fi | sv | eng

Kansainvälisten asioiden verkosto syntyi tarpeeseen

01.09.2016, 09:31

SOSTEn Kansainvälisten asioiden verkosto oli ensimmäistä kertaa koolla 26. elokuuta.Sitä luotsaa Folkhälsan Förbundin johtaja Viveca Hagmark, joka on myös SOSTEn hallituksen jäsen. Mukana ensimmäisessä tapaamisessa olivat kuuden järjestön edustajat. Lisäksi mukana oli ICSW:n Suomen toimikunnan puheenjohtaja Elli Aaltonen ja kansainvälisten asioiden parissa toimivia sostelaisia.

SOSTEsta on puuttunut kansainvälisiä asioita koordinoiva verkosto, joka yhdistäisi pitkään toimineet verkostot, kuten ICSW Suomen toimikunnan ja Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPNFinin ja josta olisi linkki SOSTEn hallitukseen. Verkosto voi antaa esimerkiksi eväitä kansainvälisiä asioita käsitteleviin lausuntoihin ja kannanottoihin.

Viimekeväinen organisaatiomuutos vahvisti SOSTEn kansainvälistä työtä, kun se nimettiin erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemen vastuualueeksi. Pääsihteeri Vertti Kiukas valittiin kesällä globaalin terveyden edistämisen verkoston IUHPEn hallitukseen kaudeksi 2016–2019. Tämäkin vahvistaa kansainvälisen työn painoarvoa SOSTEn toiminnassa.

Kaikille avoin verkosto

Verkoston tavoitteena on tiedonvaihto, vaikuttamisen parantaminen ja kansainvälisten asioiden parissa toimivien työntekijöiden saattaminen yhteen. Verkosto on avoin: kaikki kansainvälisisistä asioista kiinnostuneet voivat osallistua sen tapaamisiin.

Verkosto pyrkii ajankohtaisuuteen, vuorovaikutukseen, ketteryyteen ja reagoivuuteen. Kansainvälisten asioiden kenttä on kuitenkin laaja, joten pyrimme löytämään ne asiat, jotka yhdistävät järjestöjä. Näistä esimerkkejä ovat Euroopan komission Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari ja YK:n kestävän kehityksen Agenda2030 -työ.

Verkoston toimintaa tukee työvaliokunta, jossa ovat mukana verkoston puheenjohtaja Viveca Hagmark, ICSWn Suomen toimikunnan puheenjohtaja Elli Aaltonen, EAPN Finin varapuheenjohtaja Jiri Sironen ja SOSTEsta EAPNFinin sihteeri Anna Järvinen, Vertti Kiukas ja Kaarina Tamminiemi.

Teemana muun muassa terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen

Ensimmäisessä tapaamisessa hahmoteltiin yhdessä teemoja, joita verkoston toivotaan käsittelevän. Näitä ovat muun muassa turvallisuus tai turvattomuus, köyhyys ja syrjäytyminen sekä terveys- ja hyvinvointierojen kaventaminen.

Verkostotapaamiset voivat koostua muun muassa koulutuksellisesta osasta ja aivoriihityyppisestä osasta, jossa on vuorovaikutuksellista yhdessä tekemistä. Tapaamisia voidaan teemoitella ajankohtaisten aiheiden mukaan. Koulutusta toivottiin muun muassa Agenda2030 tavoitteista ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarista.

Verkoston postituslistalle on jo ilmoittautunut enemmän jäseniä kuin ensimmäisessä tapaamisessa oli läsnä. Listalle voi edelleen ilmoittautua laittamalla viestin Kaarina Tamminiemelle.

Verkoston seuraava tapaaminen on 2.12. klo 13–15 SOSTEn tiloissa. Tervetuloa mukaan!

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kaarina Tamminiemi
kaarina.tamminiemi(at)soste.fi, p. 040 5774614