihin. Valtioneuvosto nimittää jaoston kuultuaan sosiaali- ja terveysjärjestöjä.

Kiukas sanoo, että järjestöt eivät ole pitäneet kaksiportaista valmistelurakennetta järkevänä. ”Jos sellainen kuitenkin luodaan, jaostoon tulee aidosti valita henkilöitä, jotka tuntevat järjestötoimintaa ja sen arkea. Jääviyssäännösten tulee olla samat kuin muilla hallinnon aloilla. Ei ole kestävää, että asetuksilla luodaan tällaisissa asioissa uusia käytäntöjä.”

Lisätietoja

pääsihteeri Vertti Kiukas, SOSTE, puh. 040 592 4287, vertti.kiukas(at)soste.fi


Lue lisää

SOSTEn näkemykset rahapelijärjestelmän uudistamisesta

Usein kysyttyjä kysymyksiä uudesta rahapeliyhtiöstä

Uusi rahapeliyhtiö - lainvalmistelun eteneminen