fi | sv | eng

Valinnanvapaus voi tuoda hyvää

Jyrki Pinomaa
toimitusjohtaja
Aspa-säätiö

Aspa tuottaa asumispalveluita erityisryhmille kuntien kumppanina. Kun sote-uudistus vähentää palveluiden järjestäjät 300 kunnasta 18 maakuntaan, yhteydenpito kumppaneihin helpottuu. Palveluista voi tulla yhdenvertaisempia eri puolilla maata.

Asukkaan täysi osallisuus, vaikutusmahdollisuudet elämäänsä ja yksilöllinen avun ja tuen saanti ovat ydinasioita. Vaikka palvelumme tuottaa osakeyhtiö, emme myy kaikille niin paljon kuin suinkin. Jos asukas selviytyy itse, ei asioita tehdä hänen puolestaan. Omien kykyjen saaminen käyttöön on osallisuutta.

Jos palveluja koskevat päätökset tehdään kaukana ja erityisosaamisen yksiköt ovat kaukana, yksilöllinen apu ja osallisuus voivat vaarantua. Myös etäkommunikointi ja asiantuntijoiden liikkuminen asiakkaiden luo ovat keinoja tuoda erityisasiantuntemusta asukkaille.

Sosiaali- ja terveydenhuollon integraatio on välttämätöntä: kun ihminen tarvitsee niitä molempia, työntekijöiden pitää keskustella keskenään, jotta kokonaisuus palvelee ihmistä. Sote-uudistuksessa on keskitytty liikaa terveyspalveluihin.

Asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen on järjestöille hyvä asia, kunhan varmistetaan, että on vaihtoehtoja. Valintatilanteessa järjestöt erottautuvat laatutekijöillä. Kilpailutukset vievät kaikilta osapuolilta valtavasti resursseja eikä niillä saada laadukkaita palveluita. Kun talouspaineet ovat kaikilla kovat, kilpaillaan vain hinnalla.


"Jotta valinnanvapaus toimisi, erilaisia vaihtoehtoja pitää olla tarjolla."


Jos yritysten keskittyminen jatkuu, palveluiden laatu huononee. Jos taas uudistus takaa pienten yritysten ja järjestöjen toiminnan, syntyy laatua ja aitoa valinnanvapautta.

Kaikki ihmiset pystyvät tekemään valintoja. Minulla on kaksi vaikeavammaista poikaa. Koska he eivät puhu, heistä on vaikea ottaa selkoa, mutta siihen on tapoja. He pystyvät valitsemaan, kun vaihtoehtoja tarjotaan. Myös läheisiä on syytä kuulla.

Sote-uudistuksella pitää taata ihmisten yksilöllinen avun ja tuen saanti. Se on pitkällä aikavälillä myös edullisinta. Ihmisten kategorisointi ei koskaan osu oikeaan.

Nyt tehdään rakenneuudistusta. Sillä ei muuteta asenteita. Pahimmillaan järjestelmäehtoinen toiminta jatkuu, mutta voimme myös luoda ihmistä palvelevan, sujuvan, ketterän ja kustannuksia säästävän järjestelmän. Menee vuosia ennen kuin se toimii, mutta joskus on aloitettava ja puskettava eteenpäin. Nykyjärjestelmä ei ole hyvä ja se on kallis.

Palvelujärjestelmän muutos voi viedä huomion pois ihmisen avunsaannin parantamisesta, kun poliitikot ja työntekijät keskittyvät puolustamaan asemaansa. Olen kuitenkin havainnut, että eri puolilla maata syntyvillä sote-alueilla halutaan oikeasti tehdä kunnollista työtä, Jyrki Pinomaa sanoo.