fi | sv | eng

Esitys avustusasioiden neuvottelukunnan sekä arviointi- ja avustusjaoston nimeämiseksi

15.02.2017, 14:20

Vuoden vaihteessa lakkautetun Raha-automaattiyhdistyksen avustustoiminta on siirtynyt sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen. Samalla STM:n yhteyteen on perustettu nelivuotiskaudeksi sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustusasioiden neuvottelukunta sekä arviointi- ja avustusjaosto. SOSTEn hallitus on tehnyt esityksensä toimielimiin valittaviksi henkilöiksi ja valinnasta päättää valtioneuvosto ministeri Mattilan esittelystä.

Nimeämisesityksessä erityishuomio kattavuudessa

Nimeämisesityksen valmisteli SOSTEn hallitukselle erityinen työryhmä, jota johti valtuuston puheenjohtaja Kristiina Kumpula. Työryhmä pyysi ehdokkaita kaikilta SOSTEn jäseniltä ja yhteistyöjäseniltä. Sekä työryhmän että hallituksen esitykset olivat yksimieliset. Esitettyjen henkilöiden valinnassa kiinnitettiin huomiota mm. edustamansa järjestön toimialan, koon, maantieteellisen kotipaikan ja kielen mukaiseen jakautumiseen. Valtaosa esitetyistä työskentelee toiminnanjohtajana, mutta mukaan on valittu myös muissa tehtävissä toimivia, jotta turvataan tarkastelun monipuolisuus.

Esitystä laadittaessa on pyritty myös turvaamaan jatkuvuus: neuvottelukunnan jäsenistä noin puolet on henkilöitä, jotka ovat olleet toimintansa päättäneen Raha-automaattiyhdistyksen hallituksessa. Vastaavasti avustusjaoston puheenjohtajaksi ja jäseneksi esitetään niitä valtion nimeämiä edustajia, jotka eivät ole virkamiehiä tai kansanedustajia. Muutoin edustajiksi on pyritty löytämään hyvin järjestötoimintaa tuntevia ehdokkaita erilaista taustoista ja työhistorioista, joilla kuitenkaan ole jääviyttä aiheuttavia kytköksiä järjestöihin.

Katso yksityiskohtainen kattavuuslaskelma (pdf) avustusasioiden neuvottelukunnan kokonpanosta.

Avustusasian neuvottelukunta

Neuvottelukunnan tehtävänä on antaa stm:lle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen kohdistuvan avustustoiminnan linjauksista ja strategisista suuntaviivoista sekä kehittää ja arvioida avustuspolitiikkaa ja järjestötoimintaa. Neuvottelukuntaan valitaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 12 jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. SOSTEn hallituksen esitys kokoonpanoksi:

Puheenjohtaja: Tuija Brax, Suomen Sydänliitto ry

Varapuheenjohtaja: Pekka Räsänen, Kuurojen Palvelusäätiö sr

Jäsenet, joiden alla henkilökohtainen varajäsen:

 1. Janne Juvakka, Suomen Diabetesliitto ry
  • Markku Hyttinen, Hengitysliitto ry
 2. Lisbeth Hemgård, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl rf
  • Mikaela Romantschuk-Pietilä, Förbundet Hem och Skola i Finland rf
 3. Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry
  • Eero Pirttijärvi, SOVATEK-säätiö rs
 4. Hanna Markkula-Kivisilta, Pelastakaa Lapset ry
  • Milla Kalliomaa, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
 5. Sari Tervonen, Epilepsialiitto ry
  • Marja Tuomi, Omaishoitajat ja Läheiset –Liitto ry
 6. Sonja Raunio, Tunne rintasi ry
  • Teemu Tiensuu, Sininauhaliitto ry
 7. Juha Guttorm, SámiSoster ry
  • Kiril Häyrinen, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
 8. Pia Hytönen, Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFami ry
  • Sari Kokko, Näkövammaisten liitto ry
 9. Juha Panzar, Takuu-Säätiö rs
  • Hilkka Halonen, Meriva-säätiö
 10. Veli-Matti Ahtiainen, Suomen Punainen Risti
  • Hannu Harri, Kirkkopalvelut ry
 11. Marianne Heikkilä, Marttaliitto ry
  • Virpi Dufva, Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry
 12. Jussi Saramo, Solaris-lomat ry
  • Marja-Leena Lehtimäki, Eläkkeensaajien keskusliitto ry

Arviointi- ja avustusjaosto

Arviointi- ja avustusjaoston tehtävänä on antaa STM:lle lausuntoja terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen myönnettävien avustusten jaosta sekä tehdä arviointeja avustettavien järjestöjen toiminnasta. Jaostossa on puheenjohtajan ja vararapuheenjohtajan lisäksi viisi muuta jäsentä sekä näiden henkilökohtaiset varajäsenet. SOSTEn hallituksen esitys kokoonpanoksi: 

Puheenjohtaja: Raimo Vistbacka, valtiopäiväneuvos

Varapuheenjohtaja: Pia Pohja, partneri

Jäsenet, joiden alla henkilökohtainen varajäsen:

 1. Aulikki Kananoja, ylisosiaalineuvos
  • Aila-Leena Matthies, professori
 2. Jorma Niemelä, YTT
  • Matti Hokkanen, eläkeläinen
 3. Panu Laturi, toimitusjohtaja
  • Tor Jungman, sosiaalineuvos
 4. Kari Anttila, pääsihteeri
  • Hannes Manninen, kaupunkineuvos
 5. Astrid Thors, varatuomari
  • Tuula Tamminen, professori