fi | sv | eng

Asiakasmaksu-uudistuksella tulee vähentää eriarvoisuutta

04.12.2017, 10:04

Asiakasmaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän toimikausi päättyy vuoden lopulla. Lainsäädäntöä hiotaan vielä ensi vuoden puolella. Uudet asiakasmaksut otettaisiin käyttöön vuoden 2020 alussa.

Asiakasmaksusäädännön uudistamisen tavoitteet on esitetty työryhmän asettamiskirjeessä. Uudistuksen odotetaan ottavan huomioon ennaltaehkäisyn ja kustannussäästöjen tavoitteet sekä tukevan asiakkaiden omaa vastuunottoa. Palvelukustannukset eivät saisi nousta, eikä maksuihin saisi myöskään tehdä kohtuuttomia korotuksia. Asiakasmaksutuottojen odotetaan pysyvän vähintään ennallaan.

Asiakasmaksupalapelin rakentaminen on haasteellista tiukkojen taloudellisten reunaehtojen vuoksi. SOSTEn ensisijaisena tavoitteena on, että nykyisen asiakasmaksujärjestelmän valuvirheet korjataan, jotta palvelujen yhdenvertainen saatavuus varmistetaan. Sote-uudistuksen tavoitteena on terveyserojen kaventaminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Uudella asiakasmaksujärjestelmällä voitaisiin osin ratkaista näitä ongelmia.

SOSTE on tehnyt ehdotuksia asiakasmaksulainsäädännön uudistamiseksi. Esimerkiksi sote-keskusten suoran valinnan palvelujen, kuten yleislääkärikäyntien, tulisi olla asiakkaille maksuttomia. Ehdotukset tähtäävät siihen, että asiakkaat saavat tarpeenmukaiset palvelut oikea-aikaisesti, ilman pelkoa taloudellisen tilanteen romahtamisesta. Taustalla on vahva ennaltaehkäisevä näkökulma ja hyvinvointi-investointi-ajattelu. Panostaminen ennaltaehkäiseviin palveluihin voi tuoda merkittäviä säästöjä useiden vuosien päästä raskaampien ja kalliimpien palvelujen tarpeen vähentyessä. Valitettavan usein päätökset tehdään lyhytnäköisesti, koska taloudelliset vaikutusarviot tehdään muutamiksi vuosiksi eteenpäin ja välillisten säästövaikutusten osoittaminen pitkällä aikavälillä on vaikeaa. Tällöin myös ehkäisevät toimenpiteet nähdään usein ylimääräisinä kuluerinä.

Nykyjärjestelmän suurin epäkohta on se, että sairastaminen on suhteettoman kallista pienituloisille ja paljon sairastaville. Asiakasmaksuja, lääkkeiden ja matkakulujen omavastuuosuuksia on nostettu viime vuosina. Asiakasmaksuja on maksettu paljon toimeentulotuella ja yhä useampi joutuu ulosottoon asiakasmaksujen vuoksi. Vuonna 2016 uusia ulosottotapauksia oli lähes 400 000, noin neljännes edellisvuotta enemmän, kuten Kelan tutkija Vappu Verronen tuo blogissaan esille. Sairastamisen kalleus syventää sosiaalisia, taloudellisia ja terveydellisiä ongelmia, joiden korjaaminen on yhteiskunnalle kalliimpaa kuin niiden ennaltaehkäisy. Näiden ongelmien hintalappu näkyy kohonneina palvelumenoina useiden vuosien päästä.

Anne Perälahti
tutkimuspäällikkö, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

(Ei otsikkoa)

Nimi: Appiukko

Kiitos infosta

05.12.2017, 17:12