fi | sv | eng

Järjestöt, vaikuttavuus & raha: opas SROI-arviointimenetelmästä järjestöille

01.02.2017, 08:50

SROI eli Social Return on Investment -menetelmä on yksi hyvä vaihtoehto järjestöjen toiminnan taloudelliseen arviointiin. SOSTE on toimittanut oppaan, joka esittelee menetelmän perusteet ja johdattelee yleisemmin taloudellisen arvioinnin maailmaan.

Järjestöjen työn tulosten näkyväksi tekeminen on yhä tärkeämpää. Kun yhteiskunnassa taloudelliset resurssit ovat aiempaa niukemmat ja rahoittajat peräävät rahoilleen todennettua vastinetta, järjestöiltäkin vaaditaan jatkuvasti toiminnan vaikutusten osoittamista.

Erilaiset arvioinnin ja kustannusvaikuttavuuden osoittamisen menetelmät ja työkalut tulevat tällöin tarpeeseen. SROI on yksi tällainen menetelmä.

Juha Klemelän kirjoittamassa oppaassa käydään järjestöesimerkkejä hyödyntäen läpi SROI-arvioinnin eri vaiheet. Esimerkit osoittavat, että menetelmä taipuu monenlaisten järjestöjen ja monenlaisen toiminnan arviointiin.

SROI yhdistää arviointitutkimuksen, sosiaalisen tilinpidon sekä kustannus-hyötyanalyysin elementtejä. Siinä rahalla ilmaistu vaikuttavuus suhteutetaan sen tuottamisen kustannuksiin, jolloin toiminnan kustannuksia ja hyötyjä voidaan punnita johdonmukaisesti. Tulosten rahallistaminen ja kustannus-hyötysuhteen laskeminen SROI-analyysilla tuottavat informaatiota, josta voi olla hyötyä niin oman toiminnan jäsentämisessä ja ohjaamisessa kuin kommunikoinnissa sidosryhmien, erityisesti rahoittajien kanssa.

Oppaan julkaisemisen lisäksi SOSTE järjestää koulutuksia SROI-arviointimenetelmästä koulutuskiertueellaan ympäri Suomea. Kouluttajina toimivat oppaan tekijä Juha Klemelä ja taloudelliseen arviointiin perehtynyt erityisasiantuntija Antti Pelto-Huikko SOSTEsta.

SOSTEn taloudellisen arvioinnin verkosto kokoaa yhteen aiheesta kiinnostuneet järjestötoimijat.

Lue SROI-opas maksutta verkossa.