fi | sv | eng

Asiakasmaksuvalmistelussa tasasuuruiset maksut

30.10.2017, 16:02

Uudet asiakasmaksut astuvat voimaan vuonna 2020. Alustava esitys uudeksi asiakasmaksulainsäädännöksi valmistuu vuodenvaihteeseen mennessä, jolloin asiakasmaksutyöryhmän määräaika päättyy. Tällä hetkellä alatyöryhmissä valmistellaan ehdotuksia tasasuuruisille maksuille. Valmistelussa mukana olevat SOSTEn edustajat kuulevat mielellään jäsenjärjestöjen ajatuksia ja ehdotuksia maksujen uudistamiseksi. Tasasuuruisia maksuja peritään muun muassa terveyskeskuskäynneistä, poliklinikkakäynneistä ja hammashoidosta.

Terveyskeskusmaksut ja suun terveydenhuollon maksut vaikeuttavat heikompiosaisten hoitoon hakeutumista. Terveys on heikompi ja hoidon tarve suurempi alemmissa sosioekonomisissa ryhmissä. Lääkärikäynnit ja lääkkeet voivat viedä suuren osan tuloista ja johtaa velkaantumiseen tai jopa ulosottoon. Valtakunnanvoudin viraston tilastoista selviää, että ulosottoon päätyi viime vuonna lähes 70 000 hammashoidon maksua ja yhtä paljon terveyskeskusmaksuja.

Asiakasmaksulainsäädännön uudistuksen yhteydessä olisikin tärkeää huolehtia siitä, että asiakkaille turvataan jatkossa mahdollisuudet saada kohtuuhintaisia terveydenhuollon palveluja tarpeen mukaisesti ja yhdenvertaisesti. Pitkällä aikajänteellä tämä vähentää myös terveydenhuollolle aiheutuvia kustannuksia. Sairauksien havaitseminen ajoissa voi estää tilanteen pahenemisen ja raskaampien palvelujen käyttöä.

Asiakasmaksujen valmistelutyössä on mukana SOSTEn edustus. SOSTE on tehnyt konkreettiset ehdotukset maksujärjestelmän uudistamiseksi. Niiden lähtökohtana on turvata sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuus ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja. Korkeat asiakasmaksut eivät saa estää palveluihin hakeutumista.

Nyt on oikea hetki vaikuttaa suun terveydenhuollon ja muihin tasasuuruisiin maksuihin. Alle on listattu asiantuntijat, joihin voi olla yhteydessä. Yhteydenotot tulisi tehdä mahdollisimman pian marraskuun aikana, koska valmistelu etenee nopeasti.

Suun terveydenhuollon maksut
Tuuli Lahti erityisasiantuntija, SOSTE
tuuli.lahti(at)soste.fi, puh. 050 591 8307

Muut tasasuuruiset maksut
Tarja Pajunen sosiaalipoliittinen asiantuntija, Eläkkeensaajien keskusliitto
tarja.pajunen(at)elakkeensaajat.fi, puh. 040 574 7515

Yleisesti asiakasmaksut
Anne Perälahti tutkimuspäällikkö, SOSTE
anne.peralahti(at)soste.fi, puh. 050 411 1734

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Maksuton terveydenhoito on tasa-arvoa

Nimi: Tuula Javanainen

Maksuton terveydenhoito on tasa-arvoa. Myös terveydenhoidon matkojen omavastuu tulee pudottaa kaupunkien julkisen liikenteen taksojen tasolle. Maaseudulla nykyisin autoton joutuu maksamaan taksiomavastuista kertareissusta 50 e, mikä on täysin kohtuutonta. Jos matkoja ei saada korvattua, laittakaa lääkärit pyörille ja siirtymään syrjäkulmille!

31.10.2017, 22:28

Terveyskeskusmaksut ovat sadasosa yritystuista

Nimi: Mikko Nieminen

Terveyskesk, usmaksujen poistaminen koko maasta maksaisi noin 40 miljoonaa. Se on noin sadasosa vuosittain maksettavista yritystuista, joiden vaikuttavuus on suurelta osin asetettu kyseenalaiseksi. Hallinnollisesti tehokkainta tasa-arvotyötä on luopua terveyskeskusmaksuista kokonaan.

31.10.2017, 22:40

Asiakasmaksut mitoitettava maksukyvyn mukaan

Nimi: Esko Hänninen, Suomen Klubitalot ry

Mielenterveyskuntoutujien ja monien muiden heihin rinnastettavissa olevien henkilöiden kannalta asiakasmaksut sairaalahoitojaksoista ovat liian suuria. Kriisitilanteissa henkilölle voi tulla useita sairaalahoitojaksoja lyhyen ajan sisällä. Tämä merkitsee heille kohtuutonta rasitusta ja toimeentulotuen tarvetta, koska suurin osa heistä saa ainoastaan KELAn perustyökyvyttömyyseläkettä. Osalla on lyhyistä työsuhteista ennen sairastumista kertynyttä työeläkettä, mutta sekin on usein muutaman kympin tai alle parin sadan euron luokkaa.
Eikö yhteiskunnalle kokonaisuutena olisi eduksi jos asiakasmaksut määriteltäisiin lineaarisesti prosenttiosuutena käytettävissä olevista nettotuloista? Nykyiset tietotekniset "digi"-järjestelmät mahdollistavat tällaisen yksilöllisen ja oikeudenmukaisen järjestelmän.

01.11.2017, 01:46