fi | sv | eng

Järjestöillä monipuolista toimintaa köyhyyden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

26.05.2017, 08:00

SOSTE teki vuoden vaihteessa 2016-2017 kyselyn, jossa tiedustelimme jäsenjärjestöiltä esimerkkejä köyhyyden vähentämiseen pyrkivästä toiminnasta. 35 jäsentä kertoi köyhyyden vastaisesta toiminnastaan.

Järjestöjen vastauksissa tulee ilmi, että ne pyrkivät yleisesti järjestämään oman toimintansa mahdollisimman helposti kaikkien avuntarvitsijoiden saataville: jäsenmaksuista annetaan alennuksia ja maksuvapautuksia, tapahtuvat järjestetään esteettömissä paikoissa, joihin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla, tapahtumat ja palvelut ovat maksuttomia tai edullisia. Pienituloisten osallisuuden ja palvelujen saavutettavuuden varmistamiseksi nämä olisivat periaatteita, jotka olisi tärkeää huomioida myös sote-uudistuksen toimeenpanossa.

Vaikuttamistoimintaa sekä ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien vahvistamista

Järjestöt tekevät paljon vaikuttamistoimintaa. Suurin osa vastanneista kertoo pyrkivänsä vaikuttamaan yhteiskunnan rakenteisiin ja päätöksentekoon köyhyyden vähentämiseksi. Vaikuttamistyö pitää sisällään mm. yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumista, lausuntoja, aloitteita, erilaisten tilaisuuksien ja seminaarien järjestämistä ja työryhmiin osallistumista.

Köyhyyttä ja huono-osaisuutta vähentääkseen järjestöt pyrkivät vahvistamaan myös ihmisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia: järjestetään tilaisuuksia, joissa on mahdollisuus vuoropuheluun viranomaisten kanssa, asiakasraateja, kansalaistoimintaan osallistumisen kynnystä pyritään madaltamaan mm. tekemällä koulu- ja nuorisotyötä.

Järjestöillä on myös tutkimus, koulutus- ja kehittämistoimintaa köyhyyden vähentämiseksi: mm. kehitetään uusia palvelu- ja toimintamalleja, koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia, tehdään jäsen- ja kansalaiskyselyjä vaikuttamistoiminnan ja palvelujen kehittämisen tueksi.

Neuvontaa ja opastusta sekä materiaalista tukea

Järjestöt järjestävät jäsenilleen tai laajemmin avuntarpeessa oleville ihmisille suunnattua neuvontaa ja opastusta: mm. terveysneuvontaa, tiedotusta oikeuksista etuuksiin ja palveluihin sekä taloudellista ja työllisyysneuvontaa. Tietoa jaetaan verkkosivuilla, uutiskirjeissä, esitteissä, luennoilla sekä erilaisilla kursseilla. Lisäksi annetaan henkilökohtausta ohjausta ja neuvontaa ja mm. autetaan valitusprosesseissa.

Osa järjestöistä järjestää maksuttomia palveluita heikoimmassa asemassa oleville: esimerkiksi kriisikeskustoimintaa, lastenhoitoapua ja kotouttamistoimintaa. Järjestöt tarjoavat usein myös vertaistukeen pohjautuvaa toimintaa: vertaistukiryhmiä, tukihenkilö- ja ystävätoimintaa, perhekahviloita ja muita matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Vertaistukea tarjotaan lisäksi puhelinpalveluissa ja chateissa.

Järjestöt tarjoavat pienituloisille erilaista virkistys- ja harrastustoimintaa, johon heillä ei muuten olisi varaa: lomatoimintaa, leirejä, virkistystapahtumia ja -retkiä, edullisia tai ilmaisia liikuntaryhmiä sekä harrastusmahdollisuuksia lapsille ja nuorille.

Ihmisten aineellista puutetta pyritään helpottamaan jakamalla vaate- ja tavaralahjoituksia, ruoka-apua sekä tukea lasten ja nuorten opiskelu- ja harrastuskuluihin. Osa järjestöistä järjestää yhteisiä ruokailuja, jolloin nälän lisäksi voidaan vähentää myös yksinäisyyttä ja tarjota apua muihin ongelmiin.

Maailma kylässä -festivaaleilla julkaistaan raportti, joka sisältää suositukset köyhyyden vähentämiseksi.

Lauantaina 27.5. Maailma kylässä -festivaaleilla  julkaistaan Suomi ja Agenda 2030 -raportti, jossa kerrotaan Suomen nykytilanteesta kestävän kehityksen tavoitteiden toimeenpanossa ja annetaan politiikkasuosituksia. SOSTE on työstänyt raporttiin suositukset köyhyyden vähentämiseksi Suomessa. Niihin voi tutustua 27.5. eteenpäin täällä.

Tästä voit ladata tarkemman erittelyn järjestöjen köyhyyden vastaista työtä koskevista vastauksista.

Anna Järvinen

Erityisasiantuntija, SOSTE