fi | sv | eng

Vielä enemmän kuntayhteistyötä!

Ilkka Väisänen
tiedottaja
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry

”Yhdistyksemme toimii Helsingissä ja kuuden paikallisyhdistyksen kautta muualla Uudellamaalla. Yhteistyö kuntien kanssa on meille tärkeää: saamme avustuksia eri tarkoituksiin ja annamme kaupungille monenlaista asiantuntija-apua.

Helsingissä tuotamme kaupungin tiedotuslehden ääniversioksi. Teemme kaupungille ehdotuksia liikennevalojen uusista ääniopasteista. Olemme neuvotelleet kaupungin ja yrittäjien kanssa mainostelineiden sijoittelusta ulkotiloissa niin, että ne eivät haittaisi liikkumista. Meillä on edustaja kaupungin vammaisneuvostossa.

Kuntien yleisavustusten määrä tuntuu vähentyneen vähän joka kunnassa ja se on ollut suunta jo pitempään. Helsingissä yleisavustuksemme puolittui 10 000 eurosta 5 000 euroon viime vuodesta. Yleisavustuksen lisäksi saamme sosiaali- ja terveyslautakunnalta avustusta näkövammaisten kohtaamispaikan Pengertuvan pyörittämiseen. Siellä kokoontuu muun muassa vertaistukiryhmiä.

Näkövammaiset saavat kaupungilta avustusta myös liikuntaan: Parhaimmillaan Näkövammaisten liiton Iiris-keskuksessa on useita liikuntaryhmiä päivässä, kuntosaliharjoittelua, vesijumppaa ja sokkopingistä. Liikunnalla pystyy kehittämään tasapainoa, mikä helpottaa kulkemista kaupungilla.

Kunta-avustusten lisäksi RAY:n avustukset ovat pienentyneet. Vuonna 2014 yhdistyksessä jouduttiin käymään YT-neuvottelut. Työt loppuivat kolmelta.

Kuntayhteistyö on avustusten vähenemistä lukuun ottamatta hyvää. Kunnat eivät ole esimerkiksi tilavuokrien korotuksilla vaikeuttaneet yhdistysten toimintaa. Pystymme kehittämään toimintaamme omista lähtökohdistamme ja kunnat tukevat meitä tässä.


"Kunnat voisivat käyttää järjestöjen asiantuntemusta enemmän hyödyksi."


Kuntapuoli tuntuu vähän kasvottomalta, henkilökohtaisia kontakteja on vähän. Joitain yhteisiä foorumeita järjestöjen kanssa voisi olla. Yleensä sitä vaan soittaa kaupungin vaihteeseen ja saa jonkun virkamiehen langan päähän.

Kun on jo ”hakuperinnettä”, löytää kaupungin monipolvisilta verkkosivuilta tiedot avustusten hakemiseksi. Uudelle järjestölle voi olla vaikeaa löytää tietoa.

Näkövammaisten liitto on testannut suurimpien kuntien nettisivujen esteettömyyttä. Niistä parhaat olivat keskinkertaisia ja loput välttäviä tai huonoja. Esimerkiksi tällaisissa asioissa kunnat voisivat käyttää enemmän järjestöjen asiantuntemusta hyödyksi.