fi | sv | eng

EU:n pitkän aikavälin talousarvioehdotus varovaisen myönteinen

08.05.2018, 10:21

Euroopan komissio julkaisi 2.5. pitkän aikavälin talousarvioehdotuksensa (MFF) 2021-2027. Budjettiehdotus lupaa lisää resursseja tietyille aloille, mutta myös vähennyksiä esimerkiksi koheesiopolitiikkaan, jolla vähennettäisiin alueiden ja valtioiden välisiä eroja. Ehdotus pyrkii vähentämään EU ohjelmien määrää, lisäämään joustavuutta ja vähentämään byrokratiaa.

Komission ehdottaman talousarvion suuruusluokka on verrattavissa nykyiseen vuosien 2014–2020 talousarvioon. Komission ehdotuksessa tietyille aloille suunnataan nykyistä enemmän varoja. Esimerkiksi Erasmus+-ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen määrärahat kaksinkertaistetaan. Toisaalta komissio ehdottaa, että yhteisen maatalouspolitiikan ja koheesiopolitiikan rahoitusta vähennetään, kummastakin noin 5 prosenttia.

Talousarvion käytön yksinkertaistamiseksi komissio ehdottaa, että EU:n ohjelmien määrää supistetaan yli kolmanneksella (nykyisistä 58:sta 37:ään) esimerkiksi yhdistämällä hajanaisia rahoituslähteitä uusiin kokonaisvaltaisempiin ohjelmiin ja sujuvoittamalla rahoitusvälineiden käyttöä, esimerkiksi uuden InvestEU-rahaston kautta.

Komissio ehdottaa lisää joustavuutta ohjelmien sisälle ja niiden välille, erilaisten kriisinhallintavälineiden vahvistamista ja uutta ns. unionin rahoitusvarausta, jonka avulla voidaan reagoida odottamattomiin tapahtumiin ja esimerkiksi turvallisuuteen ja muuttoliikkeeseen liittyviin hätätilanteisiin.

Merkittävä uudistus ehdotetussa talousarviossa on EU:n rahoituksen ja oikeusvaltioperiaatteen kytkeminen vahvemmin toisiinsa. Ehdotuksen mukaan unioni voisi keskeyttää, vähentää tai rajoittaa EU-maan mahdollisuuksia saada EU:n rahoitusta sen mukaan, minkä tyyppisiä ja miten vakavia ja laajoja oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen kohdistuvat yleiset puutteet ovat.

Komissio näyttäisi huomioineen ehdotuksessaan kestävän kehityksen tavoitteet ja sosiaalisten oikeuksien pilarin, mutta vielä tarvitaan lisätietoja siitä, miten periaatteet käytännössä näkyvät eri ohjelmissa.

SOSTE on ollut huolissaan pitkänaikavälin talousarviossa siitä, miten käy mm terveysohjelman rahoituksen ja pääosasto Santén tulevan rahoituskehyksen aikana. Nyt tehdyssä ehdotuksessa terveys ja sosiaaliset toimet ovat mukana klusterissa ”Investing People”. Myös tutkimusresurssien lisääminen on tervetullut ehdotus. Toivottavasti jatkoneuvotteluissa rahoitustasot säilyvät niillä aloilla, joilla parannetaan ihmisten hyvinvointia ja terveyttä.

Toukokuun aikana komissio esittää annettujen ehdotusten pohjalta yksityiskohtaiset ehdotukset tulevista alakohtaisista rahoitusohjelmista.

Komission tavoitteena on, että talousarviosta päästäisiin sopimukseen ennen Euroopan parlamentin vaaleja ja 9. toukokuuta 2019 pidettävää EU-huippukokousta.

Lue lisää Euroopan komission lehdistötiedotteesta.

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: