fi | sv | eng

Asumistuen leikkaukset lisäävät toimeentulotukiriippuvuutta

12.10.2017, 10:08

Kun hallitus kertoi puoliväliriihessä tekevänsä leikkauksia asumistukeen, perusteltiin niitä pyrkimyksellä purkaa työnteon kannustinloukkuja ja hillitä vuokrien nousua. Nyt esitetyillä keinoilla on epätodennäköistä saavuttaa kumpaakaan näistä tavoitteista. Esitetyt leikkaukset sen sijaan vaikeuttavat pienituloisten toimeentuloa ja lisäävät toimeentulotuen asiakasmääriä.

Kannustinloukut lisääntyvät toimeentulotukiriippuvuuden kasvaessa

Asumistukea ei voi nähdä vain työllistymisen kannustinongelmia aiheuttavana tekijänä, vaan sen tarkoitus on turvata pienituloisten ruokakuntien kohtuullinen asumistaso. Korkeat asumiskustannukset ovat todellinen ongelma, mutta sitä ei voi pyrkiä ratkaisemaan vain leikkaamalla asumistuen tasoa. Uusien asumistukeen kohdistettujen leikkauksien arvioidaan vähentävän asumistukikuluja vuonna 2018 28 miljoonaa euroa. Säästöstä hupenee kuitenkin 41 prosenttia, kun samalla näiden toimien lasketaan lisäävän perustoimeentulotuen menoja 11,6 miljoonalla. Vuositasolla muutosten arvioidaan jatkossa vähentävän asumistukikuluja 46,7 miljoonalla, mutta samalla toimeentulotukimenot lisääntyvät 20 miljoonalla, eli säästöstä hupenee 43 prosenttia. Näin asumistuesta haettavat säästöt lisäävät toimeentulotuen käyttöä ja sitä kautta etuuteen liittyviä kannustinloukkuja, vaikka yhdeksi tavoitteeksi uudistukselle hallitus määritteli puoliväliriihessä työnteon kannustavuuden vahvistamisen.

Lue SOSTEn lausunto yleisestä asumistuesta annetun lain muuttamisesta.

Anna Järvinen
erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: