fi | sv | eng

Hankintalaki: Asiakkaiden ja kansalaisjärjestöjen asema huomioitava hankintalaissa

27.09.2016, 10:20

Eduskunta on aloittanut hankintalain käsittelemisen. Vastuuvaliokunta on talousvaliokunta, mutta laki on lausunnolla useissa muissa valiokunnissa, mukaan lukien sosiaali- ja terveysvaliokunnassa. Tarkoitus on saattaa laki voimaan mahdollisimman pian.

SOSTE korostaa, että hankintalakia säädettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota palvelujen laatuun, asiakkaiden kuulemiseen, pk-toimijoiden asemaan sekä järjestöjen hankintayksikköinä kokemiin pulmiin. Sote-palvelujen hankinnassa paras hinta-laatusuhde tulee ottaa ainoaksi valintaperusteeksi. Hankintalain edellyttämän hankintamenettelyn euromääräinen alaraja eli kynnysarvo tulee asettaa direktiivin mukaiseksi. Kynnysarvojen saattaminen direktiivitasolle toisi tarvittavaa joustavuutta ja edesauttaisi ratkaisuja moniin hankintatoimeen nykyisin liittyviin ongelmiin.

SOSTEn lakimies Kirsi Väätämöinen oli asiasta kuultavana sosiaali- ja terveysvaliokunnassa 22.9. Seuraa hankintalain etenemistä vaikka Twitterissä häsällä #hankintalaki.

Lue SOTEn lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle hankintamenettelyä koskevaksi lainsäädännöksi (pdf).

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti:
 

Hyvää vaikuttamista

Nimi: Satu Helin

Myös VTKL on saanut kutsun eduskuntaan kuultavaksi hankintalakiasiassa ja olen menossa sinne 4.10.2016

27.09.2016, 14:51