fi | sv | eng

Järjestöt Satasoten ytimessä

15.02.2018, 13:49

Järjestöt on otettu mukaan Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun poikkeuksellisen hyvin. Mukaan ottamisella tarkoitan niin järjestöjen asiantuntemuksen arvostamista, varsin avointa nimityspolitiikkaa työryhmiä perustettaessa kuin aitoa vastuun antamistakin uudistuksen valmistelussa.

Olemme lähestyneet osana perustoimintaamme sekä Järjestöjen Satasote -hankkeen (maakuntamme 2.0 – hanke) työssä valmistelua kolmesta eri näkökulmasta. Ensimmäisenä ja tällä hetkellä kiireellisimpänä toimena on järjestöjen ja tulevan maakunnan välisen yhteistyörakenteen kehittäminen. Tulemme esittämään huhtikuussa maakuntavalmistelun johdolle muutamia vaihtoehtoisia malleja, joissa otetaan kantaa ainakin rahoitukseen, palveluohjaukseen, tietojohtamiseen sekä hallinnolliseen yhteistyön organisointiin. Toiseksi meidän täytyy ratkaista, kuinka järjestöjen keskinäinen, maakunnallinen yhteistyö organisoidaan. Itse näen, että Satakunnan Järjestöyhteistyöryhmä JYTRYn pohjalta tulee muodostaa edustuksellinen järjestöjen toimielin, joka voi toimia koko maakunnan järjestökentän edustajana suhteessa tulevaan maakuntaan ja myös kuntiin.

Kolmas tämän hetken painopistealueemme on järjestötoiminnan kehittäminen. Tavoitteemme on, että kaikesta yleishyödyllisestä järjestötoiminnasta muodostuu maakunnallinen, selkeästi kuvattu ja maantieteellisesti kattava kokonaisuus. Olenkin erityisen ylpeä ja iloinen maakunnan päihde- ja mielenterveysjärjestöistä, jotka ovat lähteneet laajentamaan toimintaansa uusille paikkakunnille tavoitteena maantieteellisesti tasa-arvoinen järjestölähtöisten palvelujen kokonaisuus koko maakuntaan vuonna 2019.

Vaikka Satakunnassa voikin olla monesta asiasta iloinen, huolenaiheitakin on. Monet järjestöt eivät kykene kehittämään omaa myytävää palveluaan, vaikka valinnanvapauden myötä mahdollisuudet palvelutuotantoon paranevat merkittävästi. Järjestöpalveluista tulisi mielestäni muodostaa vähintään maakuntatasoisia kokonaisuuksia, jotka voisivat tarjota monipuolisia, voittoa tavoittelemattomia ja asiakaslähtöisiä palvelupaketteja.  Järjestötoiminnan luonteen ja moninaisuuden ymmärrystä maakunnissa tulee myös lisätä – ei ole ihan sama, puhummeko vapaaehtoisuuteen perustuvasta ruohonjuuritason toiminnasta vai miljoonien liikevaihdolla tapahtuvasta palvelutuotannosta. Kaiken tämän lisäksi toivon järjestöille erityisesti rohkeutta ja ahkeruutta pohtia tulevaa rooliaan ja tehdä siihen liittyen uusia ehdotuksia – sekä maakuntavalmistelulle, että toisille järjestöille. Tulevaisuuden kannalta tärkeitä rakenteita suunnitellaan nyt, mutta ne eivät synny tyhjästä. Nyt on enemmän kuin otollinen aika hakea järjestötoiminnalle se paikka, joka sille voi kuulua.

Milja Karjalainen
toiminnanjohtaja, Satakunnan yhteisökeskus

Kommentointi

Otsikko:
Nimi:
Kommentti: