fi | sv | eng

Järjestöillä on osaamista, jota tarvitaan juuri nyt

20.02.2018, 11:20

Väitän, että maakunta- ja sote-uudistuksen todellinen menestys konkretisoituu palvelunkäyttäjän ja ammattilaisen kohtaamisessa: Millainen palvelukokemus ihmiselle jäi? Kokiko hän, että hänen asiaansa suhtauduttiin vakavasti, tuli kuulluksi ja havaituksi ihmisenä? Ylittyikö odotukset; saiko vastausta kysymyksiin, joita itse ei osannut edes kysyä?

Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen vahvan substanssitiedon ja -taidon lisäksi yhtä tärkeitä osaamisvaatimuksia ovat osallisuus-, ohjaus- ja neuvontataidot sekä kokemus- ja vertaistiedon hyödyntäminen. Nämä tekijät ovat sosiaali- ja terveysalan järjestöjen ydinosaamista. Tunnistetaanko järjestöjen osaaminen ja sen mahdollisuudet ammatillisissa tutkinnoissa sekä täydennys- ja erikoistumiskoulutuksessa? Voisiko ammatillisessa opettajakoulutuksessa antaa valmiuksia pedagogisen järjestölähtöisen tiedon ja toiminnan hyödyntämiseen entistä enemmän?

Sosiaali- ja terveysjärjestöt itse ovat aktiivisia opiskelijoiden harjoittelupaikkojen ja projektitöiden mahdollistajia. Monissa oppilaitoksissa on perinteitä järjestöpäivän toteuttamisessa, jossa kohtaavat opiskelijat, opettajat, vapaaehtoiset ja järjestöammattilaiset. Lisäksi voi olla opintokokonaisuuksia, joissa käsitellään yhdistys- ja järjestötoiminnan roolia, laajuutta ja merkitystä. Järjestöosaamista ei kuitenkaan systemaattisesti ole sisällytetty ammatillisiin tutkintovaatimuksiin.

Järjestöosaamiseen liittyvän tietotaidon kartuttaminen onkin usein oppilaitoskohtaista tai jäänyt yksittäisen opiskelijan tai opettajan aktiivisuuden varaan. Samalla kun katseet kääntyvät järjestöjen suuntaan ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä muussa konkreettisessa auttamistyössä, on varmistettava, että jokainen alaa opiskeleva tunnistaa järjestöjen ammatillista tietoa sekä kokemustietoa hyödyntääkseen niitä työelämässä. Lapin sosiaali- ja terveysturvayhdistyksen (2017) julkaisu  antaa konkreettista näkökulmaa sosiaali- ja terveysalan koulutuksen yhteiskehittämisestä järjestöjen ja oppilaitosten kanssa.

Järjestöosaamisen sisällyttäminen opetusohjelmiin on tärkeää myös siitä syystä, että tulevat sote-ammattilaiset tunnistavat järjestöt mahdollisena työnantajana. Pelkästään järjestöjen sosiaali- ja terveyspalvelut työllistävät lähes 50 000 ammattilaista. Tämän lisäksi on laaja kirjo eri toimialojen järjestöjä, joissa on sote-alan opiskelijoille kiinnostavia työtehtäviä. Opintojen aikana osaamista voi kartuttaa myös vapaaehtoistoiminnan kautta. Opintokeskus Sivis on luonut toiminnan tueksi järjestöjen yhteisiä osaamismerkkejä, jotka jokainen järjestö voi ottaa käyttöönsä. Harrastus- ja vapaaehtoistoiminnassa hankittu osaaminen on arvokasta. Siihen on myös Suomen Partiolaiset kehittäneet osaamismerkit.

Ilmianna järjestön opetusvideo!

Sosiaali- ja terveysjärjestöissä olevan substanssi- ja elämäntilannelähtöisen ammatillisen ja kokemustiedon vahvistamiseksi tarvitaan käytännön toimia, näkyväksi tekemistä. Yksi keinoista on videot. SOSTE toteutti kolmen videon sarjan sote-järjestöistä viime marraskuussa. Erityisesti videot oli kohdennettu sosiaali- ja terveysalan opetuskäyttöön, mutta ne ovat ihan kenen tahansa vapaasti käytettävissä muissakin yhteyksissä.

Edesauttaaksemme opiskelijoiden ja järjestöissä olevan tieto-taidon kohtaamista entistä laajemmin, SOSTEn Youtube-kanavalle tullaan listaamaan eri järjestöjen olemassa olevia ohjaus- ja opetusvideoita. Ilmianna siis järjestön video yhteiseen listaan, josta niin opiskelija, opettaja tai kuka tahansa voi löytää helposti järjestölähtöistä tietoa eri sairauksista tai vammoista, ihmisryhmistä ja elämäntilanteista!

Kerro järjestösi videosta tämän linkin avulla 13.3.2018 mennessä.


Lisätietoja:

Tuula Peltoniemi

erityisasiantuntija

järjestölähtöinen auttamistyö, järjestöosaamisen vahvistaminen sosiaali- ja terveysalan koulutuksessa

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: