fi | sv | eng

Yhdessä jäsenten kanssa

Eila Okkonen
toiminnanjohtaja, Muistiliitto

Muistiliitossa yhteistyö operatiivisen johdon ja luottamushenkilöjohdon välillä on erittäin hyvää. Yhteistyö hallituksen puheenjohtajan kanssa kannattaa rakentaa huolellisesti. Siitä lähtee toimiva yhteistyö.

Hallituksen johtopaikoilla on kansanedustajia eri puolueista. Valtuuston puheenjohtajaksi valitaan tunnettu vaikuttaja, joka avaa ovia eri suuntiin. Valtakunnallisten päättäjien valitseminen luottamushenkilöiksi on yksi liiton vaikuttamistyön onnistuneista keinoista.

Hallitus on moniammatillinen. Siinä on Muistiliiton jäsenyhdistyksissä toimivia asiantuntijoita sosiaali- ja terveydenhuollosta, koulutuspuolelta mutta myös hallinnon ja kaupallisen alan asiantuntijoita. Moni jäsenistä on muistisairaan omainen. Asiantuntijajäsenenä on muistisairas ihminen.

Hyvä yhteistyö luottamushenkilöiden kanssa on yhteistä sparrausta. Hallitus on hyvin keskusteleva. Toimimme Yhdistyksen hyvä hallintotapa -suosituksen mukaan. Kokemus on osoittanut, että hallituksen jäsenten toimiminen hyvin operationaalisissa kysymyksissä sekoittaa toimintaa sekä valta-ja vastuusuhteita. Nyt valta- ja vastuukysymykset ovat selvät.


”Yhteistyö hallituksen puheenjohtajan kanssa kannattaa rakentaa huolellisesti.”


Yhdistyksillämme on yhteinen suunta. Tärkeää on elävä yhteys jäsenyhdistyksiin. Asiat pitää tehdä yhdessä jäsenistön kanssa tasavertaisina toimijoina: ei ylhäältä alas eikä alhaalta ylös.

Olemme saaneet päätökseen onnistuneen strategiaprosessin, jossa mukana olivat niin jäsenistö, muistisairaiden omaiset, toimiston työntekijät kuin luottamushenkilötkin. Strategiatyön edetessä tehtiin kysely myös muistisairaille ihmisille, jotta varmistuimme siitä, että menemme oikeaan suuntaan. Siihen saatiin yli 200 vastausta.

Muistiliittoon on helppo saada luottamushenkilöitä, mutta joillain 44 jäsenyhdistyksestämme on tässä vaikeuksia. Samat ihmiset yrittävät pitää yhdistystä pystyssä ja hakea mukaan uutta verta.

Johtamisessa hankalaa on joskus priorisointi, koska muistiasiat ovat suuri yhteiskunnallinen kysymys ja meillä olisi valtavasti tehtävää. Kaikkeen emme pysty tarttumaan. Pitää varoa, etteivät yhdistysten ja liiton väki väsy työn alle. Ihmiset tekevät järjestötyötä intohimolla. Työ voi viedä mennessään. Sille pitää vetää rajat, mutta intohimoa ja tulisieluisuuttakin tarvitaan.