fi | sv | eng

Järjestöt sote- ja maakuntauudistuksen rakentajina

17.02.2017, 11:48

Sote-uudistusta maakunnissa tekevät järjestötoimijat kokoontuivat Tampereelle 16.2. keskustelemaan roolistaan ja tehtävistään uudistuksessa.

Ensimmäistä kertaa järjestetyssä tilaisuudessa maalattiin kuvaa järjestöistä muuttuvassa toimintaympäristössä ja keskusteltiin siitä, miten sote-uudistus vaikuttaa järjestöjen toimintaedellytyksiin.

Keskeisinä viesteinä nousivat järjestöjen toiminnan monimuotoisuus ja sen ymmärrys myös maakunnallisessa valmistelussa. Järjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen ja sen puolesta puhuminen ovat järjestöjen yhteinen tärkeä tehtävä.

SOSTEn pääsihteeri Vertti Kiukas toi puheenvuorossaan esille, kuinka esimerkiksi paikallisille sote-järjestöille on iso ja tärkeä kysymys, miten käy kuntien järjestöavustuksille. Kiukkaan mukaan kunnat ovat jatkossakin luontevia ja läheisiä kumppaneita vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa tarjoaville järjestöille. Toisaalta järjestöjen pitkät perinteet hoidon ja hoivan kehittämisessä ovat voimavara, jota on ehdottomasti hyödynnettävä ihmislähtöisten palveluketjujen suunnittelussa maakuntatasolla.

Kiukkaan mukaan järjestöillä onkin nyt tämä kevät aikaa vaikuttaa siihen minkälainen sote-laki säädetään. Järjestöillä on mahdollisuus muun muassa vaikuttaa lausuntoihin, joita kunnat, maakuntaliitot sekä sairaanhoitopiirit antavat. ”Kertokaa kunnallisille päättäjille omia tuntojanne”, Kiukas kiteytti.

SOSTEn johtaja Anne Knaapi maalasi kuvaa järjestötoiminnan luonteesta aina vertaistuesta markkinaehtoiseen toimintaan. Järjestöille keskeisiä kysymyksiä on ihmisen/asiakkaan pitäminen uudistuksen keskiössä. Järjestöille tärkeää on myös hyvinvointia ja terveyttä edistävän työn tukeminen sekä toimintansa asemointi osana maakuntien palveluekosysteemejä.

Knaapin mukaan myös järjestötoimijoiden on mietittävä ja tehtävä uudella tavalla. ”Järjestöjen on pidettävä huolta omasta joukkueestaan eli kaikista järjestötoimijoista eri työryhmissä ja vaikuttamistyössä”, Knaapi korosti.

Tilaisuudessa SOSTEn johtaja Timo Lehtinen valotti Järjestöbarometriin vastanneiden järjestöjen tuntoja uudistuksesta, järjestöjen toiminnan volyymiä sekä avasi keskeisiä vaikuttamistyön tapoja. Satakunnan yhteisökeskuksen toiminnanjohtaja Milja Karjalainen kertoi puolestaan järjestöjen vaikuttamistyöstä Satakunnan sote- ja maakuntauudistuksessa.

SOSTEn erityisasiantuntijat Jaana Joutsiluoma ja Minttu Ojanen esittelivät Innokylä-työtilaa, joka tulee toimimaan maakunnallisten sote-järjestötoimijoiden tiedonvaihdon ja keskustelujen alustana.

Tilaisuus keräsi Tampereelle yli 50 järjestötoimijaa. Lähetyksen seuraamista varten oli järjestetty kisakatsomot myös Pohjois-Pohjanmaalle ja Lappiin. Voit katsoa Youtube-tallenteen tilaisuudesta Järjestöt maakuntien ja sote-uudistuksen rakentajina ja palata tunnelmiin Twitterissä häsällä #järjestösote.

Ulla Kiuru
erityisasiantuntija, SOSTE