fi | sv | eng

Ennakkotuloksia Järjestöbarometrista: järjestöjen autonomia kaventunut

06.03.2018, 14:36

Valtakunnallisia järjestöjä pyydettiin arvioimaan, millainen on niiden autonomia toimia ja kehittää edelleen toimintaansa itse määrittelemiensä sääntöjen mukaan ilman että ulkopuoliset tahot määräävät sitä liiaksi.

Hieman yli puolet (58 %) järjestöjen toiminnanjohtajista pitää järjestönsä autonomiaa riittävänä ja lähes joka neljäs (23 %) riittämättömänä. Näkemykset ovat kriittisempiä kuin kaksi vuotta sitten, jolloin neljä viidesosaa (80 %) arvioi autonomiansa riittäväksi ja vain joka kymmenes (10 %) riittämättömäksi (Järjestöbarometri 2016).

Rahoittajan liian yksityiskohtainen ohjaus autonomian keskeinen este

STEA aloitti toimintansa vuoden 2017 alusta ja on merkittävin sote-järjestöjen julkisten avustusten jakaja. Järjestöjen toiminnanjohtajien arvioiden mukaan autonomian keskeisimpiä esteitä ovat rahoittajan linjaukset, säätely ja vaatimukset rahoittamalleen toiminnalle. Liian tarkan ja yksityiskohtaisen toiminnan ohjauksen koetaan järjestöissä loukkaavan niiden itsemääräämisoikeutta sekä asiantuntijuutta omalla ydinosaamisalueellaan.

”STEA:n ohjaus ulottuu tällä hetkellä liian syvälle järjestön operatiiviseen toimintaan. Rahoittajan valvontaa ja ohjausta perustellaan tarpeella huolehtia julkisen rahan vastuullisesta käytöstä. Tärkeä tavoite kääntyy itseään vastaan - julkista rahaa käytetään epäasialliseen, kansalaisyhteiskunnan autonomiaa heikentävään mikro-ohjaukseen ”, toteaa yksi vastaajista.

Myös monet oman tämänhetkisen autonomiansa riittäväksi arvioivat järjestöjohtajat ovat huolissaan rahoittajan toimintatapojen aiheuttamasta uhkasta järjestöautonomian toteutumiselle.

”Vaikka en arvioinut järjestömme autonomiaa riittämättömäksi, pidän huolestuttavana STEAn ja muiden rahoittajien rahoitukselle asettamien erityisten reunaehtojen ja rajoitusten lisääntymistä.”

Järjestöjen autonomiaa edistettäisiin toiminnanjohtajien mukaan kehittämällä rahoitusjärjestelmää niin, että järjestöt voisivat käyttää avustuksia nykyistä joustavammin. Myös rahoittajan kanssa käytävän vuoropuhelun lisäämistä ja kehittämistä pidetään tärkeänä. Erityisesti STEAlta toivotaan nykyistä enemmän keskustelua järjestöjen kanssa sekä sen viestinnän, koulutuksen ja avoimuuden lisäämistä.

”Jos STEA aidosti kuuntelisi järjestöä ja sen esittämiä näkökulmia ja tuloksia, niin se parantaisi tilannetta huomattavasti. Nyt tilanne on suorastaan kestämätön”, yksi toiminnanjohtajista kertoo.


SOSTE suosittaa

  • Avustusjärjestelmän kehittämiseen tähtäävä työ aloitetaan välittömästi
  • Työhön otetaan mukaan sekä tuotonjaosta vastaavien viranomaisten että avustusta käyttävien järjestöjen edustus
  • Avustusjärjestelmän tulee perustua byrokratian vähentämisen ja järjestöjen autonomian kunnioittamisen periaatteille

Järjestöbarometri luotaa sote-järjestöjä

Järjestöbarometri tuottaa ajankohtaistietoa sosiaali- ja terveysjärjestöjen toiminnasta, toimintaedellytyksistä ja muutoksesta. Kyselyyn vastasi 80 valtakunnallisten sote-järjestöjen toiminnanjohtajaa. Järjestöbarometri 2018 ilmestyy lokakuussa.

Järjestöbarometri 2018 ennakkotuloksia esiteltiin Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan pyöreän pöydän tilaisuudessa ”Vapaa kansalaisyhteiskunta 2030 – järjestöjen autonomia nyt ja tulevaisuudessa” Tilaisuus järjestettiin 5.3.2018 Helsingissä. Siihen osallistui 30 kansalaisjärjestöjen ja valtionhallinnon päättäjää ja asiantuntijaa.

Lisätietoja SOSTEsta antavat: Juha Peltosalmi, erikoistutkija, 040 829 8959, Riitta Kittilä, järjestöpäällikkö, 050 308 6868 ja Vertti Kiukas, pääsihteeri, 040 592 4287.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: