fi | sv | eng

Selvitys järjestöjen tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista

Julkaisussa esitetään maassamme ainutlaatuisella tavalla kokonaiskuva järjestöjen ja säätiöiden sekä niiden omistamien yhtiöiden koko maassa tuottamista sosiaali- ja terveyspalveluista.

Selvitys osoittaa, että sosiaali- ja terveysjärjestöjen kattojärjestön SOSTEn jäsenet ovat merkittäviä palveluntuottajia sen lisäksi, että ne vastaavat suuresta osasta ongelmia ehkäisevää ja kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia edistävää toimintaa.

Lue uutinen aiheesta.
Lataa selvitys. (PDF,190 kt).

Sosiaalibarometri

Kahden vuoden välein toteutettava Sosiaalibarometri kertoo, mitä palveluista vastaavat johtajat, kuten sosiaali- ja terveysjohtajat ja Kelan aluejohtajat ajattelevat omasta toimialastaan ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometrillä on omat ajankohtaiset erityisteemansa.

Lue lisää

SOSTE suosittelee -sarja

Barometrien tulosten perusteella SOSTE suosittelee toimenpiteitä. Lue tiiviit johtopäätökset päätöksenteon tueksi.

Lue lisää

Sosiaali- ja terveysyhdistysten vuosikymmen

Järjestöbarometrin erillistarkastelussa kuvataan soteyhdistyskentän muutoksia vuosina 2005-2014. 

Uusia yhdistyksiä rekisteröidään edelleen runsaasti. Kymmenen viime vuoden aikana niitä on rekisteröity vuodessa yhtä paljon tai jopa enemmän kuin 1900-luvulla keskimäärin. 

Lue lisää

Yhdistysten hyvä hallintotapa - suositus

Uudet yhdistysten hyvän hallinnon suositukset antavat käytännön vinkkejä ja neuvoja yhdistysten arkiseen hallintoon. Kolmen kattojärjestön yhdessä tuottama suositus on tarkoitettu laajasti koko yhdistyskentän käyttöön.

Lue lisää

Hyvinvointitalous

Miten ihmisten hyvinvointiin ja talouteen liittyvät tavoitteet sovitetaan yhteen? Mitä ovat hyvinvointi-investoinnit? Miten hyvinvoinnin ja talouden suhdetta pitäisi mitata? Onko hyvinvointitalous käsite, jonka avulla hyvinvointivaltio päivitetään ajan tasalle?

28 asiantuntijaa pohtii näitä ja monia muita kysymyksiä eri tieteenalojen näkökulmista SOSTEn uudessa julkaisussa. Tuhti käsikirja kaikille hyvinvoinnista ja taloudesta päättäville!

Lue lisää

Arvioiva toimintakulttuuri järjestöarkeen

Opas antaa eväitä arvioivan toimintakulttuurin rakentamiseen. Se sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä sosiaali- ja terveysjärjestöjen kokonaistoiminnan arviointikäytännöistä.

Opas on tarkoitettu kaikille järjestöissä työskenteleville ja arvioinnista kiinnostuneille.

Lue lisää >>

Järjestöbarometri

Järjestöbarometri kertoo sosiaali- ja terveysjärjestöistä: niiden yhteiskunnallisesta roolista, toiminnasta, toimintaedellytyksistä sekä muutoksista ja tulevaisuuden haasteista.

Vuoden 2014 erityisteemana on sosiaali- ja terveysjärjestöjen vaikuttamistoiminta.

Lue lisää

Hyvivoinnin edistäminen

Hyvinvointia käsittelevissä julkaisuissa löytyy tietoa esimerkiksi terveyden edistämisestä eri ympäristöissä, hyvinvoinnin rakenteista ja sosaalisesti kestävästä kehityksestä. 

Nämä julkaisut ovat pääosin perustajajärjestöjen tuottamia.

Lue lisää

Järjestötoiminnan kehittäminen

Löydä tietoa järjestöjen kehittäjille ja tukea työhösi. Huomaa myös arviointia tukevat oppaat ja apuvälineet.

Lue lisää

Julkaisut

SOSTE tuottaa tietoa vaikuttamis- ja asiantuntijatyön tueksi.

Tavoitteena on tuottaa, jalostaa ja tulkita ajankohtaista tietoa, joka palvelee erityisesti sosiaali- ja terveysjärjestöjä.


 Uusimmat julkaisut


Tilaa julkaisuja