fi | sv | eng

Innopalkinto 2016 kiireellisten päivystyspalvelujen kehittäjille Etelä-Savoon

29.11.2016, 15:46

Innopalkinnon 2016 voittajat

Innopalkinnon 2016  jakoi sote-muutosjohtaja Sinikka Salo sosiaali- ja terveysministeriöstä. Palkinnon vastaanottivat koordinaattori Katja Saukkonen, päivystyksen osastonhoitaja Päivi Ylönen ja Mikkelin kriisikeskuksen johtaja Helena Pohjanvirta.

Innokylän vuoden 2016 Innopalkinto on myönnetty Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän Monitoimijaiselle päivystysmallille. Mallissa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestön edustajat toteuttavat yhdessä asiakkaan kiireellisiä päivystyspalveluja. Asiakas saa useampaa palvelua samasta paikasta tai siirtyy saumattomasti palvelusta toiseen.

Palkinto jaettiin Innokylän Palveluintegraatiolla hyvinvointia -Innofoorumissa 28.11.2016.

Tänä vuonna Innopalkinto-kilpailun teemana oli palveluintegraatio

"Monitoimijainen päivystysmalli on hieno esimerkki siitä, miten sosiaali- ja terveyspalvelujen välisten raja-aitojen purkamisella voidaan parantaa asiakkaiden saamia palveluja aidosti, asiakaslähtöisesti ja aiempaa kustannustehokkaammin”, todetaan arviointiraadin palkintoperusteluissa.

Nyt voittaneessa mallissa asiakkaan palvelukokonaisuutta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä mm. kunnan sosiaali- ja perhepalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä järjestöjen kanssa. Se tukee kuntalaisten elämää jatkuvalla ja matalan kynnyksen palveluntarjonnalla. Asiakas saa yhden yhteydenoton kautta tarvitsemansa palvelun tai palvelut.

”Malli vastaa osaltaan erinomaisesti niihin tavoitteisiin, joita valmisteilla olevalle sote-uudistukselle on asetettu”, arviointiraati jatkaa.

Kilpailun yleisöäänestyksen voitti Eksoten alueen Lasten ja nuorten talo.

Kilpailun myötä Innokylä haastaa hyvinvointi- ja terveysalan toimijoita etsimään ja kuvaamaan sekä hankkeissa että perustyössä syntyneitä toimintamalleja.

Innofoorumissa julkistettiin myös Innovaatiokatsaus, jossa esitellään lähes sadan esimerkin kautta palveluintegraation erilaisia toteuttamisen vaihtoehtoja.

> Katso voittajan videohaastattelu

> Monitoimijainen päivystysmalli, toimintamalli Innokylässä

> Lasten ja nuorten talo, toimintamalli Innokylässä

Uutinen muualla mediassa

> Savon Sanomat: Essotessa osattiin Innovoida päivystystä
> Länsi-Savo: Essoten monitoimijapäivystys sai valtakunnallisen palkinnon — katso video
> Mediuutiset: Etelä-Savon päivystysmalli sai Innopalkinnon
Laastari: Essoten monitoimijapäivystys sai Innopalkinnon

Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Innokylän kansallisesta koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama johtoryhmä.