fi | sv | eng

Monikulttuurisuus ei ole uhka

Aarne Kiviniemi
johtaja, Sininauhaliitto ja Sininauhasäätiö,
hallituksen puheenjohtaja Sininauha Oy

´Arska´ on ihminen, jota varten Sininauhaliitto on olemassa. Hänestä puhutaan säästötalkoissa palveluiden hevijuuserina. Me päihdetyötä tekevät tunnemme hänet ihmisenä, yksilönä kaikkine piirteineen.

Arska ei mieti, kenen tuottamaa hänen saamansa apu on – olipa kyse palvelu- tai kansalaistoiminnasta. Toiset auttajat ovat palkattuja, toiset vapaaehtoisia. Arskalle he ovat vain erilaisia ihmisiä, joilta saadun avun on toimittava yhteen hänen arjessaan. Ei pidä tarkastella eri toimijoiden palveluita vaan erilaisista toimijoista syntyvää kokonaisuutta ja myös kansalaistoiminnan merkitystä Arskan hyvinvoinnille.

Koska Arskan elämä ei jakaudu sektoreihin, järjestöjen pitää avata itsensä eri suuntiin, myös eri alan järjestöjen suuntaan ja tehdä yhteistyötä. Järjestöt eivät saisi olla tiukasti sektoroituneita. Vastakkainasettelu järjestöjen ja yritysten välillä ei ole tätä päivää. Se ei tuota Arskoille mitään hyvää. Sote-ratkaisu tulee rakentaa ihmisen näkökulmasta Arskat edellä, ei järjestelmät ja organisaatioiden tai ammattikuntien edut edellä.

Järjestöjen täytyy osoittaa toimintansa vaikutuksia ja pukea vaikuttavuus oikeaan muotoon: jos haluaa päästä kuntien palvelumarkkinoille, myös taloudellinen vaikuttavuus ja laatu pitää osoittaa. Vapaaehtois- ja kansalaistoiminnassa logiikka on toinen.


"Järjestöjen pitää pysytellä juurillaan: olla olemassa niitä ihmisiä varten, joita ne auttavat."


Arskojen asialla olevat järjestöt pärjäävät aina. Niitä tarvitaan myös tulevaisuudessa. Järjestöjen pitää pysytellä juurillaan: olla olemassa niitä ihmisiä varten, joita ne auttavat. Koko ajan pitää katsella kriittisesti omaa toimintaansa: sellaiset rönsyt pois, jotka eivät auta Arskaa.

Kansainvälinen muuttoliike on lisääntynyt ja tuonut uusia ihmisiä Suomeen. Monet järjestöt ovat lähteneet ripeästi auttamaan tulijoita. Ne pystyvät liikkumaan ketterästi uudessa tilanteessa, monikulttuuristuvassa yhteiskunnassa. Myös maahanmuuttajilla on elämänhallinnan ongelmia, kun taustalla on esimerkiksi sotatraumoja ja uutta elämää joutuu rakentamaan uudessa kulttuurissa uudella kielellä, löytää asunto ja työllistyä. Monilla järjestöillä on valmiita konsepteja elämänhallinnan tukemiseen. Järjestöjen toiminta on avointa kaikille, yhtä lailla maahanmuuttajille. Monikulttuurisuus ei ole järjestöille uhka.