fi | sv | eng

Avoimet työpaikat

SOSTE söker Specialsakkunnig, svenskspråkig verksamhet

Tjänsten är den svenskspråkiga verksamhetens specialsakkunniges moderskapsvikariat för tiden 15.1. -27.11.2018.

SOSTE Finlands social och hälsa rf:s vision är ett gott liv för alla – tillsammans.

Tjänsten är placerad i teamet för organisationernas livskraft, i vilket man arbetar i enlighet med SOSTE: s strategi för att stöda social- och hälsovårdsorganisationernas verksamhet samt trygga deras verksamhetsförutsättningar.

Du arbetar med SOSTE: s svenskspråkiga och tvåspråkiga medlemsorganisationer och upprätthåller samarbete och kommunikation med andra svenskspråkiga samhällsaktörer.

Fritt formulerad ansökan med CV och löneanspråk bör inlämnas senast 19.11.2017

Intervjuer hålls 23.11. to i Helsingfors.

>> ansökningsformulär

Avoimet hakemukset

Voit jättää meille avoimia hakemuksia osoitteessa:

>> Avoin hakemus

Kiitos mielenkiinnostasi!

Vertti Kiukas, pääsihteeri (vertti.kiukas@soste.fi, 040 592 4287)