fi | sv | eng

Innovaatiokatsaus työkaluksi sote-uudistukseen

29.11.2016, 16:40

Palveluintegraatio on sote- ja maakuntauudistuksessa yksi keskeisimmistä asioista, jonka valmisteluun ja toimeenpanoon tarvitaan tukea. Jotta integraatio voi onnistua, toimintojen yhteensovittamiselle tulee kuitenkin olla riittävän hyvät olosuhteet. Se tarkoittaa muun muassa, että päättäjät ja johto on sitoutunut muutokseen, että kaikki jakavat tietoa ja yhteisymmärrystä asiasta ja että asiakas on keskiössä.

Tämä käy ilmi uudesta Innokylän Innovaatiokatsauksesta, jossa esitellään lähes sadan esimerkin kautta palveluintegraation erilaisia toteuttamisen vaihtoehtoja.

”On tärkeää, että toimeenpanossa voidaan hyödyntää olemassa olevia ideoita ja ratkaisuja. Innovaatiokatsaus on hyvä esimerkki konkreettisesta työkalusta, jota voidaan hyödyntää sote-palveluita uudistettaessa”, sanoo STM:n sote-muutosjohtaja Sinikka Salo.

Innovaatiokatsaus julkistettiin Innokylän Palveluintegraatiolla hyvinvointia -Innofoorumissa 28.11.2016, jossa myös esiteltiin toimivia yhteensovittamisen esimerkkejä muun muassa Lapualta, Kainuusta ja Helsingistä. Järjestöesimerkkinä esiteltiin Helsingin Diakonissalaitoksen VAMOS Helsinki.

Innofoorumissa jaettiin myös Innopalkinto 2016.

> Innokylän innovaatiokatsaus: Ratkaisuja palveluiden yhteensovittamiseen.

> Lue koko uutinen Innokylästä

Innokylää toteuttavat yhdessä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Suomen Kuntaliitto (KL) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Innokylän kansallisesta koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriön (STM) asettama johtoryhmä.