fi | sv | eng

Sosiaalibarometri

Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksista

Sosiaalibarometri on tehty vuosittain vuodesta 1991. Nopealla aikataululla tehtävä tutkimus on kertonut, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometri käsittelee ajankohtaisia teemoja. Sosiaalibarometri tehdään joka toinen vuosi, vuorovuosina Järjestöbarometrin kanssa.

SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan ja sote-palveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta.

Ajankohtainen barometri löytyy alta. Katso myös edelliset Sosiaalibarometrit. Käytä somessa tägiä #sosiaalibaro.


Sosiaalibarometri 2017

Vuoden 2017 Sosiaalibarometri julkaistaan 12.6. Sen teemoja ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus, perustoimeentulotuen Kela-siirto, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut, eriarvoisuus, tulonsiirtojärjestelmän kehittäminen ja työllisyyspolitiikka.

Arvioita teemoista kerätään sosiaali- ja terveysjohtajilta, TE-johtajilta, Kelan johtajilta ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Lisäksi kysyimme perustoimeentulotuen Kela-siirrosta ensimmäistä kertaa Kelan etuusratkaisijoilta ja palveluneuvojilta.

Kevään aikataulua tahdittaa useampi välietappi ennen Sosiaalibarometri 2017:n julkistusta.

  • Katso ennakkotulokset sote-uudistusteemasta, mitkä julkistettiin Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 28.-29.3.
  • Ennakkotulokset toimeentulotuen perusosan siirrosta Kelaan julkistetaan Kela 80 -juhlaseminaarissa 26.4.

Sosiaalibarometri 2017: Kela-siirron tulokset

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometrin mukaan toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtyminen Kelalle on madaltanut hakijoiden kynnystä hakea tukea. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikista Sosiaalibarometrin vastaajaryhmistä. Asiaa kysyttiin Kelan johtajilta, Kelan toimeentulotuen ratkaisu- ja palveluasiantuntijoilta ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Lue uutinen tuloksista.

Arvioita 1.1.2017 voimaanastuneesta perustoimeentulotuen Kela-siirrosta kysyttiin sosiaali- ja terveysjohtajilta, Kelan johtajilta, Kelan toimihenkilöiltä (etuuskäsittelyn ja asiakaspalvelun työntekijät) ja sosiaalityöntekijöiltä. Aineisto kerättiin vuoden 2017 alussa.

Valtaosa vastaajista pitää perustoimeentulotuen siirtämistä Kelaan oikeana ratkaisuna. Kelan johtajista lähes kaikki (99 %) tukevat ratkaisua. Sosiaali- ja terveysjohtajista 81 prosenttia, Kelan toimihenkilöistä 72 prosenttia ja sosiaalityöntekijöistä 70 prosenttia pitää päätöstä oikeana. Viime vuoteen verrattuna muutokset uudistuksen hyväksyttävyydessä ovat melko vähäisiä.

Sosiaalityöntekijöiden arviot toimeentulotukeen liittyvästä yhteistyöstä ovat huomattavasti Kelan johtoa kriittisempiä. Sosiaalityöntekijöistä 16 prosenttia ilmoittaa, että yhteistyö sujuu jossain määrin huonosti, kun Kelan johtajilla vastaava osuus on 3 prosenttia. Sosiaalityöntekijöistä kolmannes (32 %) ilmoittaa yhteistyön sujuvan hyvin. Yksi kolmesta (34 %) Kelan toimihenkilöstä on sitä mieltä, että sosiaalihuollon ja Kelan välinen toimeentulotukiyhteistyö sujuu melko huonosti tai erittäin huonosti. Yhteistyön sujumisesta hyvin raportoi hieman pienempi osuus Kelan toimihenkilöistä (28 %).

Sosiaalibarometrin vastaajat pitävät hakemiskynnyksen madaltumista laajasti todennäköisenä. Sosiaalityöntekijöiden osalta hakemiskynnyksen pienentymistä pitää todennäköisenä 79 prosenttia vastanneista, mikä on kuusi prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuosi sitten. Sen sijaan Kelan johtajat ja toimihenkilöt ovat lähes yksimielisiä asiassa, kun 98 prosenttia pitää toimeentulotuen hakukynnyksen pienentymistä todennäköisenä.

Sähköisten asiointimahdollisuuksien parantumiseen uskoo 96 prosenttia Kelan johtajista ja 92 prosenttia Kelan toimihenkilöistä. Sosiaalityöntekijöistä asiaa pitää todennäköisenä 86 prosenttia.

Lähes kolmannes (31 %) sosiaalityöntekijöistä ja kaksi viidestä (40 %) Kelan toimihenkilöistä katsoo, että asiakkailla on ollut paljon epätietoisuutta siitä, mihin toimeentulotukihakemus jätetään. Vastaajista noin joka kuudes (14—15 %) arvioi, että epätietoisuutta ei olisi ollut lainkaan.

Neljä viidestä (78 %) sosiaalityöntekijästä pitää todennäköisenä, että Kela-siirto heikentää heikompiosaisten asemaa. Vastaava osuus (82 %) Kelan johtajista pitää asiaa epätodennäköisenä. Kelan toimihenkilöistä 45 prosenttia pitää todennäköisenä heikoimmassa asemassa olevien aseman heikentymistä ja epätodennäköisenä 37 prosenttia.

Kelan johtajista yksi neljästä (24 %) pitää todennäköisenä, että Kela-siirron myötä toimeentulotuen asiakkaat jäävät aiempaa useammin vaille mahdollisesti tarvitsemaansa sosiaalityön tukea. Sosiaalityöntekijöistä 82 prosenttia on tätä mieltä. Lisäksi Kelan toimihenkilöistä lähes kaksi kolmesta (61 %) pitää todennäköisenä, että Kela-siirto heikentää sosiaalityön tarpeessa olevan asiakkaan pääsyä sosiaalityön piiriin.

Sosiaalityöntekijöistä alle puolet (43 %) pitää todennäköisenä, että asiakkaiden luukulta toiselle ohjaamisen tarve vähenee. Kelan johtajien enemmistö (88 %) on mieltä, että Kela-siirto vähentää tarvetta asioida luukulta toiselle. Kelan toimihenkilöistä noin puolet (49 %) pitää luukulta toiselle asioinnin vähenemistä todennäköisenä ja 44 prosenttia pitää sitä epätodennäköisenä.

Lue lisää


Uutisia Sosiaalibarometri 2017:stä

26.4. Sosiaalibarometri: Toimeentulotuen Kela-siirtoa kannatetaan ongelmista huolimatta

31.3. Sosiaalibarometrin sote-kriittiset tulokset kiinnostivat mediaa

28.3. Sosiaalibarometri 2017: Sote-uudistus ei vähennä eriarvoisuutta

23.3. SOSTE: Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun

24.1. Sosiaalibarometri 2017 tuottaa pikavauhtia arvioita meneillään olevista uudistuksista