fi | sv | eng

Demokrati och samarbete centrala för reformen

16.02.2018, 15:35

Landskaps- samt social- och hälsovårdsreformernas lagberedning är på slutrakan. Reformen förändrar också den offentliga förvaltningens dynamik i och med att nya, demokratiska aktörer (dvs. landskapen) sällar sig till kommunerna och staten.

Enligt grundlagsutskottet var bristen på demokrati en av de största bristerna hos den modell till social- och hälsovårdsreform som föll igenom i slutet av senaste valperiod. Nu åtgärdas detta och den högsta beslutsrätten i social- och hälsovårdsreformen kommer att innehas av beslutsfattare som valts i direkta val.

Den representerande demokratins kris ligger i spetsen för de megatrender som Sitra publicerade i fjol. Vi bör på alla sätt leta efter möjligheter att förstärka såväl den representativa demokratin som användardemokratin. Dessa är inte varandras motsatser, utan förstärker tvärtom varandra.

I landskapen förstärks deltagandet och användardemokratin

I landskapen förstärks deltagandet och användardemokratin bl.a. genom ungdomsråd, äldre- och handikappråd, kundpaneler, landskapens initiativrätt och landskapsfolkomröstningar. Dessa är endast minimikrav för vilka möjligheter till deltagande som invånarna bör garanteras. Varje landskap hittar förhoppningsvis sina egna sätt att öka sina invånares påverkningsmöjligheter.

Jag anser att funderingar gällande arbetsfördelningen mellan landskap och kommuner, deras roller och samarbete är relevanta. I fortsättningen är främjandet av hälsa och välmående både kommunernas och landskapens uppgift. Därför är det speciellt viktigt att man beaktar rollen hos social- och hälsovårdsbranschens organisationer i det här samarbetet. Jag understöder varmt att social- och hälsovårdsministeriet har bett en person som verkligen känner organisationsfältet, jur.kand. Tuija Brax, utreda organisationernas roll i landskapsreformen.

Det är nödvändigt att landskapet blir en stark organisatör. En stark organisatör ansvarar för ekonomin och verksamheten och låter varken privata eller landskapets affärsverk styra verksamhetens och produktionens struktur. Det är också väsentligt att landskapen och deras personal leds på ett bra sätt. Tjänsteproduktiviteten kan ännu förbättras. Reformresultaten skapas i varje landskap genom att landskapets aktörer samarbetar med varandra.

Anu Vehviläinen
Kommun- och reformminister

bild: Laura Kotila

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: