fi | sv | eng

EU:n terveysalan yhteistyön tulevaisuutta uhkaa pirstaloituminen jopa alasajo

17.04.2018, 10:35

Euroopan komissio julkaisi viime vuonna valkoisen kirjan, jossa pohditaan vaihtoehtoja Euroopan tulevaisuudelle. Samassa yhteydessä komissio julkaisi myös viisi pohdinta-asiakirjaa eri aiheista, jotka määrittävät Eurooppaa tulevina vuosina. Valkoisessa kirjassa yhtenä vaihtoehtona on toiminnan lopettaminen tai vähentäminen niillä aloilla, joilla lisäarvo katsotaan vähäiseksi tai joilla sen ei katsota pystyvän täyttämään odotuksia.

EU:n terveysalan rahoitus linkittyy laajempaan EU:n terveysalan tulevaisuudesta käytävään keskusteluun. Keskustelun taustalla ovat EU:n terveyspolitiikkaan kohdistuvat suuret muutospaineet. Tarkasteluun on joutunut myös EU-tason terveysyhteistyö, jopa sen alasajoa on väläytelty. Iso kysymys on mm. terveyspääosaston (DG Santé) toiminta, jatkuuko se itsenäisenä vai pilkkoutuuko se jatkossa pienempiin osiin. Toinen tärkeä asia on se, miten terveysohjelman tulevaisuus ja sen rahoitus jatkuu vai jatkuuko lainkaan. Asia on herättänyt Euroopan tasolla laajaa keskustelua ja huomiota mm. järjestöjen kampanjana EU: Do More for Health!.

Kansanterveyden tulee olla jäsenmaiden yhteinen asia jatkossakin

Uskottava EU:n terveyspolitiikka on toimivien sisämarkkinoiden edellytys. EU tarvitsee yhteistyötä ja vuoropuhelua terveyssektorin ja muiden sektorien kesken. Jos nyt esimerkiksi terveysohjelman rahoitus lakkaa, vaarana on, että rahoitus menee teknologian rahoituksen suuntaan, jolloin rahoituksen intressit voivat kallistua teollisuuden intressien suuntaan. Terveysasioista tulisi jatkossakin olla päävastuu yhdellä pääosastolla. Tämä on tärkeää mm. lääkelainsäädännön näkökulmasta.

EU:n ohjelmat ja rahastot kannustavat kansainväliseen yhteistyöhön ja osaamisen vaihtoon

Komission rahoituskehys ehdotus (Multiannual Financial Framework, MFF) on tarkoitus julkaista näillä näkymin 2.5. Osan MFF-valmistelua komissio on järjestänyt rahoitusohjelmia koskevia julkisia kuulemisia. Avoin konsultaatio on ensisijainen vaikuttamiskeino mm. kansalaisille, kansalaisyhteiskunnan toimijoille ja muille ei-valtiollisille toimijoille. SOSTE vastasi sisämarkkinoita (ml. kansanterveys) koskevaan julkiseen kuulemiseen maaliskuun alussa. Korostimme vastauksessamme, että EU:n ohjelmat ja rahastot ovat kansallisten rahoituslähteiden ohella erittäin merkittävä rahoituslähde mm. tutkimukselle ja kansalaisjärjestötoiminnalle. Terveysohjelmaa tulisi mielestämme ehdottomasti jatkaa, sillä tälläkin hetkellä EU:ssa on monia terveysuhkia, jotka kohdistuvat EU:n kansalaisiin mm. mielenterveys- ja päihdeongelmat, tartuntatautien leviäminen ja antibioottiresistenssin yleistyminen. Kasvavia uhkia ovat mm. ympäristöterveyteen liittyvät asiat. Yhteistyöllä on lisäarvoa myös terveyserojen vähentämisen ja lääkelainsäädännön näkökulmasta.

SOSTE kerää konkreettisia esimerkkejä ja näkemyksiä EU tason terveysalan yhteistyöstä

Terveysalan rahoitusta koskevaa keskustelua käydään parhaillaan kiivaasti ja siksi on hyvä kerätä kansallisesti hyviä esimerkkejä siitä hyvästä toiminnasta ja terveysyhteistyöstä, mistä meillä Suomessa on kokemuksia. Näitä kokemuksia voi käyttää keskustelun argumentoinnissa, kun perustellaan, miksi yhteistyötä tulisi jatkaa. Esimerkit ja näkemykset kannattaa lähettää mahdollisimman pian kaarina.tamminiemi(at)soste.fi. Jos esimerkiksi teillä on kokemusta EU-hankkeista ja terveysalan rahastojen hyödyntämisestä niin laittakaa viestiä minulle.

Kaarina Tamminiemi
erityisasiantuntija, SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: