fi | sv | eng

Historiskt stora förändringar

Förord Organisationsbarometer 2016

Vertti Kiukas
generalsekreterare
SOSTE Finlands social och hälsa rf

Social- och hälsovårdsorganisationernas omvärld och arbetsfält genomgår en historiskt genomgripande omvandling. Penningautomatföreningen RAY, som finansierar organisationernas verksamhet och som organisationerna själva grundat, fusioneras i början av nästa år med de två andra spelbolagen Veikkaus och FinToto till ett nytt bolag. Det nya bolaget är bättre rustat att svara mot den utländska konkurrens som gör fusionen nödvändig. Fusionen genomförs visserligen på villkor som för social- och hälsovårdsorganisationerna delvis är ojusta.

Fusionen påverkar inte organisationernas understödssystem åtminstone omedelbart, men bakom hörnet väntar förändringar även i det. Så länge de förändringarna låter vänta på sig lever organisationerna i ovisshet. Det ligger inte i någons intresse.

Förutom spelbolagens fusion hör vårdreformen enligt barometern till organisationernas största framtidsbekymmer. Även den är förknippad med många osäkerhetsmoment.

Organisationernas traditionella kommunpartnerskap upphör i serviceproduktionen och även sjukvårdsdistrikten försvinner. Vad åter beträffar främjandet av hälsa och välfärd, den enda uppgift som kvarstår hos kommunerna, tycks ingen riktigt veta någonting. I kommunallagen borde ingå en klar skrivning enligt vilken kommunens grundläggande uppgift i framtiden är att främja välfärd. Behovet av en välfärdskommun är starkt och kloka kommuner ser i organisationerna en allt viktigare partner och företrädare för kommuninvånarnas vardag. Barometern berättar hur organisationerna idag ser på sitt samarbete med kommunerna. Deras synpunkter ger en fingervisning om hur samarbetet kan utvecklas.

Organisationerna bör skapa goda och fungerande kontakter även med de framtida landskapen. I varje landskap behövs en delegation för organisationsärenden. I social- och hälsovården behövs dessutom sådana egna mekanismer som gör brukarens röst hörd i planeringen, både direkt och via organisationerna. I annat fall blir serviceproduktionen inte brukarvänlig och varken kvaliteten eller effektiviteten bättre. I festtalen står klienten i fokus; så bör det förhålla sig även i praktiken.

Den enorma omställningen ställer organisationernas ledning inför en stor utmaning: hur ska den föränderliga omvärlden pejlas, hur ska organisationens verksamhet anpassas? Specialtema för denna Organisationsbarometer är för första gången organisationernas ledning och personalfrågor.

Det andra specialtemat är organisationernas framtid. Mitt i all förändring är organisationerna ändå starkt tillitsfulla: en majoritet av svarsgivarna ser exempelvis den ökande multikulturaliteten i samhället som en möjlighet. Organisationerna är flexibla och lever i tiden.

En förändring är en möjlighet, men bara om den sker kontrollerat. SOSTE gör sitt bästa för att det ska finnas arenor där organisationerna och deras partners kan utvecklas gemensamt.

Denna Organisationsbarometer ser väldigt annorlunda ut i jämförelse med sina föregångare, med början från den första barometern för tio år sedan. Under dessa år har världen blivit allt mer visuell och de texter som beskriver den allt kortare. Socialbarometern bygger fortfarande på vetenskaplig kunskap och denna publikation är en forskningsrapport. För att barometern också ska locka nya läsare som vill fördjupa sig i dessa frågor har vi infört intervjuer och fotografier som skildrar organisationsarbetet i hela dess bredd.

Läs slutsatser och rekommendationer (PDF, 1 Mt).