fi | sv | eng

Järjestöjen toimintaedellytykset on turvattava tulevaisuuden kunnassa

05.04.2017, 15:32

Perinteinen kunta-järjestöyhteistyö ja järjestöjen toimintaedellytykset ovat historiallisessa murroksessa, kun sote-uudistus siirtää osan kuntien tehtävistä maakunnille. Kunnat ovat olleet perinteisesti järjestöjen tärkeimpiä yhteistyökumppaneita.

Tulevaisuuden kunnan tulisi pystyä tarjoamaan jatkossakin toimintaedellytykset sosiaali- ja terveysjärjestöille, joita Suomessa on noin 10 000 kappaetta. Myös kuntiin jäävistä järjestöyhteistyötä tukevista rakenteista pitäisi tehdä päätöksiä pian.

SOSTE korostaa, että kuntien tuki on jatkossakin tärkeää yhdistyksille. SOSTEn järjestöbarometrin 2016 mukaan keskimääräinen toiminta-avustus järjestöille oli noin 700 euroa. Etenkin pienille yhdistyksille kunta-avustuksen merkitys on tuntuva. Toiminta-avustukset ovat pienentyneet tai loppuneet kokonaan lähes kolmanneksella järjestöistä, ja tämä on huolestuttava piirre.

”Järjestöavustukset maksavat itsensä moninkertaisesti takaisin. Riittäviä toiminta-avustuksia myöntämällä kunta mahdollistaa järjestöjen tarjoaman neuvonnan ja tuen sekä toimet joilla lievitetään yksinäisyyttä ja osattomuutta. SOSTE toivoo, että tulevaisuuden kunnassakin turvataan vahvat toimintaedellytykset sosiaali- ja terveysjärjestöille”, totesi järjestöpäällikkö Kiril Häyrinen SOSTEn ja Kuntaliiton järjestämässä järjestöjen toimintaedellytyksiä käsittelevässä tilaisuudessa 5.4.

SOSTE näkee, että järjestöystävällinen kunta tukee kansalaistoimintaa myös tarjoamalla tiloja järjestöille. Merkittävä osa järjestöistä toimii kunnan omistamissa tiloissa. Järjestöbarometri 2016:n tulosten mukaan 15 prosentilla yhdistyksistä tilakustannukset ovat kasvaneet ja kahdeksalla prosentilla aiemmin maksuttomat tilat ovat muuttuneet maksullisiksi. Kasvavat toimitilakulut ajavat järjestöt ahtaalle ja aiheuttavat huolta järjestötoimijoissa.

SOSTE jatkaa keskustelua järjestöjen toimintaedellytyksistä tulevaisuuden kunnassa mm. 3.-4.10.2017 Oulussa järjestettävässä SOSTETALK! -tilaisuudessa.

Marjo Riitta Tervonen
Erityisasiantuntija (kunta-järjestöyhteistyö, järjestöjen palvelutoiminta), SOSTE

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: