fi | sv | eng

Järjestöt laajasti mukana uudessa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnassa

18.10.2016, 10:21

Valtioneuvosto on asettanut ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan. Sen tehtävänä on ehkäistä syrjintää, käsitellä yhdenvertaisuutta koskevia kysymyksiä ja toimia tiedonvaihtokanavana.

Yhdenvertaisuusasiain neuvottelukunta korvaa aiemmin toimineen vähemmistöasiain neuvottelukunnan. Uuden neuvottelukunnan tehtävät ja kokoonpano ovat aiempaa laajemmat. Sen toimiala ulottuu kaikkiin syrjintäperusteisiin. Yhdenvertaisuuslaissa kielletyt syrjintäperusteet ovat ikä, etninen ja kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, vammaisuus, sukupuolinen suuntautuminen ja muu henkilöön liittyvä syy.

Sosiaali- ja terveysjärjestöt hyvin edustettuina

Neuvottelukunnan jäseniksi on valittu syrjinnän ehkäisemisen kannalta keskeisiä toimijoita ja viranomaisia. SOSTEn varsinaisista jäsenistä neuvottelukunnassa on edustajat Kuurojen liitosta, Kynnyksestä, Lastensuojelun keskusliitosta, Monika-naiset liitosta, Setasta, Suomen Punaisesta Rististä, Vanhustyön keskusliitosta ja Väestöliitosta. SOSTEn edustajana neuvottelukunnassa on kehittämispäällikkö Aki Siltaniemi.

Yhdenvertaisuusasioiden neuvottelukunnan puheenjohtajana toimii yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä. Jäseniä neuvottelukunnassa on 35. Se toimii yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston yhteydessä valtuutetun tukena.