fi | sv | eng

Eurooppalaiset ovat huolissaan sosiaalisesta tilanteesta

06.11.2017, 12:10

Blogi Inhimillisempi Eurooppa


Aluksi hyviä uutisia. Verrattuna tilanteeseen vuosi sitten yhä suurempi osa EU:n kansalaisista näkee Euroopan unionin tulevaisuuden positiivisessa valossa (56 prosenttia). Myönteisesti oman maansa talouden tilan näkee (46 prosenttia).  Myös luottamus Euroopan unioniin on kasvussa ja korkeimmillaan sitten vuoden 2010. Yhteistä rahaa, euroa, tukee euroalueella lähes kolme neljästä. Se on tällä hetkellä maailman toiseksi käytetyin valuutta. Yhteinen valuutta on konkreettinen muistutus meille Euroopan unionin tarjoamista mahdollisuuksista, mutta kuten Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker totesi Unionin tilaa käsittelevässä puheessaan 13.9. ”Eurooppa on enemmän kuin pelkät sisämarkkinat. Enemmän kuin rahaa, enemmän kuin pelkkä euro. Kyse on aina ollut arvoista”.

Euroopan unionilla on aina ollut sosiaalinen ulottuvuus. Työ- ja elinolojen kohentaminen ja sukupuolten tasa-arvo ovat olleet EU:n tärkeitä tavoitteita. EU:n tulevaisuuskeskustelussa sosiaalista ulottuvuutta ei voi unohtaa. Viime aikoina Eurooppa on joutunut toimimaan palomiehen roolissa ja joutunut sammuttamaan kriisejä. Nyt pitäisi löytää pidemmän aikavälin näky ja tarkastella kriittisesti taloudellisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, jotta niiden seurauksiin olisi helpompi varautua ja sopeutua. Valkoisen kirjan ja pohdinta-asiakirjojen myötä käynnistynyt tulevaisuuskeskustelu on hyvä suunta, kun mietitään EU:n roolia ja sitä, miten yhteistyötä jäsenvaltioiden, työmarkkinaosapuolten ja kansalaisyhteiskunnan kanssa voidaan parantaa.

”Sosiaalinen Eurooppa” tarkoittaa ja merkitsee eri asioita eri ihmisille. Osalle ihmisistä sosiaalinen Eurooppa ei tarkoita mitään. Joidenkin mielestä Euroopan unioni ei tarvitse sosiaalista ulottuvuutta ollenkaan. Heidän mielestään sosiaaliset kysymykset kuuluvat valtion päätösvaltaan ja toisten mielestä juuri sosiaalinen Eurooppa on paras tapa edistää eurooppalaisia arvoja.

Kun eurooppalaisilta itseltään kysytään, työpaikat ja sosiaalipolitiikka ovat heille tärkeimpiä kysymyksiä. Useampi kuin 8 eurooppalaista 10:stä pitää työttömyyttä, sosiaalista epätasa-arvoa ja muuttoliikettä unionin suurimpina haasteina. He haluavat vapaan markkinatalouden yhdistyvän korkeatasoiseen sosiaaliseen suojeluun. Eurooppalaiset arvostavat hyvinvointiyhteiskuntaa ja vaativat kansallisilta hallituksilta enemmän toimia sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Kansalaisten mielestä tehtävä kuuluu jäsenvaltioille, mutta myös EU:lla on roolinsa.

Maailma muuttuu ja EU kehittyy ja sitä pitää kehittää jatkossakin. EU:sta on keskusteltava. Juuri nyt on aika miettiä, millaisen EU:n haluamme. Asiaan kannattaa paneutua paitsi itsemme niin etenkin tulevien sukupolvien takia. Tulossa on mm.  kulttuuriperinnön eurooppalainen teemavuosi 2018 ja Euroopan parlamentin vaalit vuonna 2019, jolloin on hyvä tilaisuus pitää myös sosiaalisen ulottuvuuden asioita esillä.

Myös Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan Donald Tuskin pyrkimykset nopeuttaa EU:n kankeaa päätöksentekoa ja uudistusohjelmien läpivientiä ovat tervetulleita avauksia. Kokonaan toinen asia on, onnistuuko se huippukokouksien määrää lisäämällä kuten hän nyt ehdottaa.

Tule kuulemaan ja keskustelemaan asiantuntijoiden kanssa EU:n tulevaisuudesta 9.11. klo 12 uudistuneeseen Tiedekulmaan. Tarkempi ohjelma ja ilmoittautumiset.

Kaarina Tamminiemi
SOSTE, erityisasiantuntija

Keskustelutilaisuus EU:n tulevaisuudesta 9.11. esitysmateriaalit:


Kotoutumisen hyvät käytännöt - mitä voimme oppia muilta?,
Susanna Huovinen, materiaaliin tästä.

Integration of refugees in times of critical pressure: learning from recent experience and examples of best practice,
Jäsenmaille lähetetyn kyselyn tulosten tiivistelmään tästä.

Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa määritellyt sosiaaliset ihmisoikeudet
ja tulevaisuuden haasteet,
Matti Mikkola, materiaaliin tästä.

Kotoutumisen järjestönäkökulma,
Johanna Matikainen, materiaaliin tästä.

Unohtuuko ihminen talouskasvun alle?,
Miapetra Kumpula-Natri, materiaaliin tästä.

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: