fi | sv | eng

Ei enää laastaria – juurisyyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen keskiöön

17.01.2017, 15:51

Maailmanlaajuiset ilmiöt ilmastonmuutoksesta kasvavaan eriarvoisuuteen koskettavat meitä kaikkia. Halusimme tai emme, meidän on kohdattava maailma ja sen haasteet. Tähän Smart CSOs Labin perustaja Micha Narberhaus antaa kolme ohjetta.

Micha Narberhaus vieraili Kepan Kehityspoliittisessa päivässä ja haastoi suomalaisjärjestöjä tehokkaampiin toimiin maailmanlaajuisten haasteiden edessä. Se että autamme köyhiä tai peräänkuulutamme vastuullisempaa yritystoimintaa ei yksin riitä.

Meidän tulee enenevissä määrin kysyä, mikä ongelman viime kädessä aiheuttaa? Puutummeko juurisyihin vai niiden oireisiin?

Mitä juurisyyt sitten ovat? Ne ovat syitä, jotka lisäävät köyhyyttä ja eriarvoisuutta. Näitä ovat esimerkiksi vallitseva talousjärjestelmä, kasvun pakko ja kiihtyvä vauhti, etuoikeutettujen ryhmien ylivalta.

Ne ovat syitä, jotka järjestöissä usein tunnistetaan, mutta jotka jäävät käytännössä helpommin hahmotettavien tavoitteiden jalkoihin.

Juurisyiden sijaan puutumme usein oireisiin. Tarjoamme hätääkärsiville apua, autamme syrjäytyneitä pääsemään jaloilleen ja kannustamme yrityksiä vastuulliseen tuotantoon. Vaikka tarkoitus on hyvä, toimintamme ei puutu ongelman taustalla piileviin syihin. Annamme eriarvoistumisen ja luonnonvarojen ylikulutuksen jatkua.

Smart CSOs Lab listaa monia erilaisia keinoja, joilla järjestötyöstä voi tehdä vaikuttavampaa. Esittelen tässä kolme mielestäni keskeistä ohjetta, jotka Narberhaus nosti esille puheessaan kansalaisjärjestöille.

  • Pidä arvot kirkkaina. Arvot ovat järjestötoiminnan ydin, joita pitää vaalia ja kirkastaa. Usein tulemme kuitenkin myyneeksi arvomme, kun käytämme argumentteja, joiden uskomme vetoavan vastapuoleen. Jos sanomme, että kehitysmaiden köyhiä pitää auttaa paikan päällä, jotta pakolaisuus Suomeen vähenee, tulemme samalla tukeneeksi maahanmuuttovastaisuutta. Narberhausin mukaan järjestöt unohtavat usein, että moraaliset argumentit ovat juuri niitä, joita meiltä toivotaan ja joita varten olemme viimekädessä olemassa. Arvoista ei pidä tinkiä.
  • Vaikuta eri tasoilla. Vaikuttamista tarvitaan eri tasoilla, jota voimme aidosti olla luomassa uutta yhteiskuntaa. Uusien innovaatioiden ja vaihtoehtojen luominen ruohonjuuritasolla on yhtä tärkeätä kuin vaikuttaminen politiikkaan. Tämän lisäksi tarvitaan vaikuttamista myös kulttuuriseen tasoon, maailmankuviin ja arvoihin.
  • Rakenna siltoja ja tee yhteistyötä. Järjestöt ovat kukin syntyneet omista tarpeistaan. Liian usein toimimme erillämme eräänlaisissa siiloissa ja kaivaudumme poteroihimme. Erityisesti sektorirajojen tuolle puolen on vaikea nähdä. Monialainen yhteistyö on kuitenkin ainoa tie vaikuttaa asioihin laajasti ja juurisyiden tasolla.

Kansalaisyhteiskunnan rooli yhteiskunnallisessa muutoksessa on merkittävä. Erityisen tärkeitä olemme kansalaisten kutsumisessa mukaan muutokseen.

Globaalien haasteiden edessä on tarpeen orientoitua tulevaan ja pohtia, mikä on muutos, jonka haluamme nähdä? Entä mihin maailma menee, jos emme me emme ole vaikuttamassa tulevaisuuden suuntaan? Mikä on oman järjestöni rooli tässä muutoksessa?

Lukuvinkki: Re. imagining Activism. A practical guide for the Great Transition (pdf, 2015)

Kepa ry

Sanna Rekola
globaalikasvatuksen asiantuntija