fi | sv | eng

Sosiaalibarometri

Ajankohtainen arvio hyvinvoinnista, palveluista ja palvelujärjestelmän muutoksista

Sosiaalibarometri on tehty vuosittain vuodesta 1991. Nopealla aikataululla tehtävä tutkimus on kertonut, mitä palveluista vastaavat johtajat kuntien sosiaali- ja terveystoimessa sekä paikallistason Kelan ja TE-palveluissa ajattelevat oman toimialansa ja ihmisten hyvinvoinnin kehityksestä.

Vuosittain toistuvien kysymysten lisäksi kunkin vuoden barometri käsittelee ajankohtaisia teemoja. Sosiaalibarometri tehdään joka toinen vuosi, vuorovuosina Järjestöbarometrin kanssa.

SOSTE tutkii sosiaali- ja terveyspolitiikan ja sote-palveluiden tilaa ja ennakoi niiden muutoksia ihmisten hyvinvoinnin ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen näkökulmasta.

Ajankohtainen barometri löytyy alta. Katso myös edelliset Sosiaalibarometrit. Käytä somessa tägiä #sosiaalibaro.


Sosiaalibarometri 2017

Vuoden 2017 Sosiaalibarometri julkaistaan 12.6. Sen teemoja ovat sosiaali- ja terveyspalveluiden kokonaisuudistus, perustoimeentulotuen Kela-siirto, sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksut, eriarvoisuus, tulonsiirtojärjestelmän kehittäminen ja työllisyyspolitiikka.

Arvioita teemoista kerätään sosiaali- ja terveysjohtajilta, TE-johtajilta, Kelan johtajilta ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Lisäksi kysyimme perustoimeentulotuen Kela-siirrosta ensimmäistä kertaa Kelan etuusratkaisijoilta ja palveluneuvojilta.

Kevään aikataulua tahdittaa useampi välietappi ennen Sosiaalibarometri 2017:n julkistusta.

  • Katso ennakkotulokset sote-uudistusteemasta, mitkä julkistettiin Sosiaali- ja terveyspolitiikan päivillä 28.-29.3.
  • Ennakkotulokset toimeentulotuen perusosan siirrosta Kelaan julkistetaan Kela 80 -juhlaseminaarissa 26.4.

Sosiaalibarometri 2017: Kela-siirron tulokset

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n Sosiaalibarometrin mukaan toimeentulotuen perusosan maksatuksen siirtyminen Kelalle on madaltanut hakijoiden kynnystä hakea tukea. Tätä mieltä on selvä enemmistö kaikista Sosiaalibarometrin vastaajaryhmistä. Asiaa kysyttiin Kelan johtajilta, Kelan toimeentulotuen ratkaisu- ja palveluasiantuntijoilta ja kuntien sosiaalityöntekijöiltä. Lue uutinen tuloksista.

Lue lisää


Uutisia Sosiaalibarometri 2017:stä

26.4. Sosiaalibarometri: Toimeentulotuen Kela-siirtoa kannatetaan ongelmista huolimatta

31.3. Sosiaalibarometrin sote-kriittiset tulokset kiinnostivat mediaa

28.3. Sosiaalibarometri 2017: Sote-uudistus ei vähennä eriarvoisuutta

23.3. SOSTE: Aikalisä valinnanvapauslain valmisteluun

24.1. Sosiaalibarometri 2017 tuottaa pikavauhtia arvioita meneillään olevista uudistuksista