fi | sv | eng

Demokratia ja yhteistyö uudistuksen ytimessä

16.02.2018, 15:38

Maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädäntövalmistelu on loppusuoralla. Reformi myös muuttaa julkisen hallinnon dynamiikkaa, kun kuntien ja valtion rinnalle tulee uudet kansanvaltaiset toimijat eli maakunnat.

Viime vaalikauden lopulla kaatuneen sote-mallin yksi raskaimmista puutteista oli perustuslakivaliokunnan mukaan kansanvaltaisuuden puute. Nyt tämä korjataan ja ylintä päätösvaltaa sotessa tulevat käyttämään suorilla vaaleilla valitut päättäjät.

Sitran viime vuonna julkaisemien megatrendien kärkijoukossa on edustuksellisen demokratian kriisi. Meidän tulee etsiä kaikin tavoin keinoja vahvistaa sekä edustuksellista demokratiaa että käyttäjädemokratiaa. Ne eivät ole toistensa vastakohta, vaan täydentävät toisiaan.

Osallisuus ja käyttäjädemokratia vahvistuvat maakunnissa

Osallisuus ja käyttäjädemokratia vahvistuvat maakunnissa muun muassa nuorisovaltuustojen, vanhus- ja vammaisneuvostojen, asiakasraatien, maakunta-aloiteoikeuden ja maakunnallisen kansanäänestyksen keinoin. Nämä ovat ainoastaan lakisääteinen minimi asukkaiden osallistumiselle. Jokainen maakunta löytää toivottavasti omat keinonsa, joilla se voi vahvistaa asukkaidensa vaikutusmahdollisuuksia.

Pidän aiheellisena pohdintaa maakuntien ja kuntien välisestä työnjaosta, rooleista ja keskinäisestä yhteistyöstä. Jatkossa terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on sekä kuntien että maakuntien tehtävä. Näin ollen on erityisen tärkeää huomioida sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli tässä yhteistyössä. Kannatan lämpimästi, että sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt järjestökentän vahvan tuntijaa, OTK Tuija Braxia selvittämään järjestöjen roolia sote- ja maakuntauudistuksessa.

On välttämätöntä, että maakunnasta tulee vahva järjestäjä. Vahva järjestäjä vastaa taloudesta ja toiminnasta eikä anna tuottajien, ei yksityisten eikä maakunnan liikelaitoksen, ohjata toiminnan ja tuotannon rakennetta. Olennaista myös on, että maakuntia ja niiden henkilöstöä johdetaan hyvin. Palvelujen tuottavuudessa on parannettavaa. Uudistuksen tulokset tehdään itse jokaisessa maakunnassa itse ja niiden toimijoiden keskinäisellä yhteistyöllä.

Anu Vehviläinen
Kunta- ja uudistusministeri

kuva: Laura Kotila

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: